ABB förvärvar Power-One för att bli en global ledare inom växelriktare för solcellssystem

2013-04-22
  • Styrelserna för ABB och Power-One har enats om en affär där ABB förvärvar Power-One för 6,35 dollar per aktie, motsvarande cirka 1 miljard dollar i bokfört värde, inklusive Power-Ones netto likvida medel om 266 miljoner dollar
  • Kombinationen skapar en global ledare inom den mest attraktiva och “intelligenta” delen av värdekedjan inom solcellssystem (fotovoltaisk solkraft)
  • Affären ger tillgång till ABB:s omfattande forskning och utveckling samt globala service- och säljorganisation och kompletterar ABB:s växande verksamhet inom solomriktare och ledande ställning inom kraftelektronik
  • Rätt tidpunkt: Solcellsindustrin väntas växa med 10 procent per år allt eftersom denna i många länder vinner konkurrenskraft som energislag i elnätet och väntas förändra energimixen på sikt
  • Kontinuitet i ledningen säkerställd
  • Integreras i divisionen Discrete Automation and Motion
  • Förvärvet väntas slutföras under andra halvåret 2013, förutsatt godkännande av aktieägare och myndigheter

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, och Power-One, en ledande leverantör av lösningar inom förnybar energi samt effektiv energiomvandling och styrning av elkraft, meddelade idag att företagens styrelser har kommit överens om en affär, i vilken ABB förvärvar Power-One för 6,35 dollar per aktie kontant, motsvarande ett bokfört värde av
1 028 miljoner dollar.

Affären skulle positionera ABB som en ledande global leverantör av växelriktare för solceller – den ”intelligenta” delen i ett solcellssystem - på en marknad som beräknas växa med över 10 procent per år fram till 2021 enligt Internationella energirådet (IEA). Denna snabba tillväxt drivs av ökande efterfrågan på energi, speciellt på tillväxtmarknaderna, stigande elpriser och allt lägre kostnader för tekniken.

”Solceller blir en allt viktigare del i omställningen till framtidens energimix eftersom de är ett allt konkurrenskraftigare energislag i elnätet,” säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ” Power-One är ett välskött företag med högt anseende vad gäller teknisk innovation med fokus på de attraktiva och intelligenta komponenterna inom solcellsbaserad solkraft. Power-One och ABB i kombination ligger helt i linje med vår strategi för 2015 och innebär en storskalig global aktör som kan konkurrera framgångsrikt och skapa värde för kunder, medarbetare och aktieägare.”

Power-One har ett av marknadens mest heltäckande erbjudanden av växelriktare för solceller, från lösningar för småhusmarknaden till stora kraftbolagsapplikationer, samt en bred global tillverkning. Företaget har också ett utbud av kraftlösningar som angränsar till ABB:s verksamhet inom energiomvandling. Power-One har nästan 3 300 medarbetare, främst i Kina, Italien, USA och Slovakien. Under 2012 genererade företaget ett resultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA) på 120 miljoner dollar från en försäljning på cirka 1 miljard dollar.

”Den här affären tillför betydande värde för våra aktieägare och kommer att ge Power-One möjlighet att öka företagets tillväxttakt,” säger Richard J. Thompson, koncernchef för Power-One. ”Tillsammans kan vi bättre tillgodose den ökande globala efterfrågan på innovativa, förnybara energilösningar och bli en globalt ledande aktör. Jag är övertygad om att ABB är rätt partner och tidpunkten är idealisk för våra två företag att ena sina styrkor.”

ABB:s ledande portfölj inom kraft- och automationsteknik samt globala tillverkning och serviceorganisation gör företaget till en given aktör inom teknik för solcellssystem. Under många år har ABB utvecklat lösningar för solkraftsindustrin och företaget ligger på en försäljning av solomriktare på årsbasis för 2013 på mer än 100 miljoner dollar. Solomriktare har en relativt kort innovationscykel och kräver betydande forsknings- och utvecklingsinsatser inom kraftelektronik. Under 2012 investerade ABB runt 1,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

”Kombinationen av dessa två framgångsrika företag kommer att skapa en betydande värdedriven tillväxt baserad på innovation – vilket betyder att solomriktare erbjuder möjligheter för differentiering – global räckvidd, hög kvalitet och tekniskt ledarskap,” säger Ulrich Spiesshofer, chef för ABB:s division Discrete Automation and Motion, i vilken Power-One kommer att integreras. ”Förvärvet stödjer divisionens strategiska satsning på förnybar energi och målet att bygga vidare på vår starka ställning inom kraftelektronik.”

Affären har strukturen av en samgåendeprocess och är villkorad med sedvanliga myndighetsgodkännanden, inklusive godkännande av en majoritet av Power-Ones aktieägare vid en extra bolagsstämma. Affären omfattar vissa så kallade deal protection mechanisms. Investeringsfonderna anslutna med Silver Lake Sumeru har ingått ett avtal om att rösta för transaktionen. Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret 2013. ABB kommer att finansiera affären med företagets egna medel.

Credit Suisse var finansiell rådgivare till ABB och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP har varit juridisk rådgivare. Goldman Sachs & Co. har varit finansiell rådgivare till Power-One, och Gibson, Dunn & Crutcher LLP har varit juridisk rådgivare.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. Under 2012 hade ABB intäkter i USA på 6,7 miljarder dollar och en växande medarbetarstyrka på närmare 20 000 personer.

Power-One (www.power-one.com) är en ledande leverantör av lösningar inom förnybar energi och energieffektiv kraftomriktning och energistyrning samt en ledande konstruktör och tillverkare av växelriktare för solceller. Företagets produkter inom förnybar energi är de effektivaste på marknaden vad gäller omvandling av solkraft från solfångare till användbar elenergi för kraftbolag, företag och hushåll. Power-One har 40 års historia av ledarskap inom högeffektiva kraftprodukter för en rad olika branscher, inklusive förnybar energi, servrar, lagring och nätverk samt industriella kraftsystem och kraftnät. Företaget har huvudkontor i Camarillo, Kalifornien i USA och har verksamhet i Asien, Europa samt Nord- och Sydamerika, från försäljning och tillverkning till forskning och utveckling.

Att notera: Detta är en svensk översättning av en del av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 22 april 2013, vilket kan läsas i sin helhet på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Mer information
Detta pressmeddelande är tillgängligt från och med den 22 april 2013 på the ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats på www.abb.com/investorcenter, där det finns en presentation för investerare.

En video från Ulrich Spiesshofer, chef för ABB:s globala division Discrete Automation and Motion, finns tillgänglig idag på www.youtube.com/abb.

En telefonkonferens för analytiker och investerare, såväl som en mediekonferens, startar 09:00 Central European Time (CET). Deltagare från Sverige kan ringa 08-5051 0031. Deltagare ombeds ringa 15 minuter före konferensens början. Den inspelade versionen finns tillgänglig som podcast en time efter telefonkonferensen och kan laddas ner från vår webbplats. Länken till podcasten finns på www.abb.com/investorcenter.

En ytterligare telefonkonferens för analytiker, investerare och media i US är planerad att börja idag kl 15.00. Deltagare från Sverige kan ringa 08-5051 0031. Deltagare ombeds ringa 15 minuter före konferensens början. Den inspelade versionen finns tillgänglig som podcast en time efter telefonkonferensen och kan laddas ner från vår webbplats. Länken till podcasten finns på www.abb.com/investorcenter.


För mer information, kontakta
ABB Group Media Relations:
Thomas Schmidt; Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com
http://twitter.com/ABBcomms

Power-One Investor Relations:
Larry Clark
+1 310 478 2700 ext. 29
investor.relations@power-one.com
http://twitter.com/power one

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
USA: Tel: +1 919 856 38 27
investor.relations@ch.abb.com

SökMER INFO