ABB donerer simulator som gjør karbonforskere flinkere

2017-05-03 - ABB i Norge har gitt en simulator til Storbritannias største pilotanlegg for karbonfangst og –lagring.

Studentene Luke Clapson (t.v) og Jonathan Dong (nr. 2 fra høyre) fra Imperial College London sammen med Roberto Lavin Lopez og Leila Sundetova fra ABB i Ole Deviks vei i Oslo i arbeid med simulatoren til karbonfangst- og karbonanlegget ved universitetet.

Pilotanlegget på universitet Imperial College London strekker seg fire etasjer i høyden og minner om et lite prosessanlegg. I likhet med det norske testsenteret på Mongstad jakter britene på den optimale måten å skille ut CO2 fra ulike røykgasser. Men likheten stopper ikke med det. ABB-styring er det sentrale verktøyet begge steder.

- ABB i UK er blant hovedsponsorene av pilotanlegget og har blant annet levert styringssystemet. Med den nye simulatoren fra ABB i Norge kan universitetet teste ut nye scenarier og drive bedre opplæring av prosessoperatører, forteller Charlotte Skourup, leder for Technology and Innovation ved divisjon Industrial Automation hos ABB i Norge.

Utvider testkapasiteten
Pilotanlegget kontrolleres av ABBs styringsplattform 800xA. Universitetet forteller på sine nettsider (imperial.ac.uk) at ABBs kontrollrom rett og slett er et skikkelig blikkfang.. Med donasjonen av simulatoren fra ABB i Norge får enda flere på universitetet anledning til å prøve seg på forskning som kommer miljø- og klimautfordringene til gode.

- Det kan være trangt om plassen ved pilotanlegget som har flere titalls forskere og er en del av den praktiske undervisningen for rundt 400 studenter. Den nye simulatoren øker kapasiteten på anlegget generelt og forskning på karbonfangst og –lagring spesielt, sier Skourup.

Elise Thorud, global produktsjef i ABB for simulatorer, forteller at et slikt 800xA simulatorsystem gir brukeren samme opplevelse som i kontrollrommet på selve anlegget, i dette tilfellet pilotanlegget ved Imperial College London.

- Studenter og forskere står nå enda friere til å teste ut respons på ulike parametere uten at det går på sikkerheten løs, forteller Thorud.

Gir tryggere operatører
Og nettopp sikkerhet er et av de viktigste poengene ved å bruke slike simulatorer. Øvelse gjør som kjent mester. Pilotanlegget har i likhet med store karbonfangstanlegg både kjemikalier og gasser under trykk og høye temperaturer.

- Trening med simulator gjør operatørene tryggere og flinkere til å takle uforutsette eller ekstreme hendelser som kan føre til farlige situasjoner, forklarer Thorud.

Ifølge Charlotte Skourup vil simulatoren, med programvaremodellen som oppfører seg som pilotanlegget, være en etterlengtet brikke for å utnytte pilotanlegget i enda større grad, både internt på universitetet og i samarbeidet med ABB. Tett samarbeid med undervisningsinstitusjoner som Imperial College London har stor verdi for ABB.

- Prosjektet gir ABB en mulighet til å teste ut hvordan en enklere prosessmodell enn dem vi normalt bruker i våre simulatorleveranser, fungerer. Prosessmodellene gjenskaper reell prosessdynamikk med ulik grad av detaljer og kvalitet, sier Skourup.

Simulator-rush
Med drøyt 20 personer er simulatorvirksomheten ved ABB i Norge selskapets største globalt. Referanselisten består av rundt 200 systemer. Et av de gjeveste prosjektene er Sadara i Saudi Arabia, verdens største kjemikompleks som bygges i en fase og med 26 integrerte produksjonsanlegg. Til Sadara er det hittil levert 18 simulatorer for validering av funksjoner i styringssystemene og operatørtrening.

- Nylig tikket det inn ekstra bestillinger på simulatorer for individuell testing av hvert eneste anlegg, det vil si totalt 26 nye. Det betyr hele 44 simulatorer til Sadara, avslutter Elise Thorud.

SøkKONTAKT OSS

  • For mer informasjon:
  • Even Fladberg
  • Informasjonsrådgiver
    Mobil 46 81 44 83