Personsäkerhet i världsklass

Effektiva maskinsäkerhetslösningar är självklara i ABB Ludvikas nya verkstad för HVDC-ventiler. Satsningen har också resulterat i ett glasklart inredningskoncept.

Det är produktfamiljen Jokab Safety maskinsäkerhet som levererat säkerhetsutrustningen till den nya ventilverkstaden. Målet har varit att skapa ett välskräddat system som både är tryggt och produktionsvänligt.
"Vi flyttade in i november förra året och jämfört med tidigare har vi höjt säkerhetsnivån betydligt. Ett exempel är att alla provrum nu är säkrade på samma sätt", säger Dan Boström, ABB:s projektledare för den nya HVDC-anläggningen.

Emil Bihl, montör i HVDC-verkstaden, arbetar med förberedelser inför ett funktionsprov av ventilmoduler.


Dessutom är systemen för maskinsäkerhet och funktionsprov helt integrerade.
"Först när våra givare signalerar att dörrarna är låsta kan provet starta. Säkerhetstekniken är nu en del i verkstadens eget kontrollsystem för ventilprovning", säger Andreas Wikström, försäljningsingenjör hos Svensk försäljning, lågspänningsprodukter och maskinsäkerhet.

Allt under ett tak
Den totala ytan i verkstaden är 4 000 kvadratmeter, intill finns också en nybyggd testhall på 2 000 kvadratmeter för kontrollsystemet MACH.
"Genom nybygget har vi lyckats samla hela HVDC-enheten under ett och samma tak", säger Dan Boström. Dessutom är arbetsytorna i verkstaden radikalt omdesignade.
"Vi har ”boxat in” maskiner, provrum och produktionsytor med vårt staketsystem Quick-Guard. Normalt används det som avgränsare av enstaka maskiner, men här finns de i hela verkstaden och i ett helt nytt utförande", säger Andreas Wikström.

Och resultatet är imponerande – stora glasytor har kombinerats med ”pianolackad” Gepax. Inredningen påminner mer om ett modernt kontorslandskap än om en verkstad.
"Det visar bara på mångsidigheten hos Quick-Guard. Dessutom kan systemet lätt förändras och byggas ut", tillägger Andreas Wikström.

Tydliga avgränsare mellan olika delar av verkstaden har många fördelar, enligt Dan Boström.
"Tillsammans med utökad verkstadsyta så har vi nu ett bättre materialflöde och, inte minst, tydligare lagringsutrymmen. Med bättre ordning och reda blir det lättare att skapa en säkrare arbetsplats."

Anläggning i världsklass
Det fanns också andra orsaker till valet av glasade ytor i exempelvis provrum.
"Våra gamla provrum var mer avskilda och instängda. Tack vare den nya designen så är de nu öppna, transparenta och enhetliga."

Ribban sattes högt redan från början – en anläggning i världsklass har varit mottot under hela projektet.
"Vi tillverkar världsledande kraftelektroniksystem och det ska synas. Det handlar om att visa vårt kvalitetstänkande rakt igenom hela processen – från arbetet på verkstadsgolvet fram till nyckelfärdig anläggning."

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2013

FAKTA

Ventilverkstaden. ABB Ludvika monterar och provar IBGT-ventilerna som används i konceptet HVDC Light. I den intilliggande provhallen testas styr- och kontrollsystemet MACH. IGBT-ventilerna och MACH kan liknas vid hjärtat och hjärnan i en kraftlänk byggd på modern HVDCteknik. Förutom kraftfull överföringsförmåga stabiliserar HVDC Light svaga elnät och har en ”Black Start-funktion” som bland annat ger möjlighet till en snabb återuppkoppling vid ett strömavbrott.

ABB:s enhet för lågspännings- och maskinsäkerhetsprodukter har levererat en komplett maskinsäkerhetslösning. Staketsystem Quick-Guard har här delvis fått en ny funktion. Istället för att avgränsa enstaka maskiner används Quick-Guard för säker indelning av provrum och montagegrupper runt om i verkstaden. I leveranserna ingår dessutom magnetlåset Magne, säkerhets-PLC Pluto, ljusridån FOCUS och nödstoppet Smile.

ABB:s projektledare Dan Boström och Andreas Wikström, svensk försäljning lågspänningsprodukter och maskinsäkerhet.

Sök