Oslagbara robotceller

Fönstertillverkning är ett trähantverk, men Inwido i Vetlanda har lyckats ersätta monotona moment med robotceller. Det förbättrar arbetsmiljön och ger oslagbar driftsäkerhet.

Av tradition är fönsterkarmar i exempelvis Norden gjorda av trä.
"Vår tradition med trähantverk är arbetsintensivt och hantverksmässigt. Materialet är rörligt och många moment i tillverkningen är repetitiva", säger Inwidos produktionstekniker Martin Ivarsson.

Det har förekommit förslitningsskador bland medarbetarna. Det var bland annat mot bakgrund av det som Martin Ivarsson och hans kollega Andreas Lindqvist 2010 började undersöka vilka delar i tillverkningen som skulle kunna automatiseras.
"Målet var att göra cellen så driftsäker och enkel som möjligt, både när det gäller funktion och säkerhet. Vi kom snabbt fram till att applikationen måste gälla en standardartikel och bestämde oss för ett moment där det gällde att serva en CNC-maskin, plocka fönsterkarmar och lägga dem på pall", berättar Martin.

Med en tydligt definierad uppgift beslöts att köpa in en begagnad och renoverad robot från ABB-enheten Robotservice som kan leverera allt från avtalsbaserat underhåll, reservdelsförsörjning för robotar och robotkurser för uppgraderingar och ombyggnader.
"Man ska inte vara rädd för tekniken även om vi var helt nya på området. Vi startade med att läsa manualer och gick en dags robotkurs som ingick i affären med ABB. Sedan tidigare hade vi erfarenhet av programmering av CNC-maskiner och PLC, men det har varit mycket ”learning by doing” – intresset bär långt", säger Andreas Lindqvist.

Andreas Lindqvist och Martin Ivarsson på fönstertillverkaren Inwido i Vetlanda.Orangefärgade robotar från ABB är en allt vanligare syn i trähantverksindustrin. Andreas Lindqvist (till vänster) och Martin Ivarsson på fönstertillverkaren Inwido i Vetlanda är ständigt på jakt för att hitta monotona arbetsmoment som kan ersättas av robotceller.


Driftsäker robot
Cellen sattes upp i en hall vid sidan av produktionen för att få igång logiken i applikationen och nogsamt testa den.
"Vi simulerade robotcellen i ABB:s mjukvara Robot Studio som ger en jättebra visualisering av applikationen och hur den kommunicerar med CNC-maskinen med hjälp av ett PLC. På så vis kunde vi lösa många problem på projektstadiet, säger Andreas"

Efter att applikationen satts i produktion har problemen varit få:
"Det har varit strul med yttre faktorer men ABB-robotens driftsäkerhet är oslagbar. Vi har identifierat störningsmoment allteftersom och byggt bort dem så långt det går med mer ”intelligens” i robotprogrammet", säger Martin.

Projektet gav mersmak med klartecken om att gå vidare med fler applikationer. Tidigt identifierades ett moment i produktionen som ur ergonomisk synvinkel var besvärligt. Innan träartiklarna går in i boxar för att sprutmålas hängs de upp med en klammer på en conveyor, det vill säga en takhängande transportör som löper igenom sprutboxarna. Efter målning ska artiklarna lossas från klammern med ett ryck, berättar Andreas.

Martin fortsätter:
"Det låter kanske inte så farligt men det är ett moment som kräver ett kraftigt ryck i en obekväm arbetsställning – var sjätte sekund. Det rycket sliter på medarbetarnas axlar och leder, men det är ett superenkelt jobb för en robot."

Färre sjukskrivningar
Precis som vid den första applikationen köptes en begagnad robot i början av projektet. Inwido köpte även optionen Conveyor tracking av ABB för att roboten ska kunna följa med detaljen som rör sig med conveyorns hastighet vid gripmomentet.

Enligt Martin har långtidssjukskrivningarna på företaget minskat bland annat tack vare robotcellerna.
"Särskilt den andra cellen har gett oss en bättre arbetsmiljö vilket är en stor vinst för medarbetarna och för företaget", säger han.

På ritbordet finns redan tre till fyra nya robotceller som ska förbättra produktionen ytterligare, denna gång med fokus på kvalité och produktivitet.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 3/2013

FAKTA

Inwido erbjuder miljövänliga fönster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör till konsumenter, byggbolag och husfabriker i Europa. Inwidos huvudsakliga försäljning – drygt 70 procent – sker till konsumentmarknaden. Produkterna marknadsförs främst via nationella och marknadsledande varumärken.

ABB har levererat två renoverade robotar IRB 6400 Rex, utbildning samt verktyget Conveyor Tracking. ABB-enheten Jokab Safety har levererat all säkerhetsutrustning till båda robotcellerna, såsom säkerhets-PLC, ljusbommar, staketsystem med mera. Robotservice erbjuder rikstäckande tjänster inom robotteknik: förberedande underhåll, beredskap, reservdelar, garantier, telefonsupport, projekt, resurser med mera.

ABB har ett refurbishcenter i Ostrava i Tjeckien där äldre robotar renoveras med 12 månaders garanti. Robotservice har även en tjänst som kallas Step-up, det vill säga utbyte av äldre robotar mot nya eller begagnade. Äldre system kan även uppgraderas mot nya.

Fönstertillverkning består av många och skiftande moment som kräver ett stort mått av hantverkskunnande. Trots det finns det en hel del i tillverkningen som kan automatiseras med hjälp av robotceller.

Sök