25 vuotta yhteistyötä: ABB pitää huolta Pori Energia Sähköverkkojen sähköasemista

2017-09-01 - Toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja yritysten nimet vaihtuneet, mutta neljännesvuosisata sitten solmittu yhteistyö on yhä voimissaan. Pori Energia Sähköverkot Oy:n sähköasemat pysyvät kunnossa tutun ja luotettavan kumppanin avulla.


Kunnossapitosopimuksen painopiste on siirtynyt 25 vuodessa laitehuollosta yhä enemmän laitteiden elinkaarihallintaan. Kuvassa vasemmalta Pori Energia Sähköverkkojen kunnossapitovastaava Sanna Syysmäki, ABB:n Reima Salo sekä
Pori Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ohrankämmen.

Vuonna 1992 Porin energialaitos valitsi ABB:n pitämään huolta viiden sähköasemansa kojeista ja laitteista. Energia-alaa myllertävistä muutoksista ei ollut vielä aavistusta; Suomi vasta haki Euroopan yhteisön jäseneksi.

”Sopimuksen sisältö on pysynyt melko samanlaisena, vaikka toimintaympäristömme on muuttunut aika tavalla neljännesvuosisadassa”, Pori Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ohrankämmen sanoo nyt, kun yhteistyötä on tehty 25 vuotta.

Yksi on pysynyt samana alusta asti. Reima Salo ABB:ltä oli mukana solmimassa kunnossapitosopimusta. Edelleen sama mies on porilaisten yhteyshenkilö ja luottomies. 1990-luvun alussa verkkoyhtiöön töihin tullut Ohrankämmenkin on ollut mukana kunnossapitoyhteistyössä lähes alusta asti.

Sähköasemien määrä on kolminkertaistunut
Porilaiset valitsivat ABB:n kunnossapitokumppanikseen, koska sähköasemilla oli paljon ABB:n tuotteita. Kokonaisuus haluttiin uskoa asiantunteviin käsiin. Vuosien mittaan asemien määrä on kasvanut viiteentoista.

”Aluksi seudun teollisuudella oli omat sähköverkkonsa, mutta asemia on siirtynyt omistukseemme, kun yhteistyö teollisuuden kanssa on syventynyt”, Ohrankämmen selittää kasvua.

Huollot suunnitellaan tarkkaan etukäteen
Ohrankämmenen ja Salon mielestä jo neljännesvuosisadan kestänyt kumppanuus on seurausta kattavasta kunnossapitosuunnitelmasta. Kumppanit päättävät yhdessä, mitä ja milloin huolletaan. Suunnitelma ohjaa niin keskeytysten suunnittelua kuin resurssien jakamistakin.

Salo ja Ohrankämmen muistelevat, miten paljon helpompaa vielä 25 vuotta sitten oli järjestää sähkönjakelun keskeytyksiä. Tänä päivänä verkkoyhtiöt joutuvat ottamaan asiakkaidensa tarpeet huomioon entistä tarkemmin, ja huollot pyritään ajoittamaan niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille.

Pori Energia Sähköverkkojen kunnossapitovastaavana kolmisen vuotta toiminut Sanna Syysmäki on tuonut toimintaan lisää suunnitelmallisuutta.

”Aiemmin suunnitelmat tehtiin vuoden alussa, mutta nyt päätämme huolloista jo edellisen vuoden syksyllä. Verkon käytöstä vastaavat saavat näin enemmän aikaa suunnitella ja järjestää tarvittavat kytkennät alueverkossa ja kuluttajajakelussa”, Syysmäki kertoo.

Kustannustehokasta elinkaariajattelua
Kunnossapitosopimus on Pori Energia Sähköverkoille tärkeä, koska se lisää sähköverkon käyttövarmuutta. Yhteistyö tuo toimintaan myös kustannustehokkuutta.

”Olemme voineet vähentää omaa ohjaus- ja valvontatyötämme kunnossapitosopimuksen ansiosta”, Ohrankämmen kertoo.

Kun sopimus solmittiin, sähköasemien laitteet olivat melko uusia. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että on harkittava, ylläpidetäänkö vanhaa vai investoidaanko uuteen.

”ABB voi tuoda asiakkaan hyödyksi analytiikkaa. Tunnemme jokaisen laitteen elinkaaren tilanteen. Näin tiedämme, mikä on saatavilla olevan tuotetuen taso, varaosatilanne ja korjausmahdollisuudet vikatilanteissa. Autamme asiakasta löytämään pitkällä tähtäimellä taloudellisimman ratkaisun”, Salo sanoo.

Pori Energia -konserni investoi parhaillaan sähköverkkonsa ja erityisesti sähköasemiensa kehittämiseen. ”Asemia on uusittu yhden aseman vuositahdilla”, Sanna Syysmäki kertoo.

Vuoden loppuun mennessä Porissa valmistuu Syväsataman sähköaseman laajennus . Sähköaseman laajennus tehdään maailman ainoan arktisiin meriolosuhteisiin rakennetun merituulipuiston tarpeita varten. Syväsataman jälkeen siirrytään keskustan sähköasemien saneerauksiin.


Yhteistyökauden merkkipaalut

1992 Kunnossapitosopimus solmitaan. ABB vastaa Kaanaan, Impolan, Isosannan, Vähärauman ja Syväsataman sähköasemien huolloista.

1992–1998 Kunnossapitosuunnitelmaa tarkennetaan, ja laitteille tehdään ABB:n suosittelemia modifiointeja.

1997 Herralahden sähköasema valmistuu ja mukaan tulee myös Aittaluodon asema.

2000 Huoltojen suunnittelussa ryhdytään ottamaan huomioon ABB:n laitteiden elinkaaren vaiheet.

2005 Kupariteollisuuspuiston sähköasemat tulevat mukaan, kun Pori Energia Sähköverkkojen yhteistyö teollisuuden kanssa laajenee.

2006 Pori Energia Sähköverkot Oy perustetaan.

2007 Sähköasemien laitteiden uusintatarpeet kartoitetaan ja tehdään suunnitelma asemien uudistamiseksi.

2008 Suunnitelma sähköasemien maadoitusmittauksista valmistuu.

2010 Pori Energia Sähköverkot laajentaa alueverkko-omistustaan ja yhteistyösopimukseen tulee kaksi uutta asemaa.

2013–2014 Asemien määrä kasvaa kolmella mm. siksi, koska seudulle rakennetaan tuulivoimaa.

2017 Yhteistyö on sujunut hyvin 25 vuotta ja jatkuu edelleen.

Pori Energia Sähköverkot Oy
  • Porin kaupungin omistama Pori Energia -konsernin tytäryhtiö
  • Liikevaihto 23,5 miljoonaa euroa
  • Siirretyn energian määrä: 1294 GWh
  • Investoinnit 9,6 miljoonaa euroa
  • 52 000 asiakasta
  • 24 vakituista työntekijää


Teksti: Anne Kytölä
Kuvat: Mikko Lehtimäki

HakuYHTEYDENOTTO