ABB:n Service-liiketoimintayksikkö aloittaa yt-neuvottelut

2013-04-23 - Yhteistoimintaneuvottelun kohteena ovat tuotannollisiin ja taloudellisiin sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuviin syihin perustuvat mahdolliset henkilöstövaikutukset ABB Oy:n Service-liiketoimintayksikössä, pois lukien Robotics -yksikkö.
Neuvottelun perusteena on liiketoiminnan volyymin merkittävä alentuminen ja pitkään jatkunut heikko taloudellinen tilanne Service-liiketoimintayksikössä johtuen markkinatilanteesta ja kustannustason noususta.

Työnantajan arvion mukaan mahdollinen pysyvä työvoiman sopeuttamistarve on enintään 75 henkilöä. Lisäksi suunnitellaan toteutettavan lomautuksia arviolta 20 henkilötyövuoden edestä. Henkilöstövaikutukset kohdentuvat kaikkiin henkilöstöryhmiin. Neuvotteluaika on arviolta kuusi viikkoa.

HakuYHTEYDENOTTO

  • Lisätiedot:
  • Heikki Vepsäläinen
  • p. 050 33 23275