ABB ČR sídlí v budově s ekologickou certifikací LEED Platinum

2012-12-30 - Získání certifikace LEED Platinum bylo již od počátku jedním ze základních požadavků, kterými se řídily plány renovace budovy Qubix. Splňění přísných estetických a energetických nároků současnosti jsou také některé z důvodů, proč se ABB s.r.o. v roce 2012 rozhodlo zřídit hlavní kancelář pro ČR, SK. HU a UA.

Certifikace LEED

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) je dobrovolný systém, který nabízí nezávislé ověření hlavních environmentálních aspektů od certifikačního institutu U. S. Green Building. Hlavními kritérii systému jsou řízení zdrojů, úspora vody, energetická účinnost, snižování emisí CO2, výběr udržitelných a nerizikových materiálů, nakládání s odpady, vynikající vnitřní prostředí, inovativní technologická řešení a umístění projektu.

Požadavky pro certifikaci byly velmi náročné – např. již při rekonstrukci bylo třeba zachovat nejméně 86 procent původních zdí, podlah a střech a zajistit efektivní nakládání s odpady vzniklými při stavbě (89 procent odpadních materiálů muselo být vytříděno a recyklováno, nesmělo skončit na skládkách).

Budova musela být rovněž naprojektována tak, aby využívala o 40 procent energie méně, než stanoví standardy ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), takže bylo nutné využít nejen efektivní systémy vytápění a chlazení, osvětlení či venkovních žaluzií, ale především instalovat a využívat vlastní zdroje obnovitelné energie (fotovoltaická elektrárna na střeše s výkonem 13 529 kWh ročně).

Vzhledem ke kvalitě fasády takřka není třeba topení, systém topení i chlazení je umístěn v tzv. chladicích stropech, které zajišťují optimální tepelnou pohodu i při podstatných úsporách energie. Fasádu objektu tvoří systémová pásová okna a kontaktní zateplovací systém. Na výplně oken byla použita speciální izolační dvojskla, která odrážejí 72 % tepelných paprsků, ale jen minimálně světlo pohlcují.

Velké nároky byly kladeny také na spotřebu vody (pitné i užitkové) – renovovaná budova musela pro získání certifikátu snížit její spotřebu o padesát procent (např. pomocí nádrží na dešťovou vodu používanou ke splachování toalet nebo pomocí speciálních úsporných baterií umyvadel a sprch) – a na volbu materiálů, kde byly preferovány místní materiály s minimálním množstvím těkavých látek, které by se uvolňovaly do prostředí.

V neposlední řadě bylo nutné pro získání nejvyšší certifikace pamatovat na alternativní dopravní prostředky a potřebnou infrastrukturu (elektromobily včetně dvou dobíjecích stanic, které dodalo ABB, stojany na kola, šatny apod.).Budova Qubix získala také ocenění Stavba roku 2012. Titul byl budově Qubix udělen za technicky a konstrukčně vysoce náročnou revitalizaci vysloužilé administrativní budovy se zřetelem k nápadité architektonické aktualizaci výrazu.

Hledat