Det Biologiske Hus

2017-02-09 - Den danske virksomhed EEN TIL EEN har udviklet et bæredygtigt huskoncept – kaldet Det Biologiske Hus, som er baseret på biologiske restmaterialer fra landbrugsindustrien. Konceptet skal udbredes internationalt, og derfor er ABB valgt som partner.

For at komme med en konkret løsning på de problematikker, verden står over for i forhold til CO2-udslip og befolkningstilvækst, har ÉN TIL EEN skabt et bæredygtigt huskoncept baseret på biobaserede byggematerialer, som primært består af restprodukter fra landbruget. Det Biologiske Hus er støttet af Miljøstyrelsen og laves i samarbejde med GXN, NCC, Deloitte og T.I.

Selvom EEN TIL EEN har en idealistisk grundtanke, dækker bæredygtighedsbegrebet også økonomisk bæredygtighed.

- Vi kalder det ”building in balance”, der bygger på en intelligent og afbalanceret måde i stedet for at vente på, at verden bliver 100 pct. bæredygtig. Det Biologiske Hus er prismæssigt konkurrencedygtigt med et traditionelt hus, men udefra kan du ikke umiddelbart se, at huset er bæredygtigt, fortæller CEO Kim Christofte fra EEN TIL EEN.

Det Biologiske Hus er modulopbygget af hule trækassetter, hvori der indblæses plantefibre som isolering. Plantefibrene er restprodukter, som ellers ville blive brændt, og afbalanceret måde i stedet for at vente på, at verden bliver 100 pct. bæredygtig. Det Biologiske Hus er prismæssigt konkurrencedygtigt med et traditionelt hus, men udefra kan du ikke umiddelbart se, at huset er bæredygtigt, fortæller CEO Kim Christofte fra EEN TIL EEN.

Det Biologiske Hus er modulopbygget af hule trækassetter, hvori der indblæses plantefibre som isolering. Plantefibrene er restprodukter, som ellers ville blive brændt, og kan bestå af træ, halm, græs, tomatstængler eller tang, der granuleres og foruldes. Byggeriet opfylder passivhuskvaliteter. Udvendigt kan det beklædes med mursten, bræddebeklædning, pandeplader, skifer eller anden ønskelig beklædning.

- Med de restmaterialer, vi har i Danmark, vil vi kunne bygge 100.000 huse om året. I dag brændes det meste bare af. Hvis man forestiller sig, at hele byggesektoren i fremtiden blev omlagt efter disse materiale- og produktionsprincipper, ville det kunne fjerne meget af den CO2-belastning, byggebranchen har på miljøet i dag, forklarer Kim Christofte.

De første bæredygtige huse forhandles der med kommunerne om. I 2017 starter aktive salgsaktiviteter målrettet private kunder, så endnu flere over hele landet kan høre om mulighederne.

Internationalt perspektiv
Hos EEN TIL EEN ser de et stort internationalt perspektiv i det bæredygtige byggeri, og derfor er virksomheden nu ved at åbne en afdeling i Tyskland. Derudover ønsker EEN TIL EEN at tilkoble smarte teknologier. Derfor er ABB valgt som partner i forhold til at levere installationsmateriel.

- Vi tænker internationalt og skal derfor finde globale partnere. Men selvom vi har et internationalt perspektiv, skal vi være lokalt tilpassede i de enkelte lande. Derfor er det nødvendigt, at vores partneres komponenter også er det, fortæller Kim Christofte om valget af ABB.

Af den grund er konceptet også opbygget med en fleksibilitet, der gør det muligt at koble huset sammen med en række forskellige alternative energiformer. Det kunne fx være solceller, minivindmøller, luft-til-vand-varmepumper, eller hvad der giver mening at vælge i en given del af verden.

Om EEN TIL ÉN
EEN TIL EEN har baggrund i arkitektbranchen og er i dag et software- og teknologiselskab.

SøgKONTAKT OS