ABB Q1: Vekst i omsetning og økt lønnsomhet

2013-04-24 - ABB-gruppen la i dag fram sitt resultat for første kvartal 2013, som blant annet viser vekst i inntekter og forbedret lønnsomhet i driften, til tross for utfordrende markeder.
  • Forbedret portefølje og geografisk balanse gir stabile resultater i markeder som svinger
  • Jevn vekst i inntekter for alle divisjoner1; Thomas & Betts er i rute
  • Operativt EBITDA2 og marginer øker, god gjennomføring av kostnadskutt
- Gitt all usikkerheten i verdensøkonomien, er dette en tilfredsstillende start på 2013, sier konsernsjef Joe Hogan. - Vi har fortsatt god gjennomføringsevne og klarer å balansere en streng kostnadsdisiplin med målrettet satsing i bransjer og regioner hvor vi har spesielle, konkurransemessige fortrinn. Det gjelder spesielt i områder som industriell effektivitet, stabil kraftforsyning og fornybar energi.

- Vår balanserte portefølje og globale virksomhet bidro til de robuste resultatene og gjorde det mulig for oss å finne og utnytte vekstmuligheter i et marked som svinger. Vi vant for eksempel viktige ordrer innen marine, gruvevirksomhet og roboter, og økte ordreinngangen i vekstmarkeder med 10 prosent. Vi økte den totale omsetningen både organisk og uorganisk.

- Vi fortsatte å gjennomføre vellykkede kostnadskutt, takket være stram disiplin på administrative kostnader. Tiltak innen innkjøp og forbedret effektivitet har gitt besparelser på rundt 260 millioner dollar, sier Hogan.

- Arbeidet med å integrere Thomas & Betts og realisere synergieffekter går som planlagt. Vi er veldig fornøyd med oppkjøpet og forbedringen dette gir i resultatene i det nordamerikanske markedet.

- Divisjon Power Products leverte nok et bra resultat, med en operasjonell EBITDA-margin på 14,9 prosent, som igjen er innenfor vår målsetting som ligger mellom 14 og 15 prosent for hele året. Det skyldes høyt fokus på kostnader og selektive vekstinitiativer i mer lønnsomme sluttkundemarkeder.

- Vi har oppnådd disse resultatene til tross for sterk motvind i etterspørselen. Veksten i USA bremset ytterligere i kvartalet og i Europa har investeringene i industrien vært blandet. Kontantstrømmen var lavere enn vi liker, men det var i all hovedsak forventet og reflekterer i første rekke timingen i forhold til gjennomføring av prosjekter. Vi regner med at kontantstrømmen henter seg inn i de neste kvartalene.

- Resten av året skal vi fortsette å fokusere på balansen mellom kostnader og vekst. Makroøkonomiske indikatorer er fortsatt usikre, noe som gjør det vanskelig å forutsi når virksomheter som ligger tidlig i konjunktursyklusen vil begynne å prestere. På den annen side kompenserer vår sterke ordrereserve til en viss grad for en del av usikkerheten, og vi er sikre på at en bedre balansert virksomhet i bransjer og regioner vil fortsette å by på lønnsomme vekstmuligheter, sier Hogan.

1 Ledelsens diskusjoner om ordreinngang og inntekter på endringer i lokale valutaer. For endringer i US dollar, se resultattabeller i engelsk pressemelding.
2 Se "Reconciliation of operational EBITDA to EBIT" i Note 13 i the Interim Consolidated Financial Information (unaudited)


Les hele pressemeldingen ved å følge lenken i høyre marg.For mer informasjon kontakt:
Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich
Switzerland

SøkKONTAKT OSS