Uusi pitkä merkkitanko ABB Kabeldonin kaapelijakokaappiin ja ulkokeskukseen

2017-03-28 - ABB Kabeldonin uusi merkkitanko (laji: KSPS 8, 54 110 48) on pidempi kuin vastaava jo markkinoilla oleva merkkitanko (laji: KSPS 7, 54 110 50).

Merkkitangon asennus Kapeldon-kaapelijakokaappiin / ulkokeskukseen
Uuden merkkitangon pituus on 165 cm. Se on tehty vahvasta teräksestä ja varustettu heijastavin huomioteipein.

ABB Kabeldonin kaapelijakokaappien ja ulkokeskuksien sivuseinämässä on valmiina niittimutterit merkkitangon kiinnitystä varten.

Merkkitangon toimitukseen sisältyy tarvittavat pultit asennusta varten.

Merkkitangon käyttö
Merkkitankoja käytetään ABB Kabeldonin ulosasennetuissa keskuksissa, erityisesti kaapelijakokaapeissa, ilmaisemaan keskuksen sijainnin.

Merkkitanko estää mahdollisten törmäysvahinkojen syntymisen esimerkiksi pimeässä ja lumisateella!

HakuYHTEYDENOTTO