ABB flytter service for transformatorer og høyspenningsprodukter til skreddersydd nybygg

2017-12-22 - Viderefører dagens aktiviteter i nybygd servicesenter i Drammen når anlegget på Brakerøya fraflyttes.ABB flytter service for transformatorer og høyspenningsprodukter til skreddersydd nybygg i Kobbervikdalen i Drammen.


ABB planlegger å flytte serviceaktivitetene for transformatorer, høyspentbrytere og vannkraftgeneratorer til en moderne og funksjonell fabrikk i Kobbervikdalen i slutten av 2018.

- Vi ser fram til å fortsette lokal support for våre kunder i tidsriktige lokaler i Drammen. Lokal service på kritisk infrastruktur som det elektriske kraftsystemet er viktig for beredskapen i Norge, forteller Steffen Waal, administrerende direktør for ABB. Han legger til at de nye fasilitetene i Kobbervikdalen blir skreddersydd til formålet og dermed bidrar til økt servicekvalitet inkludert raskere responstid.

ABB feiret 100 års virksomhet på Brakerøya i 2017 og viker plassen for et nytt sykehus i regi av Helse Sør-Øst. Dagens tjenestetilbud hos ABB blir fullt ut videreført i det nye servicesenteret i Kobbervikdalen, som bygges på spesifikasjoner fra ABB.

Dette inkluderer diagnostikk, ingeniørtjenester, beredskapsløsninger, reparasjon og rehabilitering av alle typer transformatorer, høyspenningstesting i henhold til IEC-normer samt oljeanalyselaboratorium med det siste innen diagnostikk av transformatorolje. Servicetilbudet dekker alle typer og størrelser oljefylte og tørre transformatorer, av alle fabrikater.

Den nye fabrikken vil også huse servicevirksomhetene for høyspenningsbrytere og vannkraftgeneratorer, som også fortsetter med samme tjenestetilbud som tidligere.

I tillegg investerer ABB i et mobilt høyspenningstestsenter for krafttransformatorer. Det skal i drift i løpet av 2018 og muligjør tester ute i kundens anlegg.

- Forbedringene vil løfte vårt servicetilbud i det norske markedet til et nytt nivå, forteller Waal.

Kvalitetstransformatorer kan ha en driftstid på over 50 år ved riktig vedlikehold. Reparasjon og oppgradering av transformatorer og annet høyspentutstyr har normalt en betydelig kortere leveringstid og lavere totalkostnad enn en nyanskaffelse. ABB har også oppgradert transformatorer til høyere ytelse innenfor de samme byggemålene, slik at endringer i kundens bygninger og anlegg dermed ikke er nødvendig.


ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 136 000 ansatte. www.abb.no


SøkKONTAKT OSS

  • For ytterligere informasjon:
  • Atle Valvik
  • Mobil: +47 916 35 086