Hållbart och kraftfullt

I visionen om ett hållbart samhälle spelar elförsörjningen en avgörande och positiv roll. Redan idag har ABB lösningar för många av de frågor som energibranschen står inför, och utvecklingsarbetet går snabbt vidare.

När klimatfrågan på allvar kom på agendan, med Al Gores film om hotet mot klimatet, startade en debatt som engagerade hela energibranschen. Som aktör i branschen följde ABB frågorna och satte samtidigt internt fokus på tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

Mitt emellan ABB:s utvecklingsingenjörer och energiföretagen som kan behöva lösningarna sitter Lennart Carlsson, sedan ett år chef för Kraftprodukter och kraftsystem på ABB:s svenska försäljning. Hans kontor finns i Västerås men ofta är han på resande fot till kunder och till ABB:s säljare runt om i landet.
"Att få jobba med kunder, teknik och ledarskap är otroligt roligt."

Nu är det Elfackmässan. Lennart Carlsson ser fram emot att möta branschfolk och få visa ABB:s lösningar.
"Mycket av det som behövs för det hållbara samhället finns redan i dag i ABB:s starka bas av produkter och system, och mer är på gång", säger Lennart Carlsson.

Grunden för ett hållbart samhälle är smarta elnät med högsta tillgänglighet.
"Vi kräver redan nu en säker elförsörjning och det kravet kommer bara att öka."

Rätt information
I det smarta elnätet har informationsflödet en avgörande roll.
"Om elnätbolagens operatörer får snabb, korrekt och överskådlig information kan de fatta rätt beslut och därmed minska avbrotten i både antal och längd. Med det viktiga informationsutbytet i sikte får allt fler av ABB:s kraftprodukter utrustning för att kommunicera med överordnat system. Produkterna ger besked om sin status och ger underlag för både säker drift och mer förebyggande underhåll."

"Att i högre grad kunna genomföra välplanerat, förebyggande underhåll minskar också risken för oönskade avbrott. Men stormar, blötsnö och andra påfrestningar kommer även i fortsättningen att sätta elnäten på hårda prov. Om det blir ett strömavbrott gäller det att minska konsekvenserna och se till att så många som möjligt får tillgång till el."
"I ABB:s Smart Grid-erbjudande finns en lösning", berättar Lennart Carlsson. Det är en lösning som ger hjälp att bygga upp elnätet på ett sådant sätt att så få som möjligt selekteras bort vid en störning.

Under ”paraplyet” Smart Grid placerar ABB, utöver säkra elnät, lösningar för transporter och för elproduktion.
"Transporter – då talar vi elbilar och deras behov av laddstationer. Där har ABB kompletta, smarta lösningar hela vägen från elnät till laddstationerna."

Ännu en svårhanterlig faktor i det smarta elnätet är den växande småskaliga elproduktionen.
"Lokal produktion från vindkraftverk och solceller ställer nya krav på elnätet och dess drift. Även här gäller det att snabbt få fram och visa rätt information. Till exempel om hur mycket el som produceras och var den kommer in på nätet, och få prognoser om kommande blåst och sol. Det gäller att klara balansen och samtidigt kunna ha överblick över ekonomiska konsekvenser."

Koll på elförsörjning
Lennart Carlsson tillägger att allt som växer fram för ökad tillförlitlighet i elförsörjning också kommer till nytta hos industrier och kommersiella fastigheter.
"Att förebygga driftstörningar genom att ha koll på sin elanläggning är både effektivt och lönsamt. Här kan våra servicetekniker lokalt ute i Sverige hjälpa till med en rad servicetjänster och uppgraderingar."

Många lösningar för tillförlitliga elnät – smarta eller ej – finns redan hos ABB men utvecklingsarbetet inom kraftområdet fortsätter i hög takt i ABB:s forsknings- och utvecklingscentra i Västerås, Ludvika och Karlskrona.
"Det är spännande och roligt att få vara i knutpunkten mellan teknik och kundföretag, i ett arbete som kan bidra till att lösa de utmaningar Sveriges elförsörjning står inför", säger Lennart Carlsson.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2013


”Vi har famnen full med lösningar för smarta elnät och för elförsörjning med högsta tillförlitlighet, i elnät såväl som i industrier”, säger Lennart Carlsson som leder det svenska säljlaget för Kraftprodukter och kraftsystem hos ABB.

Sök