ABB skriver nästa kapitel inom innovativ teknik för högspänd likströmsöverföring

2017-04-25 - ABB tar nästa steg inom utrymmesutnyttjande och prestanda för att markera 20 år med HVDC Light®-tekniken
ABB tillkännager idag den senaste utvecklingen inom teknik för högspänd likströmsöverföring (HVDC) Light, en banbrytande teknik som uppfanns för 20 år sedan och som gjorde det möjligt att på ett tillförlitligt sätt överföra stora mängder elektricitet över ännu längre avstånd, både ekonomiskt och effektivt. ABB:s division Power Grids är den givna partnern för energibolag världen över vid uppbyggnad eller uppgradering av kraftinfrastruktur.ABB tänjer nu ytterligare gränserna för denna teknik. Nästa nivå av ABB:s HVDC Light kommer att göra det möjligt att mer än fördubbla överföringskapaciteten till 3 000 megawatt (MW). Förbättringar i systemdesignen kommer att möjliggöra mer kompakta lösningar med potential att leverera 350 procent mer kraft per kvadratmeter utnyttjat utrymme. Det betyder en enorm fördel i tillämpningar som exempelvis havsbaserad vindkraft och sammanlänkningar av kraftnät, där utrymmet i omriktarstationerna är begränsat, på såväl havsbaserade plattformar som landbaserade installationer. ABB:s senaste framsteg, som innebär fördubbling av både överföringskapacitet och överföringslängd, har varit möjlig tack vare utvecklingen av halvledarbaserade kraftenheter som ger bättre kontroll och som gör mindre HVDC-system ekonomiska.

”Vi uppfann HVDC-tekniken på 1950-talet, vilket fick en avgörande betydelse för marknaden och 1997 föddes HVDC Light som blev en av de mest betydelsefulla milstolparna i vår innovationsresa”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”20 år efter detta genombrott är vi nu redo att skriva nästa kapitel om denna teknik, med betydande förbättringar som bidrar till att överföra kraft med minimala förluster, vilket kommer att ge stora fördelar för våra kunder. HVDC är en hörnsten i vår strategi Next Level, som förstärker vår position som den givna partnern för ett starkare, smartare och grönare elnät.”

ABB:s HVDC Light-teknik revolutionerar överföringen av stora mängder el över längre distanser – under jord, under vatten och via luftledningar. Tack vare mångsidigheten är det en idealisk lösning för tillämpningar med begränsat utrymme. Tekniken har möjliggjort sammanlänkningar mellan länder som stöd för integrering och balansering av förnybara energikällor och har samtidigt underlättat elhandeln. Tekniken har också utnyttjats för att integrera havsbaserad vindkraft och föra kraften in till land via omriktarstationer som placerats på plattformar ute till havs.

De två senaste decennierna har vi sett betydande framsteg för denna teknik. Kraftkapaciteten har ökat nästan 30 gånger från 50 till 1400 MW – tillräckligt med el för att strömförsörja miljontals hushåll. Spänningsnivåer har ökat från 80 till 525 kV och överföringslängden har ökat från 70 till över 1 000 km. Samtidigt har överföringsförlusterna minskat till mindre än 1 procent.

Idag är ABB ledande med HVDC Light-tekniken och har levererat 18 av de 24 VSC HVDC-projekt som driftsatts i världen, inklusive flera världsrekord: världens längsta underjordiska länk, den kraftfullaste länken för havsbaserad vindkraft och den första luftledningslänken som utnyttjar denna teknik.

Med den senaste tekniken med en spänningskapacitet på upp till 640 kV fördubblas den möjliga överföringslängden – till 2 000 kilometer – vilket gör det möjligt att överföra el över ännu längre avstånd, så att ännu fler förnybara energikällor kan integreras och längre sammanlänkningar kan byggas. Förlusterna har minskats ytterligare, vilket kombinerat med redan nämnda förbättringar innebär betydande kostnadsbesparingar för ägare och operatörer av överföringssystemen. Det senaste ABB Ability-baserade kontroll- och skyddssystemet MACH ger ökad effektivitet och tillförlitlighet och de senaste omriktarstationerna har också flera designmässiga och estetiska förbättringar.

ABB banade väg för HVDC-teknik för över 60 år sedan och är global marknadsledare med över 110 HVDC-projekt. Det motsvarar en total installerad kapacitet på över 120 000 megawatt, vilket utgör ungefär hälften av den installerade basen i världen.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com