Renoveret silo i Nordhavn får intelligente hjem

2017-02-09 - En række beboere i den nyombyggede kornsilo ”Frihavnstårnet” i Nordhavn er flyttet ind i et hjem med intelligent styring af lys, el og varme. Udover at få høj komfort og adgang til et hav af smarte boligfunktioner bidrager beboerne samtidig med data om deres energiforbrug til storbylaboratoriet ”EnergyLab Nordhavn”.

Forestil dig, at du hver morgen bliver vækket af blidt sollys, når dine persienner i soveværelset automatisk lukker dagslyset ind kl. 7.00. Samtidig starter dit musikanlæg, og et svagt lys tænder automatisk omkring dig. Scenariet er bare ét af mange, som beboere i de tre øverste etager i den gamle DLG-kornsilo Frihavnstårnet i Nordhavn kan se frem til, når de tager deres nye lejlighed med bygningsautomation i brug.

- Boligen er ved at undergå samme udvikling, som vi har set med telefonen. Den bliver i stigende grad digitalt koblet til internettet ved hjælp af bygningsautomation. Dermed åbnes der for løbende at tilføje nye funktionaliteter, som øger komforten. Samtidig bliver boligen en aktiv medspiller i vores energisystem, der i øget omfang forudsætter mere fleksibilitet hos forbrugerne, fortæller Allan Andreasen forretningsdirektør i ABB’s Electrification Products’ division.

Bygningsautomation rummer uanede muligheder for at skabe stemning og atmosfære med automatisk styring af lys, el og varme. Fx bliver CO2-niveau og temperatur målt i lejlighedernes rum, og systemet skaber så den rette komfort efter hvor mange, der opholder sig i rummet.

Bygningsautomation er bindeled mellem forbruger og energisystem Århusgadekvarteret i Nordhavn udvikles af By & Havn med sigte på at skabe en bæredygtig bydel. By & Havn har givet grønt lys til, at kvarteret også kan fungere som storbylaboratorium for udvikling og demonstration af fremtidens energiløsninger. Det sker i form af det 4-årige EUDP-støttede projekt ”EnergyLab Nordhavn”, hvor en lang række aktører*, herunder ABB, i samarbejde med DTU og Balslev demonstrerer fremtidens energisystemer. Her spiller bygningsautomation, som integrerer alle tekniske installationer i lejligheden, en vigtig rolle som kommunikationsled mellem forbruger og energisystem.

- I de kommende år vil energiproduktionen i stigende grad svinge pga. større mængder sol- og vindenergi. Forbrugsmønstrene vil også ændre sig, da bygninger i stigende grad vil være automatiseret med kommunikationslinje til det øvrige energisystem, og dermed er der åbent for mere fleksibilitet, forklarer Allan Andreasen og fortsætter.

- Når vi indsamler forbrugsdata på el og fjernvarme, er det for at finde modeller for, hvordan vi kan skabe det dynamiske energimarked, hvor produktion, distribution, forbrug og ikke mindst lagring af energi kan inddrages i ét sammenhængende system, uden at nogen mærker nogen forandringer eller selv skal gøre noget aktivt. ABB har stået for design og bygning af eltavlerne til et såkaldt i-bus® KNX-system, mens Balslev har stået for projektering, forhandling og kontakt til bygherre, entreprenør og de kommende beboere. Et samarbejde som fortsætter i EnergyLab Nordhavn-regi efter Frihavnstårnet med et andet nybyggeri i Nordhavn i løbet af 2017.

- Balslev vil med demonstrationen vise, at lejlighederne og beboerne kan tilpasse deres energiforbrug til den skiftende energiproduktion, samtidig med at beboernes komfort øges. Lejlighederne og deres beboere flyttes fra at være passive forbrugere mod at være aktive deltagere i energisystemet. Løsningerne vil derfor skabe øget værdi for alle, siger Benny Andersen, markedschef for el- og energiteknologi hos Balslev Rådgivende Ingeniører A/S.

Bygherre på Frihavnstårnet og adm. direktør hos Boll+, Morten Boll, ser flere gevinster ved at gøre lejlighederne intelligente.

- Det er et spændende fremsynet projekt, som jeg meget gerne deltager i. Det giver både min organisation ny viden om muligheder inden for smart styring af boliger, og samtidig får en række beboere inddraget moderne teknologi i deres nye bolig, siger han.

Om EnergyLab Nordhavn
”EnergyLab Nordhavn – nye energi-infrastrukturer i byer” er et fireårigt projekt, der udvikler fremtidens energiløsninger. Projektet bruger Nordhavn som et levende storbylaboratorium og demonstrerer, hvordan man kan sammentænke el, varme, energieffektive løsninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem. Projektets partnere er DTU, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, Balslev, Danfoss, Clean Charge, METROTHERM, Glen Dimplex og PowerLab-faciliteterne. Projektet er støttet af EUDP og løber fra 2015 til 2019.

SøgKONTAKT OS