Luotettavaa sähkönsiirtoa huoltotarpeiden ennakoinnilla

Tuulivoiman tuotanto suuntautuu tulevaisuudessa yhä enemmän merelle. Porin Tahkoluotoon nousee ensi syksyksi maailman ensimmäinen jääolosuhteisiin suunniteltu merituulipuisto.

Uutinen on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 1/2017.

Suomen Hyötytuuli Oy:n rakennuttaman puiston kymmenen neljän megawatin merituulivoimalaa tulevat tuottamaan energiaa arviolta 155 gigawattituntia vuodessa.

”Matala rannikko, hyvät tuuliolosuhteet sekä Tahkoluodon satama- ja teollisuusalueen valmis infrastruktuuri soveltuvat erinomaisesti merituulivoiman tuotantoon”, Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri kertoo.


Suomen Hyötytuulen toimitusjohtaja Toni Sulameri pitää Porin Tahkoluodon aluetta erittäin sopivana merituulituotantoon.

Talviolosuhteet vaativat erilaisia teknisiä ratkaisuja voimaloiden toimivuuden ja huoltovalmiuden turvaamiseksi. Etähallinta- ja varajärjestelmät minimoivat häiriöt sähköntuotannossa.

ABB toimittaa Tahkoluodon merituulipuistoon maalla sijaitsevan sähköaseman ja päämuuntajat, jotka toimivat sähkönsiirron solmukohtana tuulipuiston tuottaman sähkön ja paikallisen jakeluverkon välillä. Merituulipuistot tarvitsevat tulevaisuudessa sekä maalla että merellä sijaitsevia sähköasemia, kun puistojen koko kasvaa ja ne siirtyvät rannikolta syvempiin vesiin.

ABB:n Juha Muhonen ja Suomen Hyötytuulen Toni Sulameri
”Haasteena on varmistaa sähkönsiirto kaukaa mereltä kansalliseen verkkoon mahdollisimman pienin häviöin”, myyntijohtaja Juha Muhonen ABB:ltä sanoo.

Tahkoluodon merituulipuisto on ABB:n kolmas hanke Suomen Hyötytuulen kanssa.

”Tutun ja luotettavan teknologiakumppanin kanssa on helppo asioida. Kun komponenttien varaosat ja tekninen osaaminen ovat helposti saatavilla, tuotannon jatkuminen varmistetaan
mahdollisissa ongelmatilanteissakin”, Sulameri toteaa.

Teksti: Virpi Hautamäki
Kuva: Jussi Partanen