ABB lanseeraa johtavan digitaalisten ratkaisujen ABB Ability™ -tarjonnan

2017-03-14 - ABB on tänään lanseerannut johtavan digitaalisten ratkaisujen ABB Ability -tuotevalikoiman. Yli 180 ratkaisun ja palvelun lanseerauksella ABB luo arvoa asiakkailleen neljännessä teollisessa vallankumouksessa.

Yhdistämällä ABB:n laajan tietämyksen asiakkaidensa toimialoista älykkääseen pilviteknologiaan ja uusimpiin digitaalisiin ratkaisuihin ja innovaatioihin ABB Ability luo tehokkaita ratkaisuja ja palveluja, jotka vastaavat todellisiin liiketoiminnan haasteisiin sekä luovat aitoja liiketoimintamahdollisuuksia.

ABB Ability auttaa asiakkaita teollisuudessa, energiayhtiöissä sekä liikenne- ja infrastruktuurialoilla kehittämään uusia ja tehostamaan olemassa olevia prosesseja tuomalla näkemystä sekä optimoimalla toiminnan suunnittelua ja valvontaa reaaliajassa. Tulokset voidaan syöttää valvontajärjestelmiin parantamaan avainmittareita, kuten tehtaan käytettävyyttä, nopeutta ja tuottavuutta.

Tarjonta perustuu ABB:n uraauurtavaan teknologiaan sekä johtavaan asemaan teollisessa digitalisaatiossa yli neljän vuosikymmenen ajan. Se edistää asiakkaiden kykyä innovoida ja kilpailla kehittyvillä teollisen digitalisaation markkinoilla.

“Uraauurtavana digiratkaisujen teknologiajohtajana, jolla on yli 70 miljoonan kytketyn laitteen sekä 70 000 valvontajärjestelmän asennuskanta, ABB:llä on ainutlaatuinen asema tukea asiakkaidensa digitaalista muutosta. ABB Ability yhdistää ABB:n koko digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen tarjonnan. Luomme asiakkaillemme lisäarvoa yhdistämällä ABB:n syvällisen tietämyksen asiakkaidemme toimialoista älykkääseen pilviteknologiaan ja uusimpiin digitaalisiin ratkaisuihin ja innovaatioihin. Tämän ansiosta asiakkaamme voivat saavuttaa merkittäviä parannuksia toiminnassaan ja tuottavuudessaan”, ABB-yhtymän pääjohtaja Ulrich Spiesshofer sanoo.

ABB Ability -digitaalinen tarjonta sisältää toiminnanohjausratkaisuja käyttöomaisuusvaltaiseen teollisuuteen, valvontajärjestelmiä prosessiteollisuuteen, etävalvontapalveluja roboteille, moottoreille ja koneille, valvontaratkaisuja rakennuksiin, sähköautojen latausverkostoihin sekä offshore-lautoille. Erikoistuneempaa tarjontaa ovat muun muassa konesalien energianhallinta ja laivastojen navigoinnin optimointi.

Esimerkiksi Shell Oil, CenterPoint Energy, Con Edison, BASF, Royal Caribbean, Cargill, Volvo ja BMW käyttävät jo digitaalisia ABB Ability -ratkaisuja.

ABB Abilityn uuden sukupolven ratkaisut ja palvelut kehitetään ja rakennetaan Microsoftin johtavalle Azure -pilvipalvelualustalle perustuen ABB:n ja Microsoftin strategiseen kumppanuuteen.

“Ratkaisujemme rakentaminen Azure-pilvipalvelulle tarkoittaa sitä, että hyödynnämme kaikkia sen ominaisuuksia ja luomme lisäarvoa syvällisellä tietämyksellä asiakkaidemme toimialoista. Itse asiassa muutamme ABB:n vuosikymmenien osaamisen teollisuudesta ohjelmistotarjonnaksi, johon asiakkaillamme on pääsy maailman laajimman ja kehittyneimmän digitaalisen pilvipalvelualustan kautta. ABB:n vahva digitaalinen osaaminen on ollut paljolti piilossa. Nyt meistä tulee asiakkaidemme kumppani digitaalisessa muutoksessa”, ABB:n Chief Digital Officer Guido Jouret sanoo.

ABB Customer World -tilaisuudessa Houstonissa esiteltyjä uusia ABB Ability -innovaatioita ovat muun muassa:

  • ABB Ability System 800xA – ABB Ability -ratkaisu, joka toimii markkinoita johtavalla System 800xA -automaatioalustalla. Sen uusi lisäominaisuus Select I/O on ethernet-pohjainen, yksikanavainen I/O-järjestelmä. Se tukee ABB:n uuden sukupolven Intelligent Projects -mallia, joka lisää automaatioprojektien tehokkuutta. Select I/O:n avulla asiakkaat voivat toteuttaa laajoja projekteja nopeammin ja kustannustehokkaammin.
  • ABB Ability Asset Health Center – Asset Health Center 3.0 on ABB:n uuden sukupolven laitteiston suorituskyvyn hallintaratkaisu ja ensimmäisiä Azure-pilvipalvelua käyttäviä ABB Ability -ratkaisuja. Tammikuussa 2017 lanseerattu ratkaisu käyttää ennakoivaa analytiikkaa ja räätälöityä mallintamista tunnistaakseen ja priorisoidakseen kiireelliset huoltotarpeet toimintahäiriöiden todennäköisyyden ja laitteiden kriittisyyden perusteella.
  • ABB Ability Collaborative Operations – Tehokas ratkaisu laajasti eri teollisuudenalojen käyttöön tehostaa asiakkaiden yhteistyötä. Sen avulla asiantuntijat voivat tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja käyttää samoja tieto- ja analytiikka-alustoja. Se keskittyy mm. tuottavuuden parantamiseen ja laitehäiriöiden vähentämiseen sekä ylläpidon kustannusten pienentämiseen ja yleisen liiketoiminnan suorituskyvyn muuttamiseen. Tämä toteutetaan varmistaen turvallisuus ja tietoturva kaikilla integraation tasoilla. Ratkaisu on jo tuottanut kestäviä ja pitkäaikaisia tuloksia ensimmäisille käyttöönottajille.
  • ABB Ability Digital Substation – ABB:n digitaalinen sähköasema tuo energiasektorin asiakkaille ainutlaatuista valvontaa ja tehokkuutta. Digitaalinen sähköasema sisältää muun muassa optiset anturit sekä erottavat katkaisijat, jotka vähentävät huollon ja perinteisen kaapeloinnin tarvetta. ABB Ability lisää näitä hyötyjä edelleen yhdistämällä uusimmat sähkölaitteet digitaalisiin antureihin ja pilvipalveluihin. Näin verkko-operaattorit voivat tehdä päätöksiä laajan ja ajantasaisen tiedon perusteella ja lisäksi ennustavat algoritmit parantavat huoltokäytäntöjä ja laitteiden hallintaa.
  • ABB Ability Smart Sensor – Viime vuonna lanseerattu älykäs sensoriratkaisu yhdistää pienjännitemoottorit teolliseen internetiin ja älykkään monitoroinnin ensimmäistä kertaa pienjännitemoottoreihin. Helposti moottorin runkoon kiinnitettävä ratkaisu kerää dataa moottorin värähtelystä, lämpötilasta, käyttötunneista ja energiankulutuksesta pilveen. Hälytys syntyy heti kun jokin parametreistä poikkeaa normista, mikä mahdollistaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet ennen varsinaista moottorin toimintahäiriötä. Älysensori näyttää vähentävän moottoreiden käyttökatkoja jopa 70 prosentilla ja pidentävän niiden elinkaarta jopa 30 prosentilla. Moottorin toiminnan optimoiminen kerätyn datan pohjalta vähentää energiankulutusta jopa 10 prosentilla.

Innovatiivinen ja monipuolinen ABB Ability -tarjonta sisältää lisäksi seuraavat ratkaisut: ABB Ability Asset Insight, ABB Ability Ellipse Enterprise Asset Management -ohjelmisto ja ABB Ability Data Center Automation -infrastruktuurin hallintaohjelmisto. Näillä ja monilla muilla ratkaisuilla ABB palvelee energiayhtiöiden, teollisuuden ja liikenne- sekä infrastruktuurialojen asiakkaitaan. ABB Ability mahdollistaa digitaalisen vallankumouksen voiman vähentämällä kunnossapitikustannuksia, pidentämällä käyttöomaisuuden elinkaarta, tehostamalla toimintoja, pienentämällä ympäristövaikutuksia sekä parantamalla työturvallisuutta.

HakuYHTEYDENOTTO