ABB:n Process Industry -liiketoimintayksikkö käynnistää yt-neuvottelut

2013-04-23 - ABB Oy:n Process Industry -liiketoimintayksikkö on antanut yt-neuvotteluesityksen 23.4.2013.

Yt-neuvottelut koskevat ABB Oy:n Process Industry –liiketoimintayksikköä pois lukien paperikonekäyttöliiketoiminta ja Suomen liiketoimintayksikössä toimiva ABB:n globaalin Process Automation -divisioonan tehdasautomaatiojärjestelmissä hyödynnettävää teknologiaa kehittävä tuotekehitystiimi. Taustalla on heikko tilauskehitys, mikä on huonontanut yksikön kannattavuutta.

Neuvottelun kohteena oleva suunnitelma sisältää tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvia henkilöstövähennyksiä, joiden arvioidaan olevan enimmillään 31 henkilöä. Lisäksi suunnitellaan toteutettavan enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia.

HakuYHTEYDENOTTO

  • Lisätiedot:
  • Heikki Vepsäläinen
  • Johtaja
    p. 050 33 23275