АББ придобива B&R

Оформяне на лидерски позиции в промишлената автоматизация
Придобиването на компанията B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH) ще затвори историческа празнина на АББ в автоматизацията на машини и производство.
  • Създаваме единствено по рода си всеобхватно портфолио в областта на автоматизацията за клиенти в цял свят
  • B&R е доказан иновативен лидер в областта на Програмируемите логически контролери (PLC), Индустриалните компютри (IPC), автоматизацията на машини със сервозадвижване и автоматизация на производството
  • B&R реализира средногодишен ръст (CAGR) на приходите в размер на 11% за последните две десетилетия, както и годишни продажби от над 600 млн. щатски долара в силно атрактивния пазарен сегмент на автоматизацията на машини и на производство, оценяван на стойност 20 млрд. щ. долара
  • Софтуерните решения и решенията „Интернет на нещата (IoT) на B&R ще дообогатят още повече дигиталното предлагане на АББ - ABB Ability™
  • Ясен ангажимент към стратегията за растеж на B&R, амбиции за продажби в средносрочен план от над 1 млрд. щ. долара
  • Приемственост на управлението на B&R, основателите осигуряват подкрепа като съветници във фазата на интегриране
  • Централата на B&R в Егелсберг, Австрия, ще се превърне в глобалния център на АББ за автоматизация на машини и автоматизация на производството
  • Сделката е финансирана с пари в брой, оперативната печалба на акция (EPS) нарастваща още през първата година, финализиране на сделката се очаква през лятото на 2017 г.
  • Покупната цена не е разгласена и съответства на партньорски оценки

Цюрих, Швейцария, 4 Април. Днес АББ обяви придобиването на B&R, най-големият независим доставчик с фокус върху решения базирани на продукти и софтуер с отворена архитектура за автоматизация на машини и производство по целия свят. Основана през 1979 г. от Ервин Бернекер и Йозеф Райнер, компанията B&R е с централен офис в Егелберг, Австрия и разполага с над 3 000 служители, в това число около 1 000 инженери по развойна и изследователска дейност и приложни инженери. Компанията развива дейност в 70 държави, генерирайки продажби от над 600 млн. щатски долара (2015/2016 г.) в пазарния сегмент на автоматизацията на машини и автоматизация на производството, оценяван на от 20 млрд. щ. долара. Комбинацията ще доведе до ненадминато, всеобхватно предлагане за клиентите на промишлената автоматизация чрез комбиниране на иновативните продукти, софтуер и решения за модерна автоматизация на машини и производство на B&R с водещото в световен мащаб предлагане на АББ в областта на роботиката, автоматизацията на процеси, дигитализацията и електроснабдяването и електрообзавеждането.

Чрез това придобиване АББ разширява лидерските си позиции в промишлената автоматизация и ще бъде уникално позиционирана да се възползва от възможностите за растеж, произлизащи от Четвъртата индустриална революция. Освен това АББ прави огромна стъпка напред в разширяването на дигиталното си предлагане чрез комбинирането на своето водещо в сектора портфолио от дигитални решения - ABB Ability, със силните платформи за приложения и софтуер на B&R, както и огромната й инсталирана база, достъп до клиенти и специално разработени автоматизационни решения.

“B&R е истинско бижу в света на автоматизацията на машини и производство и тази комбинация е възможност, каквато се появява веднъж в живота. Тази сделка бележи истински повратен момент - крайъгълен камък за АББ, тъй като B&R ще затвори историческата празнина в предлагането на компанията ни в областта на автоматизацията. Това е идеалната комбинация, която ще ни направи единствения доставчик на промишлена автоматизация, предлагащ на клиентите целия спектър технологии и софтуерни решения в измерването, управлението, задвижването, роботиката, дигитализацията и електроснабдяването и електрообзавеждането”, заяви изпълнителният директор на АББ Улрих Шписхофер. „Това придобиване идеално реализира стратегията ни „Следващо ниво”. С нашето уникално дигитално предлагане и инсталирана база от над 70 млн. свързани устрийства, 70 000 системи за управление и над 3 млн. автоматизирани машини и 27 000 заводски инсталации в цял свят, ние даваме възможност на нашата комбинирана световна клиентска база да се възползва от възможностите на Четвъртата индустриална революция.”

“Тази комбинация предлага фантастични възможности за B&R, нейните клиенти и служители. Убедени сме, че АББ предлага най-добрата платформа за следващата глава в историята на растежа ни. Глобалното присъствие, дигиталното предлагане и допълващо портфолио на АББ за нас ще бъдат ключът към още по-голямо ускоряване на нашата иновативност и растеж”, сподели Йозеф Райнер, съосновател на B&R.

“Това представлява силен сигнал за нашите служители, тъй като централата ни в Егелберг ще стане глобалния център на АББ за автоматизация на машини и производство”, каза Ервин Бернекер, съосновател на B&R. “За мен най-важното е, че компаниите и хората в тях си пасват толкова добре, и че нашата учредителна локация ще играе такава ключова роля.”

Допълнителни предимства

С придобиването АББ ще разшири своето предлагане в областта на промишлената автоматизация чрез интегрирането на иновативните продукти на B&R в областта на програмируемите логически контролери (PLC), индустриалните компютри и сервозадвижването, както и портфолиото им от софтуер и решения. АББ ще предложи на своите клиенти едно уникално всеобхватно автоматизационно портфолио с отворена аврхитектура.

През последните две десетилетия B&R успешно реализира ръст със средногодишен темп на растеж (CAGR) на приходите от 11 %. От 2000 година насам приходите са се увеличили повече от четворно до над 600 млн. щатски долара (2015/2016 г). Компанията разполага с бързо нарастваща глобална клиентска база от над 4 000 производители на машини, доказан опит в автоматизационния софтуер и решения, както и несравним приложен експертен опит за клиенти в пазарния сегмент на автоматизация на машини и производство.

Двете компании разполагат с допълващи се портфолиа. АББ е водещ доставчик на продуктови решения, обслужващи клиенти в битово-комуналния, промишления и транспортно-инфраструктурния сектори. B&R е водещ доставчик на решения в автоматизацията на машини и прозводство за промишлени отрасли като пластмаси, опаковане, храни и напитки. Съвместният ангажимент към отворената архитектура увеличава избора за клиента и гъвкавостта, улесняваща свързаността във все по-дигитализираните промишлени отрасли.

Солидни инвестиции в иновациите

Иновациите са в сърцето и на двете компании. B&R инвестира над 10% от своите продажби в развойна и изследователска дейност и разполага с над 1 000 служители в областта R&D и приложното инженерство. АББ инвестира по 1.5 млрд. щатски долара годишно за развойна и изследователска дейност (R& D) и разполага с около 30 000 технолози и инженерни специалисти. В съвместния си път напред, АББ и B&R ще продължат да инвестират значително в нови разработки.

Автоматизацията на машини и производство е ключов двигател на Четвъртата индустриална революция и „Интернет на нещата”. АББ ще продължи силния, базиран на решения бизнес модел на B&R и ще допълва непрекъснато нейния задълбочен експертен опит с цел разработване на нови, софтуерно базирани услуги и решения за дигитализация от край до край. Водещото в сектора дигитално портфолио ABB Ability, вече ще може да се възползва от огромната инсталирана база, приложения и ноу-хау при решенията, експертния опит в симулативния софтуер и усъвършенстваните инженерни инструменти на B&R.

Доказан подход на интегриране

При финализиране на сделката B&R ще стане част от дивизия „Промишлена автоматизация” на АББ като ново бизнес подразделение – Автоматизация на машини и производство – оглавявано от настоящия управляващ директор Ханс Вимер. И двете компании считат управлението и служителите на B&R за ключов двигател на бъдещия растеж и бизнес интегрирането, заедно с колегите им от АББ. Съоснователите на B&R, Ервин Бернекер и Йозеф Райнер, ще действат като съветници по време на етапа на интегриране с цел да се гарантира приемственост.

Интегрирането ще бъде с фокус върху растежа и водено от принципа „най-доброто от двата свята”, като АББ ще добавя свои собствени дейности в областта на програмируемите логически контролери и серво задвижвания към портфолиото на новото бизнес подразделение, следвайки поетапен подход. АББ подчертава своя ясен ангажимент към продължаване на историята на растеж на B&R, заявявайки амбиции за продажби в средносрочен план от над 1 млрд. щатски долара.

АББ се ангажира да инвестира още в разширяването на дейността на B&R и да доразвива успешния бизнес модел и марка на компанията. Централата на B&R в Егелсберг ще се превърне в глобалния център на АББ за автоматизация на машини и производство.

Големи ползи за Австрия като технологичен и бизнес център

С това придобиване АББ става най-големият играч в областта на промишлената автоматизация в Австрия, като компанията развива дейност там от над 100 години. B&R и нейната централа в Австрия ще играят силна роля в бъдещето като част от АББ, а Австрия и по-специално горната половина на страната със сигурност ще спечели много. Планираното разширяване на дейностите по развойна и изследователска дейност, както и по производството в Егелсберг и Гилгенберг, ще обогатят високотехнологичния индустриален пейзаж на Австрия.

Финансови елементи на сделката

Сумата на сделката отговаря на партньорските оценки. Страните са се съгласили да не разкриват покупната цена. АББ ще финансира придобиването с пари в брой. Сделката се очаква да бъде с нарастваща оперативна печалба на акция още през първата година, като прогнозите са да добави значителни синергии от около 8% от самостоятелните приходи на B&R през четвъртата година. Очаква се сделката да бъде финализирана през лятото на 2017 г., в зависимост от обичайните регулаторни разрешения.

Повече информация

B&R и АББ организираха медиен уебкаст на 4 Април, а презентационните слайдове от дигиталната конференция са налични на www.abb.com/ia4wa.

B&R е иновативна автоматизационна компания с централа в Австрия и офиси в цял свят. Като глобален лидер в промишлената автоматизация, B&R комбинира свръхмодерни технологии с високоусъвършенствано инженерство, за да предостави на клиентите в буквално всеки един отрасъл цялостни решения за автоматизация на машини и производството, контрол на движението, HMI и интегрирани технологии по безопасност. Със стандарти за индустриална полева комуникация като POWERLINK и openSAFETY, както и мощната среда за разработване на софтуер „Автоматизационно студио” (Automation Studio), B&R непрекъснато предефинира бъдещето на автоматизационното инженерство. Иновативният дух, който държи B&R на гребена на промишлената автоматизация, е задвижван от ангажимент към опростяване на процесите и надминаване на клиентските очаквания.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 132 000 служители. www.abb.com

Важна забележка относно информацията с поглед към бъдещето

Това съобщение за медиите съдържа „твърдения с поглед към бъдещето”, свързани с придобиването на B&R от ABB. Подобни изявления с поглед към бъдещето могат да бъдат идентифицирани от думи като „планира”, „възнамерява”, „очаква” и други подобни. Подобни твърдения с поглед към бъдещето са базирани на настоящите очаквания и включват присъщи за тях рискове и несигурни елементи, включително фактори, които биха могли да забавят, отклонят или променят което и да е от тях, и биха могли да накарат реалните резултати да се различават значително от настоящите очаквания. Никое твърдение с поглед към бъдещето не може да бъде гарантирано. Наред с останалите рискове, няма как да има гаранция, че придобиването ще бъде осъществено, или че ако бъде осъществено, ще бъде финализирано в рамките на прогнозирания период от време или че очакваните ползи от придобиването ще се реализират. Твърденията с поглед към бъдещето в това съобщение за медиите трябва да се оценяват заедно с многото несигурни елементи, които оказват влияние върху работата на АББ, особено онези, идентифицирани в дискусията на предупредителните фактори в Годишния отчет на АББ по формуляр 20-F за годината, завършваща на 31 декември 2016 г. АББ не поема никакво задължение да обновява публично което и да е твърдение с поглед към бъдещето в резултат на нова информация, бъдещи събития или друго.


SearchCONTACT US