2014 års möte blir klubbens sextonde och kommer att hållas i Oslo den 29-30 januari

2013-04-23 - Arbetsgruppen har bestämt att användarmötet äger rum den 29-30 januari 2014 på Thon Hotel Opera i centrala Oslo. Som vanligt kommer vi att arrangera en kurs dagen innan användarmötet.

Vid vårt senaste möte i Köpenhamn var det stort deltagarantal och återkopplingen från deltagarna var att detta möte var det bästa av alla vi genomfört. Speciellt glädjande var det stora antalet nya medlemmar som var med för första gången. Vi hoppas därför att mötet i Oslo skall locka ännu fler deltagare.

Inbjudan till 2014 års användarmöte samt kurs publiceras på 500-klubbens hemsida och skickas till alla medlemmar under hösten 2013. Vi i arbetsgruppen ser fram emot att träffa många gamla och nya medlemmar i slutet av januari 2014.

Några personer från senaste arbetsmötet

SearchCONTACT US