ABB udelila prvé ocenenie Hubertusa von Grünberga za výskum

20. októbra 2016 - Grant v hodnote 300 000 USD získal Jef Beerten z leuvenskej univerzity v Belgicku, ktorý ho využije na napredovanie svojho ďalšieho výskumu.

Dr. Jef Beerten je prvým oceneným vo výskumnom projekte ABB pomenovanom po Hubertusovi von Grünbergovi, bývalom predsedovi predstavenstva ABB. Belgičanovi pred viac ako stovkou vedcov z celého sveta odovzdali ocenenie za jeho dizertačnú prácu s názov “Modelovanie a riadenie DC sietí.” Porota ho vybrala spomedzi 69 záujemcov o ocenenie z radov popredných svetových univerzít, ktorí sa o ňu uchádzali na základe svojich prác v rôznych vedných disciplínach. Ocenenie má za úlohu podporiť výskum v hlavných oblastiach záujmu ABB: výkonových a automatizačných technológiách pre energetické podniky, priemysel, dopravu a infraštruktúru. Udeľuje sa každé tri roky.

Ocenenie Hubertusa von Grünberga je hodnotou 300 000 USD najvyšším vedeckým ocenením na pôde Švajčiarska. Udelené bolo po prvýkrát. Zľava: Peter Voser, predseda predstavenstva ABB; profesor Ronnie Belmans, KU Leuven; Hubertus von Grünberg, bývalý predseda predstavenstva ABB; Jef Beerten, držiteľ ocenenia, KU Leven; Ulrich Spiesshofer, výkonný riaditeľ ABB; Bazmi Husain, riaditeľ ABB pre technológie.

“Ako líder v oblasti technológií a digitálnych riešení sme veľmi radi, že môžeme podporiť unikátny výskum v spojitosti s energetickou a 4. priemyselnou revolúciou,” uviedol výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer. “Gratulujem Jefovi Beertenovi, ktorého práca vyčnievala nad ostatnými svojou aplikovateľnosťou do reálneho života.”

Práca Jefa Beertena ponúka nový pohľad do problematiky stability HVDC sietí, efektívnosti a cenovej rentability prenosu energie na dlhé vzdialenosti. Jef prichádza s novými nástrojmi, modelmi a metódami pri navrhovaní a riadení HVDC sietí, aby ukázal, ako môžu súčasné HVAC siete spolupracovať s HVDC sieťami v budúcnosti.  

Jef Beerten získal titul PhD v roku 2013 a už 8 rokov pôsobí ako jeden z hlavných členov výskumnej skupiny prof. Dr. Ronnieho Belmansa.

“Som pyšný, že som dokázal získať toto výnimočné ocenenie. Rád by som spoločnosti ABB poďakoval za grant a jedinečnú príležitosť, ako ďalej pokračovať v mojom výskume, ktorý mi ukazuje, že niekedy je potrebné vybočiť zo zabehnutých rámcov a myslieť nekonvenčne.”

Spoločnosť ABB dáva týmto ocenením možnosť podporiť unikátne myšlienky a vízie novej generácie výskumníkov a neskôr ich predniesť medzinárodnej komunite vedcov a inštiutúcií.

Víťaz ocenenia vzišiel z rozhodnutia medzinárodnej poroty v zložení: Prof. Robert Armstrong (Massachusetts Institute of Technology - MIT); Prof. Ulrike Grossner (Eidgenössische Technische Hochschule - ETH Zürich); Prof. Nina Thornhillová (Imperial College London); Prof. Zheyao Wang (Tsinghua University, Peking); Bazmi Husain (riaditeľ ABB pre technológie) and Dr. Hubertus von Grünberg (predseda predstavenstva ABB v rokoch 2007 až 2015).ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. Skupina ABB zamestnáva 135 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.
Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

HľadajKONTAKT