ABB utvalda för order värd 270 miljoner euro till brittisk-fransk kraftlänk

2017-04-07 - ABB ska leverera omriktarstationerna för den nya HVDC-länken IFA2
ABB har vunnit en order värd runt cirka 270 miljoner euro från den brittiska kraftoperatören National Grid och det franska elnätsföretaget och kraftoperatören Réseau de Transport d'Electricité (RTE) avseende nyckelteknik för överföring av högspänd likström (HVDC) till en kraftlänk som kopplar ihop elnäten i Frankrike och Storbritannien.ABB kommer att delta i projektet som ytterligare kommer att integrera den brittiska och den franska elmarknaden. Med en effekt av 1 000 megawatt ska den nya kraftlänken gå från Englands sydkust i Chilling, Hampshire, till Tourbe i norra Frankrike, en sträcka av 240 kilometer under Engelska kanalen.

ABB ska leverera de två HVDC Light® omriktarstationerna, som kommer att vara placerade i Frankrike respektive England och sammankopplade via en undervattenskabel. Varje station omvandlar växelström till likström och därefter tillbaka till växelström innan elen distribueras. På så sätt kan stora mängder el transporteras över långa avstånd på ett effektivt och tillförlitligt sätt med minimala förluster - HVDC-teknikens viktigaste fördel. ABB:s HVDC Light teknik tillför därutöver avancerade egenskaper som reglering av nätfluktuationer och återställning vid elavbrott, vilket ger ytterligare ekonomiska fördelar för nätoperatören och tryggare elförsörjning för slutkunderna.

”Den här ordern stärker ytterligare vår ledande ställning på HVDC-området och ger momentum till vår satsning på lönsam tillväxt genom att vara kundernas förstahandsval för starkare, smartare och grönare elnät, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids.

Omriktarstationerna ska utrustas med ABB:s avancerade styr- och övervakningssystem MACHTM, vilket fullt ut stödjer företagets digitala koncept ABB AbilityTM. MACH fungerar som hjärnan i HVDC-länken, som övervakar, kontrollerar och skyddar omriktarstationernas sofistikerade teknik. Systemet övervakar tusentals enskilda operationer som sammantaget bidrar till säkra elleveranser. Bland annat ingår felregistrering och felsökning via fjärrstyrning. Systemet skyddar också kraftlänken från oväntade störningar, exempelvis blixtnedslag.

ABB var först med att utveckla teknik för överföring av högspänd likström (HVDC) för mer än 60 år sedan. Företaget har en installerad bas av runt 110 genomförda HVDC-projekt med en sammanlagd överföringskapacitet av mer än 120 000 megawatt, motsvarande runt hälften av den globala kapaciteten. På 1990-talet vidareutvecklade ABB HVDC-tekniken och lanserade en VSC-lösning (voltage source converter) kallad HVDC Light®. Företaget ligger i framkant även här och har levererat 18 av 24 driftsatta VSC HVDC-projekt över hela världen. ABB:s HVDC-länkar hjälper idag mer än 15 länder att transportera elkraft på ett tillförlitligt sätt över långa avstånd.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har cirka 132 000 medarbetare.

ABB Technology Ventures (ATV) är ABB:s strategiska riskkapitalenhet som investerar i industri- och energiteknik som kan dra nytta av ABB:s omfattande forskning och utveckling, globala säljkanaler och partnersamarbeten. ATV har investerat närmare 200 miljoner dollar inom ett antal olika teknikområden.

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com

SökVILL DU VETA MER?

BILAGOR