Vysoká kvalita českého inženýringu slaví úspěchy na světových trzích

2012-11-23 - Operační centrum společnosti ABB v Ostravě slaví 10 let působení v roli jediného sídla evropského inženýringu během kterého zaznamenalo více než 50% nárůst zaměstnanců
Společnost ABB, přední světový dodavatel v oblasti energetiky a automatizace, dnes v Ostravě oslavila 10 let fungování evropského inženýrského centra pro divizi Procesní automatizace. ABB má pouze dvě tato střediska, kromě České republiky ještě v Indii. Ostravské operační centrum zaměstnává přes 140 lidí, kteří provádějí inženýring pro jednotky po celé Evropě, zejména pro Norsko, Německo, Švýcarsko, Finsko, Velkou Británii, Irsko a Švédsko. Za poslední dva roky došlo téměř ke zdvojnásobení počtu zaměstnanců. Jen v letošním roce zaměstnalo 50 nových inženýrů. Středisko nabízí skvělé uplatnění například pro studenty Vysoké školy báňské v Ostravě a pracovní příležitosti pro inženýry v celém regionu. Tento růst umožnila především vysoká kvalifikace inženýrů v ostravském regionu.

„Investice do našich globálních výrobních i servisních závodů, kterým je právě inženýrské centrum ABB Ostravě je pro nás dlouhodobě prioritou,“ uvedl Hannu Kasi, generální ředitel ABB Česká republika a dodal „jsem hrdý na úspěchy českých inženýrů a význam ostravského střediska pro evropský trh v oblasti procesní automatizace. Centrum zajistilo inženýring ve velmi složitých projektech s využitím nejmodernějších technologií. Inženýring je klíčovou složkou našich dodávek pro pokročilé systémy na tomto trhu a naši inženýři v Ostravě hrají ústřední roli při poskytování služeb pro projekty na celém světě v různých odvětvích, jako je například těžba ropy a zemního plynu, výroba papíru a celulózy či těžba a metalurgie. Když uvážíme vzdálenost této země od moře, je úžasné, že naši inženýři sedí v Ostravě a navrhují technická řešení pro nejmodernější lodě zásobující těžební plošiny v moři. Pro soustavnou technickou efektivnost a kvalitu je naprosto nezbytné udržení zákazníků a to se nám zde v České republice dlouhodobě velmi daří. Očekávaný nárůst tržeb této jednotky je nejméně 20 % ročně.“Operační centrum ABB Česká republika v Ostravě se zabývá především vývojem SW aplikací pro průmysl, programováním PLC automatů včetně návrhu hardware, informačními technologiemi (IT) a jejich zabezpečením, návrhem a oživováním pohonů a projektováním elektročástí nn i vn (nn-nízké napětí, vn-vysoké napětí). Středisko nyní zahájilo činnost i v oblasti mechanického inženýringu a disponuje pro něj dobrým růstovým potenciálem díky vysoké kvalifikaci v oblasti mechaniky, vycházející z metalurgického, automobilového a těžebního průmyslu v ostravském regionu. Středisko disponuje několikaletými zkušenostmi v oblasti elektroprojekce, programování a uvádění do provozu distribuovaných řídicích systémů (DCS), uvádění do provozu a servisu pohonů a nabízí jak kompletní portfolio inženýrských služeb tak individuální řešení pro kontinuální a dávkovou výrobu od návrhu, až po samotné zhotovení. Centrum v Ostravě významným způsobem přispívá k inženýrským řešením v divizi Procesní automatizace a u příležitosti oslavy 10. výročí dnes navštívili Ostravu globální manažeři ze všech podnikových jednotek této divize.

ABB (www.abb.cz) je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 145 000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 200 lidí. Divize Procesní automatizace celosvětově zaměstnává 30 000 lidí a poskytuje komplexní řešení v oblasti pohonů a elektrických a automatizačních systémů pro odvětví těžby a zpracování ropy a zemního plynu, lodí a jeřábů, těžby, zpracování kovů, výroby papíru a celulózy a další odvětví.