Världens största elproducent standardiserar med Ventyx IT-lösningar för kraftproduktionsanläggningar i Frankrike

2013-04-30 - Électricité de France planerar att utöka användningen av Ventyx programvarulösningar för industrin för att säkerställa mer tillförlitlig, effektiv och säker kraftgenerering till miljontals människor
ATLANTA, 30 april 2013 Ventyx, ett företag i ABB-koncernen, tillkännagav idag att Électricité de France (EDF), världens största elproducent, har undertecknat ett licensavtal för att utöka sin användning av Ventyx IT-lösning för industrin (Enterprise Asset Management - EAM) till att omfatta alla större kraftproduktionsanläggningar i Frankrike. Tack vare avtalet kan EDF utöka sin nuvarande licens från 4 700 användare till ett obegränsat antal – och tillhandahålla en enda programvarulösning till alla sina tiotusentals underhållsmedarbetare för att bidra till att maximera säkerheten, tillförlitligheten och effektiviteten i kraftproduktionen

Efter en första användning vid fyra kärnkraftsanläggningar och vid många av sina vattenkrafts- och fossilbränsleanläggningar i Frankrike vill EDF nu utöka sin Ventyxlösning till att omfatta landets samtliga kärnkraftsanläggningar, fossilbränsle- och vattenkraftanläggningar. Totalt kommer användningen att gälla EDF:s 59 kärnkraftsreaktorer, 435 vattenkraftanläggningar och 15 fossilbränsleanläggningar i Frankrike.

”Vi har 28 miljoner kunder i Frankrike som förlitar sig på att vi ska leverera ström till deras bostäder, kontor och fabriker, och därför är IT-lösningarna en helt avgörande del av vår verksamhet”, sade Jean-Marc Herodin, teknisk direktör för SDIN Nuclear som ingår i EDF-koncernen. ”En utökning av vår Ventyx EAM-lösning stärker oss i vårt åtagande att säkerställa inte bara säkerheten för anställda och allmänhet, utan även den tillförlitliga och effektiva produktionen av ren och hållbar energi. I Ventyx har vi en god partner och pålitlig rådgivare som hjälper oss att uppnå delmål som utgör kärnan i vår verksamhet.”

”EDF är redan världens största elproducent och även en av de mest innovativa verksamheterna när det gäller att forma framtidens effektiva, säkra och tillförlitliga energiproduktion”, sade Daryl Rolley, vice verkställande direktör för global försäljning på Ventyx. ”EDF:s engagemang avspeglar kraften i våra beprövade lösningar för att driva några av världens största kärnkraftsanläggningar. Ventyx sätter mycket stort värde på beslutet att utöka detta framgångsrika samarbete och kommer att fortsätta att stödja EDF vid framtida leveranser av högteknologiska energilösningar till dess kunder.”

Ventyx är den ledande leverantören av IT-lösningar till kraftproduktionsindustrin. För närvarande använder 98 procent av alla kärnkraftsanläggningar i Nordamerika programvarulösningar från Ventyx. Dessutom drivs över 50 procent av alla kärnkraftsanläggningar i världen med hjälp av programvara från Ventyx. I likhet med EDF har många av världens ledande energileverantörer standardiserat med Ventyx EAM för att driva sina kraftproduktionsanläggningar, däribland China National Nuclear Corporation, PPL Corporation och Progress Energy.

Om Ventyx
Ventyx ingår i ABB-koncernen och är en världsledande leverantör av IT-lösningar avsedda för viktiga branscher, som t.ex. energi, gruvnäring och allmän infrastruktur. IT-lösningarna från Ventyx överbryggar gapet mellan informationsteknologi (IT) och driftsteknologi (OT), vilket gör att kunderna kan fatta snabbare och mer välinformerade beslut både i den dagliga verksamheten och vid långsiktiga planeringsstrategier. Några av världens största organisationer väljer lösningar från Ventyx för att minimera risk, förbättra operativt och ekonomiskt resultat samt för att genomföra de rätta strategierna inför framtiden. Mer information finns på webbplatsen www.ventyx.com.

Missa inte kundkonferensen Ventyx World 2013 som äger rum i San Francisco 11–14 juni. Konferensen är den första årliga sammankomsten för Ventyx globala kunder, där de kan dela med sig av ”best practice” i IT-intensiva branscher för att minimera risk, maximera effektivitet och uppnå goda slutresultat. Mer information finns på webbplatsen http://www.ventyxworld.com.

För mer information kontakta:
Ventyx, ett företag i ABB-koncernen
Therese Hornstedt
Fast telefon: +46 21 32 42 86
Mobil: +46 21 14 60 80

therese.hornstedt@ventyx.abb.com

ABB Sverige
Christine Gunnarsson
Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com