ABB-studie viser muligheter for elektrifisering av fjerntliggende undervannsutstyr for olje- og gassproduksjon

2017-09-18 - Studien utforsker potensialet for bruk av lange, undervanns kraftkabler for havbunnsutstyr som pumper og kompressorer for en økonomisk og sikker produksjon av hydrokarboner.Undervanns kraftforsyning over lange avstander til store havdyp kan by på store fordeler for olje- og gassproduksjon (ill. ABB).

Dokumentet dekker funksjoner og fordeler ved å bruke lange kabler med elektrisk strøm for havbunnspumping og –kompresjon.

Stadig flere olje- og gassreservoarer ligger langt fra land eller vertsinstallasjonen (plattform/produksjonsskip) og på større dyp. Utvikling av slike felt har gjerne høye kostnader og økt risiko, samtidig som effektiviteten og påliteligheten kan være lav. Et utstrakt, elektrisk forsyningssystem byr på effektiv og pålitelig kraft over lange avstander, for eksempel fra en offshoreinstallasjon, til undervannsutstyr, som havbunns gasskompresjon. Studien beskriver motivasjonen for å installere undervannspumper og –kompressorer for å utvide et felts levetid, øke utvinningsgraden eller på lengre sikt å bygge en komplett undervannsfabrikk istedenfor en plattform, slik at produksjonen kan styres fra land.

Studien inneholder mange av fordelene med lange, undervanns kraftkabler inklusiv kostnadseffektivitet, økt produksjon, sikker gjennomstrømming (flow assurance), redusert risiko og miljøpåvirkning, utvidet kapasitet og levetid av olje- og gassfelt. For eksempel kan slike løsninger øke olje- og gassmengden fra nye og eksisterende felt ved installasjon av kompresjon eller pumper på bunnen, og på den måten øke brønnstrømmen. I tillegg kan bruk av velprøvd teknologi som frekvensomformere, kabler og transformatorer som har vært gjenstand for omfattende testing, begrense mulighetene for feil. Samtidig er maksimal utvinningsgrad fra eksisterende felt essensielt for mer bærekraftig produksjon sett fra et økonomisk-, sikkerhetsmessig og miljømessig ståsted.

Flere referanseprosjekter som viser potensialet for lange kraftkabler er omtalt. Det første ble levert av ABB tidlig på 2000-tallet til havbunnsprosjektene Topacio og Ceiba i Ekvatorial-Guinea. Avstanden fra land for én megawatts-systemet er på rundt syv kilometer. Dagens løsninger har opptil 20 megawatt elektrisk kraft på avstander inntil 43 km (Statoils Åsgard havbunnsprosjekt). Studien tar også for seg andre, ferske studier som slår fast at overføring av 20 megawatt kraft opptil 120 km er mulig.

Studiens hovedmålgruppe er olje-, gass- og ingeniørselskaper, både designere og innkjøpere. Formålet er å stimulere til diskusjon om framtidige felt som kan dra fordeler av slik teknologi.

Studien “Long step-out systems for subsea pump and compressor applications - Economic hydrocarbon recovery under extreme conditions” kan lastes ned gratis herfra: http://improve-operations.com/default.aspx?id=33&sourceid=AbbOgcDsPrw.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 132 000 ansatte. www.abb.noSøkKONTAKT OSS

 • For mer informasjon:
 • Rita-Wei Fu
 • Marketing Communication Specialist OGC
  Tlf. 22 87 26 73
  Mobil 40 92 05 38
 • Even Fladberg
 • Informasjonsrådgiver
  Mobil 46 81 44 83