Odozva škôl na spoluprácu s ABB

30. apríla 2013 - RobotStudio od ABB je softvér, ktorý umožňuje programovanie robotov v offline prostredí. V rámci spolupráce so školami poskytla ABB voľné licencie tohto softvéru viacerým vysokým a stredným školám na Slovernsku. Pedagógom, ktorí budú RobotStudio učiť priamo na školách, sme ponúkli možnosť zúčastniť sa odborného školenia.

Na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity sa v poslednom období rieši otázka vybavenia laboratória robotiky. ABB poskytla tejto fakulte softvér RobotStudio, vďaka ktorému sa môžu študenti učiť offline programovanie priemyselných robotov a priblížiť sa tak skutočným problémom, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. ABB poskytla pedagógom aj bezplatné školenie, aby sa softvér naučili dokonale ovládať.

"Tento rok bolo vyškolených 6 študentov a na budúci rok si predmet zapísalo už 25," povedal Ing. Vojtech Šimák, z katedry riadiacich a informačných systémov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

Toto školenie absolvovala aj učiteľka odborných predmetov Strednej odbornej školy v Novom Meste nad Váhom, Ing. Gabriela Perejdová. Ako sama uviedla pre časopis ABB Spektrum 2/2013: " Hľadala som možnosti, ako skvalitniť výučbu a pripravovať žiakov viac pre uplatnenie v praxi. Pre školy je veľkou výhodou spolupráca s firmami, ktoré umožňujú napríklad využívať svoje softvéry ako freeware pre edukáciu. V technických odboroch je potrebné priblížiť výučbu praxi vo firmách, aby žiaci po absolvovaní školy boli lepšie pripravení. "

Žiaci z tejto odbornej školy sa budú so softvérom RobotStudio zoznamovať v rámci odbornej praxe a praktických cvičení. Pani Perejdová sa vyjadrila, že v školských vzdelávacích programoch upravia príslušné učebné osnovy predmetov tak, aby sa mohlo začať s výučbou už v školskom roku 2013/2014.

ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. Skupina ABB zamestnáva zhruba 145 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.

Na Slovensku pôsobí ABB od roku 1991. V súčasnosti má zastúpenie v 5 mestách a zamestnáva zhruba 200 ľudí.Sledujte nás:

Connect on FacebookSubscribe on YouTube

HľadajKONTAKT