ABB na Światowym Forum Ekonomicznym: przywództwo w czasach cyfrowej rewolucji

2017-01-19 - Świat zmienia się w coraz szybszym tempie. Co to oznacza dla zatrudnionych?
Coroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) jest prestiżowym wydarzeniem, które od dziesięcioleci przyciąga najważniejszych liderów biznesu, głowy państw i czołowych intelektualistów do kurortu narciarskiego Davos w Szwajcarii. ABB jest strategicznym partnerem Forum, a przedstawiciele firmy – m.in. prezes zarządu Ulrich Spiesshofer – dzielą się swoją wiedzą podczas tego wydarzenia, które trwa od 17 do 20 stycznia.

Tegoroczne Forum jest pierwszym z udziałem chińskiej głowy państwa. Prezydent Chin Xi Jinping spotkał się z Ulrichem Spiesshoferem – co pokazuje rolę, jaką ABB odgrywa w Chinach – a chińska delegacja handlowa odwiedzi jeden z zakładów ABB w Szwajcarii.

Istotnym punktem dla ABB podczas WEF 2017 było wydarzenie z udziałem Spiesshofera i Davida Autora, profesora ekonomii w Instytucie Technologicznym w Massachusetts (MIT), autorytetu w dziedzinie wpływu technologii cyfrowej na zatrudnienie. ABB wierzy, że cyfryzacja przynosi korzyści ludzkości, zwiększa produktywność, łagodzi skutki zmian klimatu i poprawia jakość życia. Szybkie tempo zmian może prowadzić do utraty miejsc pracy w niektórych zawodach, lecz jednocześnie powstają nowe, inne zaś ewoluują.

W swoich pracach naukowych David Autor pisał, że mimo upływu 200 lat od czasu, kiedy technika zaczęła wypierać siłę roboczą, oferta rynku pracy wciąż jest duża. Zakłada on, że obecne obawy przed masową likwidacją miejsc pracy nie uwzględniają niewyczerpanego potencjału innowacyjnego i nienasyconych potrzeb ludzkości. Przewidywano na przykład, że wprowadzenie bankomatów w latach 70. doprowadzi do wyparcia kasjerów z rynku pacy. W istocie ich liczba wzrosła, ponieważ automatyzacja i informatyzacja spowodowały obniżenie kosztów otwierania nowych oddziałów oraz umożliwiły powierzenie pracownikom bardziej zróżnicowanych zadań. Jednak choć automatyka i technologia przynoszą bogactwo i nowe możliwości, Autor ostrzega, że instytucje muszą zdecydować o sposobie podziału tego bogactwa w społeczeństwie.

ABB jest światowym liderem w dziedzinie automatyki i robotyki – głównych sił napędowych czwartej rewolucji przemysłowej. Będą one prowadzić do większej, a nie mniejszej liczby miejsc pracy: kraje o największym nasyceniu robotami przemysłowymi (jak Japonia, Niemcy i Korea Południowa) mają również najniższy poziom bezrobocia. W Chinach, gdzie ABB sprzedała ostatnio swojego pięćdziesięciotysięcznego robota, automatyzacja jest wprowadzana, aby przeciwdziałać ogromnemu spadkowi siły roboczej, jaki ma nastąpić w nadchodzących dekadach.

Dając przykład innym, ABB aktywnie zarządza swoją wewnętrzną strukturą organizacyjną, aby była „przygotowana na przyszłość”. Szkolenia w zakresie technologii cyfrowej są dostosowane do potrzeb naszych kadr, składających się z różnych pokoleń pracowników, rozbudowywane są staże w dziedzinie robotyki i automatyki oraz utrzymywane silne związki z uczelniami, dzięki czemu pozyskujemy najbardziej utalentowanych kandydatów z pokolenia milenium.

Czwarta rewolucja przemysłowa przynosi bezprecedensowe możliwości zmiany świata na lepszy i osiągnięcia wyznaczonego przez ONZ celu wyeliminowania skrajnego ubóstwa do 2030 roku. Aby to uczynić, musimy kontynuować podjęte już działania. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego 2017 ABB pokazuje, jak należy realizować zasady odpowiedzialnego i reagującego na wyzwania przywództwa w obliczu nadchodzących przemian technologicznych.SzukajDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ