Store batterier skal holde balance i energisystemet

2017-12-18 - Et samarbejde mellem Lithium Balance og ABB sikrer udvikling af ny batteriteknologi til lagring af elektricitet fra sol- og vindenergi, så den fluktuerende produktion på den måde kan udlignes.

Fremtidens fluktuerende produktion af elektricitet fra vindmøller og solceller kræver lagring på batterier. Store batterier. Og disse store batterisystemer skal have intelligent styring.
Det kan Lithium Balance sikre. Den danske virksomhed er en af markedets førende inden for avancerede styresystemer til batterier – såkaldte Battery Management Systems (BMS).
- Det er ikke mindst udviklingen på markedet for elbiler, som driver udviklingen af batteriteknologierne, men batterisystemer kan anvendes mange andre steder end i elbiler. Det kan være i boligforeninger, kontorbygninger, virksomheder, solcelleanlæg og vindmølleparker. Her hjælper Lithium Balance med at udvikle løsninger, så store batterisystemer kan integreres med det overordnede elnet, siger Rasmus Rode Mosbæk, projektleder hos Lithium Balance.
De mange anvendelsesområder medfører, at markedet for Battery Energy Storage Systems (BESS) ventes at stige med faktor 14 de kommende syv år ifølge internationale prognoser.

Udligning af spidsbelastning
Fremtidens overordnede energisystem bliver i meget højere grad end i dag baseret på elektricitet, som vil komme fra mange forskellige lokale producenter i form af vindmøller og solceller. Men den udvikling vil også give en mere ustabil produktion, fordi vinden ikke altid blæser, og solen ikke skinner døgnet rundt.
Batterier kan bruges til såkaldt peak shaving – udligning af spidsbelastning – hvor batterier optager den overskydende effekt fra elnettet og kan levere strømmen tilbage, når sol og vind ikke leverer nok energi.
- Derfor er der brug for lagringskapacitet til at optage overskuddet af elektricitet, når produktionen er højere end forbruget. Det er her, vores løsninger kommer ind og understøtter den overordnede udvikling af de store kollektive forsyningsnet, fortæller Rasmus Rode Mosbæk.

Sikkerhed i top
BMS-løsningerne fra Lithium Balance sørger bl.a. for, at sikkerheden i batteriløsninger er i top: Risici for overladning, stød, brand og signalstøj skal elimineres.
- Vi producerer ikke battericellerne selv, kun styresystemerne og BESS-anlæg. For os er det vigtigt, at vi er producent-uafhængige og kan levere styring til flere slags batterier fra forskellige producenter, siger Rasmus Rode Mosbæk.
Lithium Balance er en førende leverandør af BMS-løsninger til både danske og internationale kunder. Virksomheden er vokset fra to til 30 medarbejdere på ti år, og der er BESS-projekter på vej i Aarhus, på Samsø, på Orkneyøerne og Madeira. Alle disse forventes etableret i løbet af 2018.

Mange anvendelsesformål
Store batterier kan hjælpe både elproducenter og det overordnede transmissionsnet.
For forbrugerne er incitamentet med batterilagring, at de selv kan bruge den strøm, de producerer på solceller eller vindmøller. Den strøm, man selv producerer, er altid billigere at bruge end den strøm, man køber fra elnettet.
For eksempel er boligforeninger nu begyndt at få øjnene op for, at de kan reducere deres elpris ved at anvende solceller kombineret med batterier. Det første kommercielle projekt af den art er på vej i 2018 i en århusiansk boligforening, som installerer et 160 kWh-batterisystem fra Lithium Balance.
For vindmølleparker er batterier en mulighed for at lagre overskydende strøm, som så kan sælges, når forbruget er større end behovet, og elprisen derfor er mere gunstig.
Batterisystemerne fra Lithium Balance kan også anvendes i forbindelse med varmepumper, der forventes at blive en væsentlig bidragyder til fremtidens varmeproduktion, så elektricitet i endnu højere grad kan anvendes til fx varmeforsyning.
BESS-løsninger fra Lithium Balance er endvidere forberedt til at kunne integreres med intelligente forecast-systemer, der forudser elprisen – ud fra bl.a. vejrudsigter -og på den måde kan der laves en mere langsigtet planlægning for optimal udnyttelse af batteriløsninger.

Optimering af driftstid
ABB leverer bl.a. invertere til BESS-løsningerne fra Lithium Balance. Inverterne står for at omforme 600/800 V DC til 400 V AC – så jævnstrømmen i batterierne kan bruges som vekselstrøm på elnettet – og omvendt.
- Hos ABB er energilagringsmarkedet et marked i stor udvikling og vækst. Flere og flere kunder får øjnene op for nødvendigheden af lagringsteknologier, og her tilbyder ABB flere løsninger, som kan muliggøre effektive batterisystemer, siger Rasmus Theill, produkt- og marketingdirektør hos ABB.
En af de forbedringer, der er sket af Lithium Balances systemer med hjælp af teknologi fra ABB, er en meget betragtelig optimering af strømforbruget i standby-tilstand. Her er det lykkedes at reducere standby-forbruget fra 500 W til 50 med en ABB-inverter.
- Én af de store udfordringer ved batterisystemer er energitabet i standby-tilstand, og derfor er det en meget væsentlig forbedring, når vi i samarbejde med ABB kan give vores kunder en ekstra gevinst i form af et meget mindre energitab i standby, som udgør en stor del af batterisystemets driftstid, siger Rasmus Rode Mosbæk

LITHIUM BALANCE A/S
- Udvikler Battery Management Systems (BMS) og store Battery Energy Storage Systems (BESS)
- BMS-løsninger går op til 1.000 V og 2.000 A
- BESS-løsning er baseret på NMC-batterier (nikkel-mangan-koboltoxid)
- Effekt: 50 kW pr. inverter
- Energiproduktion: 79 kWh pr. rack
- Spænding: 600-800 V DC
- Lithium Balance deltager i flere forsknings- og udviklingsprojekter, både nationale og EU-projekter.

Anvendelsesområder for Battery Energy Storage Systems: produktionsvirksomheder, kontorbygninger, boligforeninger, lejlighedskomplekser, transmissionsnet, varmepumper, solcelleparker og opladere til elbiler.

SøgKONTAKT OS