Η ΑΒΒ υποστηρίζει ενεργά τον Φοιτητικό Οργανισμό BEST (Board of European Students of Technology)

2013-11-06 - Από τις 27 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το ακαδημαϊκό σεμινάριο με τίτλο "I like to move it, move it: Detect me" το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία των Technological Courses.
Οργανωτής του συγκεκριμένου σεμιναρίου ήταν ο Φοιτητικός Οργανισμός BEST (Board of European Students of Technology) ο οποίος είναι ένας πανευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα σε 4 Πολυτεχνεία (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών).

Συμμετείχαν 22 φοιτητές απο διάφορα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια όπου παρακολουθήσαν διαλέξεις από καθηγητές, ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Μ.Π. Αντικείμενο του σεμιναρίου αποτέλεσε η πολύπλευρη και διεπιστημονική μελέτη της κίνησης, με έμφαση στην ανίχνευσή της. Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ένα τριήμερο project που στόχο είχε είτε την ανάπτυξη μίας εφαρμογής ανίχνευσης κίνησης μέσω Microsoft Kinect είτε την ανάπτυξη προγραμματιστικής ρουτίνας στο Matlab (Mathworks) που ανιχνεύει κίνηση σε πολυμεσικά δεδομένα.

Η ΑΒΒ ΑΕ υπήρξε ένας απο τους υποστηρικτές-χορηγούς του σεμιναρίου. Στα πλαίσια αυτής της υποστήριξης χορηγήσε χρηματικό ποσό για την κάλυψη αναγκών της εκδήλωσης. Επιπροσθέτως, καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξε προωθητικό υλικό της εταιρείας καθώς επίσης το λογότυπο ΑΒΒ αναδείχτηκε στα αναμνηστικά T-shirts που μοιράστηκαν σε συμμετέχοντες και διοργανωτές καθώς και σε όλο το έντυπο υλικό του σεμιναρίου.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ