Svalbard kan forsynes med kraft fra fastlandet

2016-09-28 - ABB mener at en kraftforbindelse mellom Finnmark og Svalbard er realistisk. Kabelen fra fastlandet kan være den mest miljøvennlige og kostnadseffektive løsningen om øygruppen i fremtiden trenger en annen kraftforsyning.

Debatten om hvordan bosettingen på øygruppen skal sikres en robust energiforsyning i fremtiden har blitt aktualisert av Svalbardmeldingen, som ble presentert i mai 2016 og som skal behandles i Stortinget i september.Longyearbyen kan bli nødt til å se seg om etter en alternativ energikilde.

- I utkastet til den nye Svalbardmeldingen er det overraskende lite fokus på den fremtidige energisituasjonen. For ABB, som kan levere lange, energieffektive kraftforbindelser, er det viktig at kabel fra fastlandet blir utredet på lik linje med andre alternativer, sier Tor-Eivind Moen, direktør for elektrifisering i ABB.

Besøkte Longyearbyen
ABB reiste selv til 78 grader nord og reiselivskonferansen Friske Fraspark i september. Den ble åpnet av justisminister, også kalt svalbardminister, Anders Anundsen.

- Entusiasmen og kreativiteten er stor, og alle er opptatt av at utviklingen av det arktiske samfunnet må skje på en skånsom måte. I det bildet passer en bærekraftig energiforsyning godt inn, sier informasjonsdirektør Helene Günther Merg.

ABB var samtidig med på flere formelle og uformelle møter med både næringslivet og det politiske miljøet.

- Energiforsyningen angår alle, og selv om kull godt kan være energikilde nummer én også i fremtiden, er mange nysgjerrige på hvilke andre alternativer som finnes dersom kullkraften skal fases ut, sier hun.

Et helelektrisk Svalbard
Det er en nasjonal målsetting å ivareta den norske suvereniteten gjennom å opprettholde og utvikle tilstedeværelsen på Svalbard. En forutsetning for all fremtidig virksomhet på øygruppen er tilgang på pålitelig kraft.

- Dersom Svalbard må dekke sitt kraftbehov på annen måte enn i dag, er elektrisk kraft levert gjennom en sjøkabel fra fastlandet et realistisk alternativ. Kraftforbindelsen vil være livsnerven til et helelektrisk Svalbard. Tilnærmet all lokal samferdsel kan skje med elektriske framkomstmidler, og cruiseskip kan forsynes med landstrøm når de ligger til kai. Med ren kraft fra landnettet kan vekst i reiseliv og næringsliv for øvrig skje uten at det går utover klima og miljø, sier Tor-Eivind Moen.

Alternativene må utredes
Elektrifisering av Svalbard har blitt satt på dagsordenen både av miljøorganisasjoner og politiske partier i forkant av lanseringen av Svalbardmeldingen. Å gjøre Svalbard og eventuell fornybar kraftproduksjon i Barentsregionen til en del av det norske sentralnettet var også et tema under et godt besøkt ABB-seminar i Arendalsuka i august 2016.

- Vi ønsker at det blir tatt initiativ til grundige, uavhengige utredninger av alle alternative løsninger for fremtidig kraftforsyning på Svalbard. Basert på våre egne studier tror vi elektrifisering av Svalbard seiler opp som den mest kostnadseffektive og miljøvennlige løsningen, sier elektrifiseringsdirektøren.

ABB er invitert til å delta på høringen om Svalbardmeldingen i Stortinget torsdag 29. september 2016.ABBs Tor-Eivind Moen (tv) og Helene Günther Merg (nr. 2 fra h) i prat med lokalstyreleder Arild Olsen og leder i næringsforeningen på Svalbard, Terje Aunevik.

SøkKONTAKT OSS

  • For mer infomasjon
  • Helene Gunther Merg
  • Informasjonsdirektør
    Tlf. 22 87 46 30
    Mobil 90 77 00 78