ABB tildelt ordre på 85 millioner dollar for å styrke forsyningssikkerheten i Canada

2016-09-23 - Ultrahøyspent bryter-/apparatanlegg og krafttransformatorer bidrar til oppgradering av kraftnettet i Quebec.ABB bidrar til oppgradering av 800 kilovolt-nett i Canada.

ABB er tildelt en ordre fra Hydro-Québec (HQ) på over 85 millioner dollar for oppgradering av deres 800 kilovolt (kV) luftisolerte bryteranlegg og transmisjonsnett. Ordren omfatter levering av effektbrytere, krafttransformatorer og shunt-reaktorer. Oppgraderingen gjøres på grunn av økt kraftbehov og for å øke integrasjonen av fornybar energi.

HQ har ansvaret for et av verdens største 800 kV-nett. En vesentlig del av transmisjonsnettet ble bygget på 1960- og 70-tallet, og ABB har, over flere tiår, vært involvert i utviklingen og moderniseringen av dette.

- Vi er glade for å kunne fortsette å støtte Hydro-Québec i arbeidet med å styrke Canadas kraftinfrastruktur. Ledende teknologi fra ABB vil bidra til økt integrasjon og bruk av fornybar energi samt forbedre overføringen av elektrisk energi over store avstander. Bruk av ultrahøye spenningsnivåer for kraftoverføring er et fokusområde i vår Next Level-strategi og et viktig fortrinn for ABB, sier Claudio Facchin, leder for ABBs divisjon Power Grids.

Som en del av leveransen vil ABB konstruere, produsere og sette i drift effektbrytere utrustet med polymer-isolatorer for økt sikkerhet og pålitelighet. Selskapet vil også designe, produsere og levere 450 MVA autotransformatorer og 735 kV shunt-reaktorer.

Effektbrytere er en viktig komponent i transformatorstasjoner og essensielle for sikker, pålitelig og effektiv drift. ABBs LTB (Live Tank Breaker) effektbrytere er de mest utbredte i drift rundt om i verden og bidrar til kostnads- og miljøeffektive, fleksible og velprøvde løsninger.

Transformatorer er en grunnleggende komponent i et kraftnett og avgjørende for effektiv og sikker konvertering av elektrisitet mellom ulike spenningsnivåer. ABBs portefølje på dette området omfatter krafttransformatorer opp mot 1200 kilovolt, tørre og oljefylte distribusjonstransformatorer, tog- og spesialtransformatorer samt komponenter og relaterte servicetjenester.

ABB er et ledende globalt teknologiselskap innen kraft og automasjon, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har rundt 2 300 ansatte og hadde driftsinntekter på 8,8 milliarder kroner i 2015. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 135 000 ansatte i cirka 100 land.

SøkKONTAKT OSS

  • For mer informasjon:
  • Peter Tubaas
  • Informasjonssjef
    Tlf. 22 87 46 33
    Mobil 91 70 55 31