АББ стартира блог в България

Българската версия на корпоративния блог “ABB Conversations“, носи името „Дискусии” и предлага нови възможности за комуникация

София, 10 март 2014 г. – Наскоро АББ в България стана част от блог платформата “ABB Conversations”, която може да бъде посетена на адрес www.abb-conversations.com/bg. Блогът е достъпен и на уебсайта на компанията www.abb.bg в раздел „Социални медии”.

Оригиналната платформа, която е създадена като отворен диалог, предоставя възможност на инженери, специалисти и служители на АББ да споделят своята гледна точка по различни теми. Блогът също така предлага шанс и на потребителите да изразят професионалното си мнение по дискутираните теми, както и да получат професионалното мнение на специалистите от АББ. По този начин АББ осигурява една различна гледна точка по отношение на многото интересни области, в които компанията развива дейност в България.

В началото новата версия на корпоративния блог на АББ ще се фокусира върху теми, свързани с областта на продукти и системи ниско напрежение, а в бъдеще тематиката ще се разшири с теми, покриващи все повече и различни технически области и въпроси.

“Тази иновативна платформа за диалог несъмнено ще подобри комуникацията и сътрудничеството между нашите действителни и потенциални клиенти, и специалистите от АББ по теми от широк технически обхват.” – сподели Екехард Нойрайтер, Регионален мениджър на АББ в България.

Блогът на АББ е на български език и цели да достигне по-широка аудитория – технически специалисти в страната. Това е поредната социална платформа, която АББ стартира успешно в България. Компанията вече активно присъства във Facebook, LinkedIn и Google+.

АББ функционира в България чрез една компания с централен офис в София, както и офиси и клонове в пет локации. Производствените бази на АББ в страната се намират в Петрич – за продукти ниско напрежение, в Севлиево - за продукти високо напрежение и трансформатори, и в Раковски – за продукти ниско и средно напрежение. Компанията разполага и със сервизен център за турбокомпресори във Варна, както и Общ център по счетоводство и човешки ресурси в Раковски. АББ има над 1500 служители в България.

АББ (www.abb.com) е лидер в производството на технологии за енергетично и автоматизирано оборудване, които дават възможност на битови и промишлени клиенти да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Групата от компании АББ развива дейност в около 100 държави и разполага с близо 150 000 служители.