Produkty ABB z rodziny ENVILINE™ zasilą nowe linie tramwajowe w Izmirze

2016-10-11 - Rozwiązania energetyczne firmy ABB dla kolejnictwa wspomagają rozwój sieci transportu publicznego w jednym z najbardziej zatłoczonych miast w Turcji.
ABB — czołowa grupa w sektorze energetyki i automatyzacji — otrzymała od firmy EPC Gülermak A.Ş zamówienie na dostawę sprzętu zasilającego do podstacji trakcyjnej objętej projektem budowy linii tramwajowej w mieście Izmir w Turcji. Zamówienie zatwierdzono w trzecim kwartale 2015 r.

Firma ABB dostarczy sprzęt do obsługi dwutorowej trasy tramwajowej o długości 22,2 kilometra, obejmującej 24 przystanki. Korzystać z niej będą mieszkańcy trzeciego, co do wielkości miasta w Turcji — Izmiru (2,8 miliona mieszkańców). Izmirski projekt budowy linii tramwajowej jest kluczowym rozwiązaniem mającym na celu obsługę ruchu międzymiastowego w tym obszarze i będzie stanowić uzupełnienie istniejącej głównej linii metra.

Na potrzeby tego projektu firma ABB opracuje, dostarczy, zainstaluje i przekaże do użytku sprzęt do zasilania podstacji trakcyjnej obejmujący takie produkty kluczowe, jak diodowe prostowniki trakcyjne ENVILINE™ TDR, ograniczniki napięcia, rozdzielnice średniego napięcia, systemy kompensacji, transformatory trakcyjne suche, rozdzielnice prądu stałego. Zakres dostawy obejmuje również symulację systemu zasilania i szkolenie z tego zakresu.

„Bardzo się cieszymy, że możemy pomóc Turcji w rozbudowie infrastruktury transportu szynowego, wychodząc tym samym naprzeciw rosnącym wymaganiom z zakresu transportu publicznego” — mówi Saim Baran, kierownik grupy produktów ABB dla systemów transportowych i kolejowych w Turcji. „Firma ABB dostarcza innowacyjne rozwiązania z zakresu energetyki trakcyjnej dla systemów transportu kolejowego DC klientom z całego świata. Rozwiązania te są wyposażone w produkty elektroenergetyczne zapewniające maksymalną niezawodność i wydajność”.

Prostownik ENVILINE™ TDR firmy ABB to najbardziej niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie z zakresu zasilania elektrycznego dostępne dla systemów kolejowych prądu stałego. Zasili on nową linię tramwajową. Transformatory trakcyjne suche spełniające bardzo wysokie wymagania odnosnie przeciążalności dostarczy firma ABB z Hiszpanii. Rozdzielnice średniego napięcia (36kV) wyprodukuje firma ABB z Turcji.

Firma ABB oferuje szeroką gamę produktów z zakresu zasilania i automatyki, jak również rozwiązania dla przemysłu kolejowego, obsługując dużą część światowego zapotrzebowania energetycznego. Rosnąca dbałość o środowisko, szybka urbanizacja, potrzeba zapewnienia szybszego transportu ludności, jak również spore wahania cen paliw spowodowały, że przemysł kolejowy stał się sektorem strategicznym firmy ABB.

Informacje o firmie ABB

Firma ABB (www.abb.com) to globalny lider technologiczny z branży energetyki i automatyki, dostarczający rozwiązania przemysłowe, transportowe i infrastrukturalne pomagające klientom w zwiększaniu wydajności przy jednoczesnym obniżeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Grupa firm ABB prowadzi działalność w około 100 krajach i zatrudnia ponad 135 000 osób.

Informacje o firmie Gülermak

Gülermak — główny wykonawca i klient firmy ABB — od lat 50-tych XX wieku odgrywa główną rolę w tureckim sektorze budowlanym i na rynkach międzynarodowych. Obecnie firma Gülermak jest liderem w zakresie projektów obejmujących transport zbiorowy, kolejnictwo i przemysł. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel, dzięki czemu dostarcza systemy kolejowe obsługujące ponad 70 km trakcji podziemnych i 40 stacji metra.

SzukajSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI