ABB Q3: Gode resultater i hele virksomheten

2013-10-24 - ABB-gruppen la i dag fram tallene for tredje kvartal 2013, som viser høyere inntekter, resultat og kontantstrøm, takket være bedre prestasjoner i alle divisjoner.
  • Inntekter 1 og operasjonell EBITDA 2 høyere i alle divisjoner, resultat etter skatt opp 10 prosent
  • Små og mellomstore ordrer 3 viser igjen vekst på nivå med tidligere år, fortsatt tregt når det gjelder store prosjekter
  • Den nye konsernsjefen prioriterer vekst, samarbeid og gjennomføring

Ordreinngang fra virksomheter som ligger tidlig i konjunktursyklusen vokste sammenliknet med samme kvartal i 2012. Det er i hovedsak drevet av kundenes investeringer i økt produktivitet og effektivitet. Samtidig ser vi videre forsinkelser i tildelingen av større prosjekter, noe som for en stor del er et resultat av den gjeldende usikkerheten i økonomien, samtidig som restruktureringen av Power Systems førte til færre store ordrer.

- Det var et solid kvartal hvor vi presterte godt gjennom å øke inntekter, resultat, kontantstrøm og resultat etter skatt, til tross for et vedvarende blandet forretningsklima, sier konsernsjef Ulrich Spiesshofer i ABB. - Vi oppnådde god ordreinngang i en rekke viktige markeder, inkludert Kina og Tyskland, samtidig som veksten i små og mellomstore ordrer er tilbake på nivå med tidligere år. Anbudsaktiviteten på områder som kraftoverføring og olje og gass fortsetter å øke, men tildelingen av større ordrer går tregt.

- Samtidig kan vi gjøre mer for å forbedre våre prestasjoner og levere større verdier til alle våre målgrupper, sier han. - Vi har for eksempel vesentlige muligheter til lønnsom vekst gjennom å ta nye markedsandeler, levere mer til eksisterende kundesegmenter og gjennom å øke utviklingen og markedsføringen av innovative produkter og systemløsninger. Vi vil også fortsette å ekspandere i attraktive markeder, både organisk og gjennom treffsikre oppkjøp.

- Det andre fokusområdet er å forbedre vår evne til å samarbeide på tvers av våre virksomhetsområder for å skape større verdier for kundene, ved at vi selger og leverer ABBs samlede automatiserings- og kraftportefølje. Økt samarbeid gjør det mulig for oss å ta produktiviteten til et nytt nivå.

- Konsekvent og iherdig innsats på gjennomføring er vårt tredje fokusområde. Vi skal jobbe enda hardere for å oppnå bærekraftige kostnadskutt, kontantstrøm og redusert kapitalbinding. I tillegg øker vi fokuset på en vellykket integrasjon av våre oppkjøp, for å få maksimalt igjen for investeringene. Kunngjøringen tidligere i uken, om at Greg Scheu vil lede integrasjonen av våre globale oppkjøp fra konsernledelsen, gjenspeiler vår vilje til å realisere verdiene som ligger i oppkjøpene.

- Ser vi framover forblir de langsiktige driverne for vekst inntakte, men på flere områder er det et blandet bilde. På kort sikt er det usikkerhet i markedet, sier Spiesshofer. Men selv i et svingende marked vil vår sterke markedsposisjon, ledende teknologi og brede portefølje tillate oss å gripe gode vekstmuligheter. Derfor vil vi fortsette å være veldig målrettet når det gjelder ordreinngang og inntekter, samtidig som vi fortsatt skal ha fokus på kostnader, forretningsdrevet samarbeid og redusert kapitalbinding.


1 Ledelsens diskusjoner om ordreinngang og inntekter fokuserer på endringer i lokale valutaer. For endringer i US dollar, se resultattabeller i engelsk pressemelding.
2 Se Reconciliation of operational EBITDA to Income from continuing operations before taxes i note 14 i Interim Consolidated Financial Information (unaudited).
3 Små og mellomstore ordrer er ordre på mindre enn 15 millioner dollar.
4 9-måneders resultatet for 2012 inkluderer resultatet for Thomas & Betts fra midten av mai til september 2012.
5 For reconciliations of non-GAAP measures, se Supplemental financial information vedlegget i den engelske pressemeldingen.

Les hele pressemeldingen ved å følge lenken i høyre marg.For mer informasjon kontakt:
Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich
Switzerland

SøkKONTAKT OSS