ABB vyhlasuje súťaž IdeaHub Innovation Challenge

8. decembra 2016 - Spoločnosť ABB dlhodobo podporuje inovácie, a preto hľadá technikov, podnikateľov a inovátorov, ktorí budú spoločne tvoriť budúcnosť. V spolupráci s inovačnou platformou IdeaHub vyhlasuje celosvetovú súťaž.
ABB a IdeaHub vyzývajú inovátorov z celého sveta, aby navrhli riešenia, ako pretvoriť úlohu frekvenčných meničov v priemysle. Inovácie môže spočívať v zdokonalení konštrukcie, v prevádzke meničov alebo v nájdení úplne nových spôsobov využitia meničov. Úspešní uchádzači predstavia na jar 2017 svoje nápady spoločnosti ABB, ktorá im v snahe maximalizovať obchodný potenciál ich navrhovaného riešenia poskytne podporu šitú na mieru potrebám ich projektu.

ABB a IdeaHub hľadajú riešenia pre tri hlavné výzvy, pred ktorými stojí nová generácia frekvenčných meničov a riadiacich systémov:

1) Pripojenie: Žiadny menič nepracuje sám o sebe! Do konca roku 2016 bude v prevádzke toľko pripojených zariadení, koľko ľudí je na Zemi. Hľadáme nové a lepšie spôsoby vzájomnej a bezpečnej komunikácie priemyselných zariadení. V roku 1969 sme v skromnom suterénnom laboratóriu vo výrobnom závode v Helsinkách pripojili k striedavému motoru prvý frekvenčný menič ABB. Od tej doby prepojenosť priemyselných zariadení rastie. Navrhnutá inovácia sa môže týkať priemyselných čidiel, prepájania zariadení do sietí alebo nových, nákladovo efektívnych bezdrôtových technológií.

2) Jednoduchosť: Navrhnúť jednoduché funkčné riešenie stojí veľa úsilia. Frekvenčné meniče od ABB vedia v priemysle dokázať „s menej viac“. Máte nápady, ako ešte viac zjednodušiť inštaláciu, prevádzku a údržbu meničov a motorov v priemyselnom prostredí? Najlepšie myšlienky sú niekedy tie najjednoduchšie, ako napríklad pridať k striedavému motoru frekvenčný menič, riadiť otáčky a výrazne ušetriť za energiu. Možno ste prišli na inovácie, ktoré by dovolili vybudovanie infraštruktúry plne odpovedajúcej typu „plug and play“. Tým by sa zjednodušilo ovládanie alebo spôsob vzájomnej interakcie ľudí a strojov.

3) Inteligencia: Nejde o to, aké informácie máte, ale o to, ako ich dokážete využiť. Celkový objem dát vytváraných ľuďmi, strojmi, senzormi a zariadeniami exponenciálne rastie. Všetky tieto dáta však tvoria len informačnú hmlu, pokiaľ ich nedokážeme prakticky využiť. V lietadle pri bežnom lete cez Atlantik vzniká každú polhodinu jeden terabyte dát. Vo výrobných závodoch a na lodiach sa vytvára podobný objem dát. Možno dokážete navrhnúť nový spôsob interpretácie dát, algoritmy na predvídanie budúcich udalostí alebo priemyselné senzory, spôsob vytvárania sietí zariadení alebo nákladovo efektívne bezdrôtové technológie.


Do predchádzajúcich programov zameraných na inovácie v oblasti robotiky sa prihlásilo viac ako 300 uchádzačov z celého sveta. Pre spoluprácu s ABB ich bolo vybraných deväť.

Morten Wierod, riaditeľ ABB pre oblasť pohonov, uvádza: „Veľmi radi vyhlasujeme túto súťaž a tešíme sa na nápady od inovátorov z celého sveta. ABB patrí k priekopníkom 4. priemyselnej revolúcie. Spolupráca s partnermi, zákazníkmi a ďalšími podnikateľmi má zásadný význam pre vytváranie ekosystémov v rámci internetu vecí. Investície do strategických partnerstiev prispievajú k rozvoju riešení, ktoré zvyšujú prevádzkový výkon a produktivitu našich zákazníkov, a to zvýšením doby bezporuchovej prevádzky, rýchlosti a výstupu. Veríme, že tento spôsob spolupráce tiež prispieva k skráteniu doby uvedenia týchto riešení na trh. Našim zákazníkom pomáhame rýchlejšie a pružnejšie využívať výhody priemyselnej digitalizácie.“

Platforma IdeaHub prijíma prihlášky do 31. januára 2017. Úspešní kandidáti dostanú v apríli 2017 príležitosť prezentovať svoje nápady priamo spoločnosti ABB na akcii IdeaHub.

Počet ponúk podpory zo strany ABB ponúknuté úspešným kandidátom nie je obmedzený. Podpora sa môže týkať financovania daného riešenia, výskumu a vývoja, prístupu k zákazníkom ABB a trhom alebo urýchlenia ďalšieho rozvoja ich inovatívneho riešenia a zvýšenia jeho obchodného potenciálu.

Simon Blair z platformy IdeaHub popisuje program takto: „Je to obrovská príležitosť pre inovátorov a podnikateľov v oblasti hardvéru i softvéru z celého sveta otvárajúca možnosti spolupráce s popredným výrobcom frekvenčných meničov a posunutie inovácií na ďalšiu úroveň. V porovnaní s inými programami zastávame výrazne odlišný prístup. Všetky jednania prebiehajú priamo medzi úspešnými uchádzačmi a spoločnosťou ABB, takže navrhnuté riešenia je možné upravovať podľa konkrétnych potrieb ABB. Zistili sme, že spolupráca s veľkou a uznávanou spoločnosťou, akou je ABB, môže tiež dodať novým inovatívnym konceptom dôveryhodnosť v očiach trhu a otvoriť im ďalšiu príležitosť. Cieľom nášho programu je uchádzačom pomôcť, nie ich obmedzovať. Nestanovujeme žiadne podmienky dopredu a v prípade nadviazania spolupráce nevyplýva z programu žiadny nárok na kapitálový podiel, ktorý by sme si následne uplatňovali.“

Technici, študenti, akademickí pracovníci a podnikatelia, ktorí majú nápad, koncept alebo technológiu, ktorá čiastočne alebo úplne rieši naznačené problémy, sa môžu na platforme IdeaHub uchádzať o príležitosť ďalšieho rozvoja svojich nápadov s ABB.

Všetky informácie nájdete na adrese www.theideahub.co.uk/challenges.Spoločnosť ABB
ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. Skupina ABB zamestnáva 135 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.
Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.


IdeaHub

IdeaHub je inovačná platforma, ktorá poskytuje poradenské služby v oblasti rozvoja podnikov a inovácií. Je majetkom spoločnosti Venturebright a jej zakladatelia majú 50 rokov skúseností z úspešného budovania a zakladania nových podnikov.

HľadajKONTAKT