ABB slutför förvärvet av B&R

2017-07-06 - ABB tillkännagav idag att man har slutfört förvärvet av B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH), den största fristående leverantören av produkt- och programvarubaserade lösningar med öppen arkitektur för maskin- och fabriksautomatisering över hela världen.
Transaktionen, som tillkännagavs den 4 april 2017, finansieras kontant och förväntas läggas på det operativa resultatet per aktie år ett.
  • Förvärvet innebär en unik och omfattande automatiseringsportfölj för kunder i hela världen
  • Tydligt åtagande för B&R:s tillväxtstrategi, en säljambition på >1 miljard dollar på medellång sikt
  • B&R blir ny global affärsenhet under namnet ”Machine & Factory Automation”
  • ABB:s engagemang att B&R-verksamheten ska växa framgår av investering i nytt FoU-center
  • Transaktionen finansieras kontant, läggs på det operativa resultatet per aktie år ett”Jag är mycket glad att nu officiellt kunna hälsa B&R välkommen till ABB. Denna transaktion fyller ABB:s historiska klyfta inom maskin- och fabriksautomatisering och utvidgar vårt ledarskap inom industriell automatisering. Efter förvärvet av B&R är vi den enda leverantören inom industriell automatisering som erbjuder kunderna inom process- och tillverkningsindustrin hela spektrumet av teknik- och programvarulösningar kring mätning, styrning, igångsättning, robotteknik, digitalisering och elektrifiering”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Sammanslagningen öppnar upp nya globala tillväxtmöjligheter genom att utvidga våra erbjudanden till befintliga kunder samtidigt som vi också för ut ABB:s breda räckvidd, omfattande branschkunnande och djupa tekniska kompetens till industrier och kunder vi tidigare inte betjänat. Vårt engagemang att satsa på B&R som verksamhet framgår av vår investering i ett nytt FoU-center som ska byggas bredvid huvudkontoret i Oberösterreich.”

Transaktionen utgör en annan viktig milstolpe i ABB:s strategi Next Level. I och med förvärvet av B&R stärker ABB sin position som den näst största spelaren globalt inom industriell automatisering. ABB är nu unikt positionerat att ta sig an de enorma tillväxtmöjligheterna som skapas av den fjärde industriella revolutionen. B&R:s branschledande produkter, programvara och tjänster inom PLC (Programmable Logic Controllers), IPC (Industrial PCs) samt servomotion-baserad maskin- och fabriksautomatisering kompletterar på ett idealiskt sätt ABB:s portfölj med automatiseringslösningar för energibolag, industrier samt leverantörer av transport och infrastruktur.

Genom förvärvet tar ABB ytterligare ett stort steg i att utvidga sitt digitala erbjudande genom att kombinera den branschledande portföljen med digitala lösningar, ABB Ability™, med B&R:s starka plattformar för tillämpningar och programvaror, den stora installerade basen, tillgången till kunder samt skräddarsydda automatiseringslösningar.

”Det finns en stark kulturell koppling mellan B&R och ABB, inklusive vårt gemensamma engagemang i kundcentrerade programvaror och lösningar med öppen arkitektur. Detta kommer att säkerställa en smidig integrering när vi kombinerar våra styrkor och maximerar vårt unikt omfattande erbjudande till fördel för kunderna”, säger Peter Terwiesch, chef för ABB:s division Industrial Automation.

I och med slutförandet av affären blir B&R en del av ABB:s division Industrial Automation som ny global affärsenhet under namnet Machine & Factory Automation, där också ABB:s PLC-aktiviteter kommer att integreras. Enheten har sitt huvudkontor i Eggelsberg i Österrike och är ABB:s nya globala center för maskin- och fabriksautomatisering. Enheten leds av Hans Wimmer, tidigare vd för B&R. Grundarna för B&R, Erwin Bernecker och Josef Rainer, kommer att fungera som rådgivare under integrationsprocessen. ABB satsar på att investera ytterligare i expansionen av B&R:s verksamhet, inklusive FoU, och bygga vidare på företagets framgångsrika affärsmodell. Denna ambition speglas också i B&R:s säljambition på över 1 miljard dollar på medellång sikt.

”Vi i B&R-teamet är stolta över av bli en del av ABB och den ledande divisionen Industrial Automation”, säger Hans Wimmer, vd för ABB:s nya affärsenhet Machine & Factory Automation. ”Med våra kompatibla kulturer, kompletterande styrkor och ledande teknik kommer ABB och B&R att få ett ännu mer övertygande värdeerbjudande för våra kunder i den fjärde industriella revolutionen.”

Det kompetenta teamet från B&R kommer att integreras i ABB:s division Industrial Automation. Integreringen leds av ett dedikerat team i Österrike med medlemmar från båda parter. ABB följer en beprövad integrationsprocess för att säkerställa en smidig integrering i linje med transaktionens viktigaste mål.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller s.k. ”framåtblickande uttalanden” avseende ABB:s förvärv av B&R. Sådana framåtblickande uttalanden känns igen genom ord som mål, ambition, planer, avser, förväntar och liknande uttryck. Sådana framåtblickande uttalanden bygger på aktuella förväntningar och innehåller risker och osäkerheter i samband med dessa, inklusive faktorer som kan komma att försena, avleda eller ändra vissa av dem och som kan leda till faktiska resultat och utvecklingar som avsevärt skiljer sig från de aktuella förväntningarna. Inga framåtblickande uttalanden kan garanteras. Bland övriga risker finns det inga garantier för att förvärvet kommer att slutföras eller, om det slutförs, att detta sker inom antagen tidsperiod eller att de förväntade fördelarna med förvärvet kommer att förverkligas. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande ska utvärderas tillsammans med de många osäkerheter som påverkar ABB:s verksamhet, i synnerhet dem som identifierats i diskussionen om påverkande faktorer som återfinns i ABB:s årsredovisning i blankett 20-F för det år som avslutades 31 december 2016. ABB åtar sig inte någon förpliktelse att officiellt uppdatera eller ändra några framåtsyftande uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande.


För mer information kontakta:

Media Relations
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
Tel: +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz