Uusi mittaustekniikka säästää energiaa, kemikaaleja ja rahaa

2017-02-01 - ABB:n uudet digitaaliset liuenneen hapen ja veden sameuden mittausanturit vähentävät jätevedenpuhdistamojen kunnossapitotarvetta ja säästävät käyttökuluissa.
Tieto on valtaa vedenpuhdistuksessakin. Esimerkiksi biologisessa jätevedenpuhdistusprosessissa jopa puolet energiasta kuluu altaiden ilmastukseen. Jos jäteveden happipitoisuus on liian pieni, bakteerien kasvu hidastuu ja puhdistusteho heikkenee. ”Jos taas ilmastat liikaa, energiaa kuluu hukkaan”, kertoo ABB:n myyntijohtaja Tatu Mattila. Kriittinen parametri on veteen liuenneen hapen määrä, jota jätevesialtaan anturit mittaavat. ABB:n uusi digitaalinen Aztec 400 -anturiperhe tarjoaa entistä tarkempaa mittaustietoa veden laadusta.

ABB:n liuenneen hapen määrää mittaava ADS430-anturi on hyvä esimerkki optisen mittaustekniikan eduista. Perinteisesti liuennutta happea on mitattu elektrokemiallisella kennolla. Ongelmana on mittauksen luotettavuus. Anturin ikääntyessä mittaustuloksetlähtevät ajelehtimaan, ja mittaria joudutaan kalibroimaan tihenevään tahtiin. ”ABB:n optista ADS430-anturia ei tarvitse kalibroida kertaakaan elinkaarensa aikana”, Mattila kertoo. Kun ilmastus on luotettavan mittaustiedon perusteella optimaalisella tasolla, näkyvät tulokset suoraan laitoksen sähkölaskussa.

Huoltovapaus säästää
Veden sameus on tärkeä laatumittari niin raaka- kuin jäteveden käsittelyssä sekä monissa teollisuuden vesiprosesseissa. ABB:n optinen ATS430-sameusanturi on rakennettu mahdollisimman huoltovapaaksi.

”Monet markkinoilla olevat anturit vaativat tiivisteen vaihtoja. ATS430-anturi taas on rakenteeltaan täysin suljettu.” Pyyhkijällä varustettu mittausanturi huolehtii itse puhtaudestaan, ja diagnostiikkaohjelmisto ilmoittaa lähestyvästä huoltotarpeesta. Kun kalibroinnin aika tulee, työ on turvallista.”Anturin kuivakalibroinnissa ei tarvitse käsitellä terveydelle haitallisia kemikaaleja”, Mattila kertoo.

Helppo ylläpidettävyys tulee esiin jo ABB:n uusien anturien käyttöönotossa. Tehtaalla valmiiksi kalibroitu digitaalinen anturi on todellakin Plug and Play, ilman aikaa vievää virittelyä ja anturin parametrointia.

Teollisuuden vesiprosesseissa ja vesilaitoksissa uuden sukupolven mittaustekniikka on keskimäärin erinomainen investointi. Nykymaailmassa ei laitoksilla ylimääräistä henkilökuntaa ole, joten anturien kunnossapitotyö on pois muista töistä. Kun mittareita uusitaan, kannattaa hankkia teknologiaa jonka kunnossapitotarve on minimaalinen. Laitosten toiminnan kannalta tarkka mittaustietoon kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi kemikaalien annostelu tehdään sameusmittaustiedon perusteella.

”Puhdistuskemikaalit maksavat, eikä kukaan halua ylimääräistä kemikaalikuormaa vesistöihin. Käyttöikänsä aikana ABB:n digitaaliset anturit maksavat itsensä takaisin syntyneiden säästöjen kautta”, Tatu Mattila toteaa

HakuYHTEYDENOTTO