ABB zawarła strategiczne partnerstwo serwisowe z kopalnią miedzi Sierra Gorda

2014-09-25 - ABB będzie świadczyć kompleksowe usługi serwisowe i przeprowadzi zaawansowane szkolenia w celu usprawnienia działalności operacyjnej i zwiększenia wydajności nowej kopalni w Chile, która jest wspólnym przedsięwzięciem KGHM International oraz spółek Grupy Sumitomo.
ABB, wiodący na świecie dostawca technologii automatyki i energetyki, zawarła ze spółką Sierra Gorda SCM umowę o strategicznym partnerstwie serwisowym, obejmującą świadczenie kompleksowych usług w należącej do tej spółki kopalni miedzi na pustyni Atakama w Chile. Zamówienie zostało zaksięgowane w II kwartale bieżącego roku.

Przedmiotowa umowa obejmuje świadczenie dostosowanych do potrzeb klienta usług serwisowych w zakresie wyposażenia elektrycznego i systemów automatyki, dostarczonych przez ABB w latach 2011–2014 w ramach wcześniej obowiązującej umowy. Podstawowe wyposażenie dostarczone przez ABB to trzy bezprzekładniowe napędy do młyna oraz cztery wysokociśnieniowe walce kruszące, służące do rozdrabniania skał zawierających rudę miedzi. Ponadto zakres dostawy ABB obejmował rozdzielnice w izolacji gazowej, centra sterowania silnikami niskiego i średniego napięcia, napędy średniego i niskiego napięcia, rozproszony system sterowania oraz szereg systemów automatyki.

ABB dostarczyła również 28 obudów E-house: prefabrykowanych, modułowych obudów z możliwością wejścia do środka, przeznaczonych do instalacji na zewnątrz budynków. W ich wnętrzu można zabudować różnego rodzaju wyposażenie elektryczne wraz z systemami automatyki.

Oferowane usługi obejmują konsultacje w zakresie rozruchu, obsługi i konserwacji, jak również sposobów możliwie najbardziej wydajnego wykorzystania zaawansowanych funkcji systemu sterowania. Funkcje te to m.in. możliwość monitorowania i optymalizowania działania instalacji elektrycznych, zdalnego diagnozowania wszelkich pojawiających się problemów oraz optymalizowania harmonogramów konserwacji urządzeń w kopalni Sierra Gorda w celu minimalizowania ryzyka awarii.

Jednym z kluczowych elementów umowy jest optymalizacja wykorzystania aktywów, zorientowana na zwiększenie dostępności, poprawę wydajności i wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń. Wykorzystanie ciągłego monitoringu stanu urządzeń, zaawansowanej diagnostyki oraz modeli analizy predykcyjnej umożliwia lepsze planowanie czynności serwisowych oraz wykrywanie potencjalnych problemów z urządzeniami zanim jeszcze wystąpią. Długi czas sprawności urządzeń i ich niezawodność to szczególnie istotne czynniki biorąc pod uwagę ekstremalnie niesprzyjające warunki i oddalenie pustyni Atakama.

Ponadto firma ABB zorganizuje dla pracowników kopalni Sierra Gorda profesjonalne kursy szkoleniowe, których celem będzie zapewnienie jak najbardziej wydajnego i bezpiecznego funkcjonowania kopalni. Aspekt szkoleniowy był ważnym kryterium w procesie wyboru dostawcy.

Joseph Tis, wiceprezes ds. rozwoju w spółce Sierra Gorda SCM, stwierdził: „Koncepcja serwisowa dostosowana do naszych potrzeb oraz eksperckie wsparcie oznaczają, że możemy liczyć na naszego strategicznego partnera serwisowego, którym jest ABB. Jesteśmy przekonani o tym, że doświadczenie zespołu ABB w zakresie procesów i sprzętu wykorzystywanych w górnictwie pozwoli nam w nadchodzących latach zwiększyć naszą wydajność produkcyjną”.

Celem koncepcji serwisowej dostosowanej do potrzeb jest długoterminowe budowanie wartości dla klienta. Dzięki ciągłemu wsparciu i usługom z zakresu optymalizacji, oferowanym przez ABB, kopalnia Sierra Gorda będzie w stanie zagwarantować maksymalną dostępność instalacji, a jednocześnie zminimalizować koszty.

Kopalnia miedzi Sierra Gorda znajduje się w regionie Antofagasta na dalekiej północy Chile, na wysokości 1626 m n.p.m. Szacowana roczna wydajność kopalni w pierwszej fazie rozwoju to 120 000 ton metrycznych miedzi oraz 21 000 ton metrycznych molibdenu. Wydobycie ma się rozpocząć w 2014 r. Projekt Sierra Gorda to wspólne przedsięwzięcie spółek KGHM International, Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation.

Sierra Gorda

SzukajSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DODATKOWE LINKI