ABB valvoo Suomen pisimmän tietunnelin toimivuutta ja turvallisuutta

2016-12-08 - Tampereen Rantatunneli -projekti on ollut yksi Suomen suurimmista infrahankkeista. Projekti auttaa Tampereen keskustan kehitystyötä ohjaamalla tarpeetonta liikennettä pois kaupungin keskustasta. ABB:n tuotteet huolehtivat sähkönjakelun luotettavuudesta, ilmanvaihdosta ja valaistuksesta.Rantatunneli-projekti valmistuu vuonna 2017. Uusi tielinjaus koskee yli neljää kilometriä valtatie 12:ta. Suurluokan projekti edellytti Suomen pisimmän, 2,3 kilometrin tietunnelin rakentamista. Tunneli otettiin käyttöön marraskuussa 2016. Toimivassa ja turvallisessa tunnelissa ABB:n kojeistot ja suojareleet ohjaavat tunnelin hallintaa, ilmanvaihtoa ja valon kontrollointia.

"Tunneli sijaitsee vilkkaalla valtatieosuudelle ja keskellä kaupunkia. Se toi tunnelin ilmanvaihtoon ja liikenteenohjaukseen omat haasteensa. Tampereen Rantatunneli -projektissa varmistettiin, että tekniset järjestelmät ovat luotettavia ja toimintavarmoja", kertoo projektipäällikkö Mauri Mäkiaho Liikennevirastosta.

  Katkeamatonta virtaa
  Tunnelien rakentaminen ja niiden sähköisen verkoston ylläpito on haasteellista. Tärkein asia tunnelissa on se, että virta ei katkea pitkäksi aikaa. Sähkövirta takaa tunnelin turvallisen ympäristön: ilmanvaihdon, valon riittävyyden ja liikenteen ohjausjärjestelmän toimivuuden. Kun tunneli sijaitsee kaupungin keskustassa, eikä sujuvaa varareittiä sulkemisen varalta ole, on tekniikan toimittava satavarmasti.

  "ABB:n verkostoautomaatiojärjestelmä takaa sen, että sähköt saadaan toimimaan varmasti ja myös mahdollisen katkon sattuessa tunnelin varavoima saadaan automaattisesti käyttöön nopeasti, kuten myös takaisinkytkentä verkon palautuessa. Myös mahdollisen kaapelivian sattuessa vikapaikka voidaan erottaa turvallisesti ja nopeasti", kertoo Mika Rajaniemi ABB:ltä.

  ABB:n helposti jatkettavat Unisec- sekä kompaktit SafePlus-kojeistot takaavat Rantatunnelin keskeyttämättömän sähkönjakelun. Samalla ne optimoivat koko tunnelin tilan käytön.

  Nopeaa häiriönkorjausta
  Tunnelin turvallisuuteen, kontrollointiin, mittaukseen ja valvontaan käytettiin ratkaisuna ABB:n 615-sarjan suojareleitä. Relesuojaus ja MicroSCADA Pro:n verkostoautomaatio turvaavat tunneliin tasaisen ja keskeytymättömän energiansaannin. Jotta vikailmoituksiin voidaan reagoida tarkasti, on vian paikallistaminen ja tiedon informointi etäohjausjärjestelmään tärkeää. Sähkökatkon sattuessa suojareleet antavat käskyn aktivoida varavirtalähteen, ja sähköverkon virranjakelun palautus tapahtuu automaattisesti MicroSCADA Pro -järjestelmällä.

  GOOSE-pohjainen viestintäteknologia varmistaa sähkövirran luotettavan suorituskyvyn. GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) on osa sähköjärjestelmien automaation IEC 61850 -standardia.

  "Rantatunnelin kaikissa ratkaisuissa on pyritty häiriöttömyyteen. Kaikessa on tähdätty myös siihen, että myös tunnelin normaali hoito ja ylläpito on helppoa. Järjestelmä on nyt rakennettu niin huolellisesti, että voimme olla turvallisin mielin", Mauri Mäkiaho Liikennevirastosta toteaa.

  Tampere on asutustiheydeltään Pohjoismaiden suurin sisämaan kaupunki. Kaupunki sijaitsee kapealla kannaksella kahden järven välissä. Projektin valmistuttua Rantatunneli tarjoaa asukkaille pääsyn myös uudelle asuinalueelle. Tunnelikaivauksien myötä syntynyttä kivimateriaalia on käytetty Ranta-Tampellan vesialtaiden ja puiston rakennuselementtinä. Tampereen keskusta kasvaa projektin seurauksena 4,5 hehtaarilla.