ABB kraftsätter en av Afrikas största solcellsanläggningar och stödjer tillväxt inom förnybar energi

Order värd 25 miljoner dollar på el- och automationssystem till en av världens största solcellsanläggningar med enaxlade solföljare.
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 25 miljoner dollar på leverans av el- och styrsystem till en ny 75 megawatts solcellsanläggning i norra Kapprovinsen i Sydafrika. Ordern bokades i första kvartalet.

Anläggningen ägs av WBHO, ett ledande sydafrikanskt byggföretag, samt Building Energy, en italiensk utvecklare och operatör inom förnybar energi, och ligger i Kalahariöknen nära staden Kathu och nära Sishen, en av världens största öppna järnmalmsgruvor.

Solcellsanläggningen vid Kathu ingår i den första gruppen projekt i Sydafrikas program för förnybar energi, vilket syftar till att diversifiera energimixen och minska koldioxidutsläppen i landet. När projektet är klart 2014 väntas det bli ett av världens största solcellssystem med enaxlade solföljare. Anläggningen får kapacitet att generara 146 gigawattimmar ren solkraft, att matas in i det nationella elnätet. Det motsvarar elbehovet hos 40 000 invånare, utifrån landets genomsnittliga förbrukning per capita, och 50 000 ton i minskade årliga koldioxidutsläpp.

”Förnybara energikällor såsom solkraft spelar en nyckelroll i att tillgodose det ökande behovet av elektricitet med samtidigt minimerad miljöpåverkan”, säger Brice Koch, chef för ABB:s division Power Systems. ”ABB har framgångsrikt levererat ett antal nyckelfärdiga kraft- och automationslösningar som optimerar solcellssystem över hela världen.”

ABB:s nyckelfärdiga el- och och automationssystem kommer att optimera verkningsgraden och säkra maximal elproduktion med högsta tillförlitlighet i en avlägsen och krävande driftsmiljö. Lösningen inkluderar en mängd ABB-produkter på kraftsidan, såsom mellan- och lågspänningställverk, distributionstransformatorer samt skydds- och kontrollutrustning. I leveransen ingår också DCS-produkter (Distributed Control System) ur sortimentet Symphony™ Plus. ABB ska ansvara för konstruktion, tillverkning, leverans, installation och driftsättning av projektet.

I ABB:s lösning ingår bland annat att integrera anläggningens elektriska utrustning och högspänningsställverk med ABB:s patenterade DCS-system Symphony Plus som uppfyller den öppna kommunikationsstandarden IEC 61850 för stationsautomation. ABB ska också leverera ett avancerat solföljarsystem med en solföljaralgoritm som optimerar solföljarnas rörelse och undviker skugga på solcellerna. I lösningen ingår också ett driftdatasystem som samlar in data från de olika delarna i systemet för att möjliggöra fjärrstyrning och fjärrunderhåll, vilket minskar behovet av bemanning vid anläggningen.

ABB har en bred portfölj av produkter, system och servicelösningar för hela värdekedjan inom solkraft och har levererat mer än 50 nyckelfärdiga solcellssystem över hela världen.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.


För mer information kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Schweiz)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

Totana solar panels

SökHÖGUPPLÖST BILD