ABB tredje kvartalet: Starkt resultat i hela verksamheten

2013-10-24 – ABB redovisar högre intäkter, resultat och kassaflöden för tredje kvartalet 2013 till följd av förbättrade resultat i alla divisioner.
  • Intäkter1 och operativt EBITDA2 högre i alla divisioner, nettovinsten upp 10 procent
  • Basorder3 visar åter tillväxt från föregående år, förseningen i tilldelningen av stora projekt fortsätter
  • Nya koncernchefen prioriterar tillväxt, samverkan och genomförande

Orderingången i tidig-cykliska verksamheter, främst driven av kunders investeringar i ökad produktivitet och effektivitet, steg jämfört med samma kvartal 2012, medan ytterligare förseningar i tilldelning av stora projekt – mest till följd av rådande ekonomisk osäkerhet – och den strategiska ompositioneringen av divisionen Power Systems ledde till lägre ingång av stora order.

”Det var ett solitt kvartal där vi presterade väl genom att öka intäkter, resultat, kassaflöde och nettovinst trots fortsatt blandade marknader”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. ”Vi genererade en god ordertillväxt på ett antal viktiga marknader, inklusive Kina och Tyskland, och våra basorder återvände till tillväxt jämfört med föregående år. Anbudsaktiviteterna i sektorer som kraftöverföring samt olja och gas fortsätter att öka men förseningen i tilldelningen av stora projekt fortsätter.”

”Samtidigt kan vi göra mer för att förbättra vårt resultat och leverera högre värde till alla våra intressenter”, säger han. ”Exempelvis finns betydande möjligheter att driva lönsam tillväxt genom att öka marknadspenetrationen – leverera mer till våra befintliga kundsegment – och i snabbare takt utveckla och marknadsföra innovativa produkter och paketerade lösningar. Vi ska också fortsätta att expandera in på nya attraktiva marknader, både genom organisk tillväxt men också genom att fortsätta fylla luckor i portföljen med träffsäkra förvärv.”

”Det andra fokusområdet blir att förbättra samverkan tvärs över verksamheterna för att skapa mer kundvärde genom att sälja och tillhandahålla ABB:s kombinerade automations- och kraftteknik. Förbättrad operativ samverkan kommer att hjälpa oss att höja produktiviteten till nästa nivå.”

”Konsekvent och ihärdigt genomförande är vårt tredje fokusområde. Vi ska driva varaktiga kostnadsbesparingar, kassaflöde och kapitaleffektivitet ännu hårdare. Dessutom sätter vi ännu mer fokus på framgångsrik integration av våra förvärv för att maximera avkastningen på våra investeringar. Meddelandet tidigare den här veckan att Greg Scheu ska leda vårt globala arbete med förvärvsintegration från koncernledningen avspeglar vårt åtagande att realisera värdet från våra förvärv.”

”Blickar vi framåt är de långsiktiga drivkrafterna för tillväxt helt intakta men flera framåtblickande indikatorer är blandade och kortsiktigt står vi fortfarande inför en till viss del osäker marknad”, säger Spiesshofer. ”Men även på en svängig marknad kan vår starka marknadsställning, ledande teknik och breda verksamhetsportfölj hjälpa oss att ta tillvara möjligheter till lönsam tillväxt. Därför kommer vi att fortsätta driva tillväxt av orderingång och intäkter på ett ytterst målmedvetet sätt, samtidigt som vi fokuserar på kostnader, affärsledd samverkan och förbättrad kapitaleffektivitet.”


1 Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i US-dollar, se resultattabeller i det engelska pressmeddelandet.
2 Se Reconciliation of operational EBITDA to Income from continuing operations before taxes i not 14 i Interim Consolidated Financial Information (unaudited).

3 Basorder är order på mindre än 15 miljoner dollar.

Ytterligare information

Pressmeddelandet med ABB-koncernens resultat för tredje kvartalet 2013 finns tillgängligt från den 24 oktober 2013 på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorcenter, där även en presentation för investerare kommer att publiceras.

En video med ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer som kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2013 publiceras idag kl 06:30 på www.youtube.com/abb.
ABB håller telefonkonferens för journalister idag kl 10:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Telefonlinjerna öppnas 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig i 24 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 15906#. Den inspelade konferensen finns också tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från www.abb.com/news.

ABB håller telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl 15:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Deltagare ombeds ringa 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från vår webbplats, se länk på www.abb.com/investorcenter.

Att notera: Detta är en svensk översättning av en del av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 24 oktober 2013, vilket kan läsas i sin helhet på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

För mer information kontakta:
Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Schweiz)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com


Investor Relations:
Schweiz: Tel. +41 43 317 7111
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz