Hypermarketin valaistus uusiksi - odotettavissa merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa

2017-03-29 - Turun Itäharjun Prisman valaistus saneerattiin ledeillä ja KNX-tekniikalla tämän päivän vaatimuksiin – sulkematta kauppaa tunniksikaan. Nyt valaistus on täysin muokattavissa ja energiankulutus tipahtaa noin kolmannekseen entisestä.
Turun Itäharjun Prisman valaistuksenohjaus saneerattiin KNX-talotekniikalla myymälän ollessa käytössä normaalisti.

Kun 14 000 neliön kauppakiinteistön loisteputkivalaistus alkoi tulla tiensä päähän, haluttiin tilalle tämän vuosituhannen teknologiaa. “Toimeksianto oli täysin säädettävä ja energiatehokas valaistus”, kertoo kohteen sähkösuunnittelija Seppo Suominen Insto Sainio Oy:stä. Suunnittelija Suominen päätyi valaisimissa lopulta Philipsin 3,5 metrin mittaisiin himmennettäviin led-moduleihin, joiden kirkkautta säädetään Dali-väylän avulla.

KNX ohjaa koko hypermarketin valaistusta, jonka yksittäiset valaisimet ovat Dali-väylällä ohjattuja.LED-valaisimien ohjaus on kytketty KNX-väylään, jolla hallitaan koko rakennuksen valaistusta.
Saneerauksessa tavoiteltu energiatehokkuus näkyy valaistuksen kulutusluvuissa. Valaistussaneeraus valmistui joulukuussa 2016. Vertailutietoa uuden led-valaistuksen energiatehokkuudesta vanhoihin T8-loisteputkiin verrattuna ei vielä ole, mutta kiinteistön käytönjohtajalla Matti Suomalaisella on hyvä vertailukohta vastaavan kohteen valaistussaneerauksesta.

“T8-loisteputkien vaihto ledeihin pudotti valaistuksen energiankulutuksen 47 prosenttiin. Ja kun siihen lisättiin älykäs, ulkoisen valaistuksen huomioiva säätö, päästiin 25 prosenttiin alkuperäisestä kulutuksesta”, Suomalainen kertoo.

Suomalainen neuvoo mitoittamaan led-valaistuksen maksimivalotehon vähän yli kiinteistön tarpeen. Näin tehtiin myös Itäharjun Prismassa. Nykyaikaisten led-valaisinten oletusikä on noin 70 000 tuntia, siis noin 15 vuotta. “Kun valaistusta ei ajeta maksimiteholla, saadaan muutama vuosi lisää elinikää. Toinen etu on, että valo saadaan riittämään myös kun ledien valoteho niiden ikääntyessä hieman alenee.“


Muuntojoustavuutta valaistukseen

Nykyaikaisen vähittäismyymälän layoutia muokataan tuon tuosta, joten älykäs valaistuksen säätö oli ehdoton vaatimus. Lisähaastetta suunnittelijalle toi myös se, että saneeraus oli määrä toteuttaa vuoden 2016 kuluessa kaupan käydessä koko ajan täydellä teholla.

Kun valaistusratkaisun piti olla äärimmäisen muuntojoustava, ja myymälässä neliöitä toistakymmentä tuhatta, monet toteutusvaihtoehdot karsiutuivat pois. Yksittäisten led-valaisimien Dali-ohjaus on valaisinkiskojen päissä kytketty KNX-väylään, jolla hallitaan koko rakennuksen valaistusta. “Väylätekniikan ansiosta rakennuksen jokaista valaisinta pystytään periaatteessa säätämään erikseen”, kertoo Matti Suomalainen.

Prisman energiatehokasta valaistusta ohjataan infotiskien KNX-kosketusnäytöiltä.
KNX-automaatiojärjestelmän ansiosta valaistusta voi hallita etänä. Jos hedelmätiski muuttaa myymälän sisällä, voi suunnittelija määritellä uudet valaistustasot eri osastoille omalta työasemaltaan, käymättä lainkaan paikan päällä.

“Valaistusta voidaan ohjata myös myymälän infopisteiden kosketusnäytöiltä. Valaistuksen ohjaus on yhdistettävissä rakennuksen hälytysjärjestelmään”, kertoo Matti Suomalainen. Hätätilanteen tullen poistumisteille saadaan näin automaattisesti lisää valoa. Myös valaistuksen energiankulutus on hallinnassa, sillä KNX-automaatio kerää kulutusdatan automaattisesti.

Suunnittelija Seppo Suominen kertoo, että vaatimustason noustessa KNX-automaatio oli lopulta ainoa järkevä ratkaisu. Valaisinvalmistajien omilla, suppeammilla järjestelmillä valaistuksen etähallinta tai kytkeminen hälytysjärjestelmään ei välttämättä olisi onnistunut. “Suunnittelijana pystyin luottamaan siihen, että KNX-väylätekniikka on toimiva ratkaisu.”


ABB:lta apua saneerausratkaisuihin

KNX-automaation toimittaja ABB tarjosi myös suunnitteluapua tehokkaimpien saneerausratkaisujen löytämiseksi. KNX-tuotevalikoiman koteloidut Dali-yhdistimet oli helppo asentaa vanhoihin virransyöttöihin. Valaisinsaneerauksen yhteydessä ei tarvittu suurempia keskusmuutoksia. Myös vanhaa kaapelointia voitiin osittain käyttää hyväksi.

”Oli suuri etu, että pystyimme käyttämään nykyisiä johtoteitä”, ABB:n aluemyyntipäällikkö Zan Pujol kertoo. Tämä ratkaisi myös saneerauksen suurimman haasteen: Prismassa ja kiinteistön muissa liikkeissä kaupan piti käydä ja valojen palaa varhaisesta aamusta iltamyöhään. “Uusi järjestelmä rakennettiin suoraan vanhan rinnalle lohko kerrallaan. Työt tehtiin yöaikaan”, Seppo Suominen kertoo.

Turun Itäharjun Prisman valaistuksenohjaus saneerattiin - led-valaisimet ja KNX-valaistuksenohjaus pupottaa energiankulutuksen jopa kolmannekseen.

Taustaa: Puhallintehtaasta hypermarketiksi

Turun keskustan kupeessa sijaitseva entinen tehdaskiinteistö muutettiin 1997 vähittäismyymäläksi. Nyt Itäharjun Prisman kiinteistön vanha tehdasvalaistus oli tullut käyttöikänsä päähän, ja tilalle haluttiin laadukas ja täysin säädettävä valaistusratkaisu.

14 000 neliömetrin kiinteistön valaistussaneerauksen yhteydessä rakennus sai noin 500 neliömetrin laajennusosan. Laajennuksen, kassalinjojen siirron ja etumyymälöiden sekä varastojen uudelleen järjestelyn ansiosta kiinteistö sai uutta kaupan pinta-alaa lähes 2000 neliötä. Vuoden 2016 aikana tehdystä saneerauksesta ja tilajärjestelyistä huolimatta kauppa pysyi kaiken aikaa auki normaalisti.


Näkökulma: Standardoitu KNX on varma valinta saneerauskohteisiin

KNX-keskus Turun Itäharjun Prismassa
Itäharjun Prisman kiinteistöön valittu KNX-väylätekniikka on pitkäikäinen automaatioratkaisu valaistussaneerauksessa.

Teknologia on leveillä hartioilla, sillä komponenttien valmistajia on globaalisti noin 400 neljässäkymmenessä eri maassa. Myös teknistä osaamista on tarjolla runsaasti. Esimerkiksi Suomessa sertifioituja KNX-ohjelmoijia on 300 kappaletta.

KNX:n suurin etu on, että avoimeen standardiin pohjautuvaa järjestelmää voi koska tahansa laajentaa ja uudistaa tuleviin tarpeisiin. Nyt Prisman valaistus oli helppo kytkeä taloautomaatio- ja hälytysjärjestelmiin.

Jos kiinteistön käyttö tulevaisuudessa muuttuu, on väyläpohjaista järjestelmää helppo muokata satojen valmistajien komponenteilla. Eri valmistajien KNX-laitteet ovat keskenään yhteensopivia, ja tarjonta laajenee jatkuvasti tekniikan kehittyessä.