Asha skal overdrage danske kompetencer til estiske kolleger

2017-04-24 - HR er i fuld gang med at gennemføre WCP-programmet. Efter 2 måneders forløb med at dokumentere arbejdsprocesser er næste skridt overdragelse af lokal viden til kolleger i Tallinn. HR-assistent Asha Sodhi flytter derfor til Tallinn. Samtidig begynder nogle forestående forandringer at konkretisere sig.
30-årige Asha Sodhi er netop flyttet til Tallinn. Her skal hun bo de næste tre måneder, hvor hendes opgave bliver - i samarbejde med det danske team - at overdrage flere tusinde siders viden og dokumentation til fire estiske kolleger. Hun har glædet sig og ser frem til en stor oplevelse – både fagligt og kulturelt.

”Jeg glæder mig til at flytte dertil og blive en del af et helt nyetableret team”, siger hun og fortsætter.

”Jeg tror, jeg er den rette person til opgaven, fordi jeg fra starten blevet ansat i ABB til at hjælpe til med denne forandringsproces”, siger hun og fortæller, at hendes kontrakt med ABB er 2-årig og udløber til ultimo 2017. Derfor har hun aldrig haft en forventning om at blive fastansat, og der står ikke det samme på spil for hende, som hun oplever, der gør for hendes kolleger i HR.

”Der er ingen tvivl om, at hele organisationen i ABB Danmark vil opleve forandringer”, fortæller hun og giver et eksempel. ”Der ligger rigtig mange arbejdsprocesser i at ansætte en ny medarbejder, og her har det indtil nu kørt som en dialog imellem det lokale HR og linjelederen. Fremadrettet skal denne proces foregå som en ticket-sag, ligesom vi kender det fra My IS”, fortæller hun og uddyber betydningen for den enkelte leder.

”Det vil stille større krav til linjelederen om at udfylde alt korrekt, og der er ikke samme lokale support, som de kender det i dag. Men på den positive side kan det fjerne flaskehalse, fordi der altid vil være en ressource i Tallinn, der kan assistere”, forklarer hun og henviser til, at kollegerne i Danmark jo skal holde deres ferie, og visse opgaver kun løses af én person, hvilket ikke kan undgå at give flaskehalssituationer.

Asha mener, at hendes faste base på kontoret i Tallinn vil give HR-afdelingen hjemme i Danmark en form for tryghed.

”Jeg tror, det vil være rart for afdelingen, at jeg kan informere dem om, hvad der sker hernede. Lonnie, Berit og Tina vil komme herned ad flere omgange. Jeg kan være med til at sikre, at samarbejdet kan fungere godt”, afslutter hun.

Det nye HR-excellence-center i Tallinn har godt 500 nyansatte, der håndterer HR-, bogholderi- og SCM-opgaver for ABB i Europa. To andre tilsvarende centre er placeret i henholdsvis Krakow (fx ABB University) og Bangalore (fx. Talent Management (PDA) og People Analytics). Torben Willumsen, som er chef for ABB University, skal derfor besøge kontoret i Krakow i løbet af maj måned.

Søg