ABB:n Grid Integration -liiketoimintayksikkö käynnistää yt-neuvottelut

2016-11-11 - ABB Oy:n Grid Integration -liiketoimintayksikkö on antanut yt-neuvotteluesityksen 10.11.2016. Neuvottelut koskevat liiketoimintayksikön T&D Infrastructure and Grid Integration Solutions -tulosyksikön toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä.
Yt-neuvotteluiden kohteena ovat mahdolliset henkilöstövaikutukset, jotka perustuvat oleellisesti heikentyneeseen liikevaihtoon ja kannattavuuteen ja niistä johtuviin uudelleenjärjestelytarpeisiin.

Mahdollisen työvoiman pysyvän vähentämistarpeen arvioidaan olevan enintään 9 henkilöä ja mahdollisen koko henkilöstön lomautustarpeen enintään neljä viikkoa.

Henkilöstövaikutukset täsmentyvät neuvotteluiden aikana. Neuvotteluiden kestoksi arvioidaan vähintään 2 viikkoa.

Suomen ABB:n Grid Integration -liiketoimintayksikön T&D Infrastructure and Grid Integration Solutions -tulosyksikkö työllistää Suomessa 61 henkilöä.

HakuYHTEYDENOTTO