Ökad dialog bygger förtroende

De sociala medierna får en allt viktigare betydelse för företag. För ABB Sverige handlar det om att stärka affärsrelationen med kunderna och öka attraktionskraften.

ABB Sverige har funnits på Facebook och YouTube sedan 2010. Då satte företaget sin strategi för de sociala medierna: att öka dialogen med sina målgrupper, att öka synligheten för sina målgrupper och att stärka den interna kulturen.
"En ökad dialog handlar om att skapa mer förtroende. Det gör vi genom att vara öppna, även med tråkigheter", säger Rolf Lindström, som är ABB:s ansvarige för sociala medier i Sverige och för digital kommunikation i norra Europa.

Karriärsblogg
Den ökade synligheten ska stärka företagets varumärke. ABB vill visa att det är ett bra företag och en bra arbetsgivare. På ABB:s Facebooksida finns till exempel en karriärsblogg där ingenjörer berättar om sin vardag på ABB och på Instagram finns bilder från olika event.

Rolf Lindström betonar att det inte bara är konsumentinriktade företag som har att vinna på att engagera sig i sociala medier, utan det gäller i högsta grad företag som ABB.
"Vi som jobbar inom business-to-business vet hur viktigt det är med relationer. Nu har vi fått en ny arena att jobba på. Vi kan till exempel förlänga en mässa online både före och efter eventet", förklarar han.

Personliga nätverk framtiden
En ny utveckling är att säljare knyter kontakter med sina kunder på det professionella nätverket Linkedin. Istället för att gå ut brett med information skapar det möjligheter att jobba målgruppsanpassat med säljarnas egna kundnätverk.
"Reklam fungerar inte på samma sätt som tidigare. Många människor gör sina köp baserade på rekommendationer från vänner, bekanta eller kollegor. Den personliga nivån är avgörande", säger Rolf Lindström.

Han tror att vi om ett par år inte pratar om sociala medier – de blir lika självklara som att ha en mobiltelefon:
"Istället för att utbyta visitkort knyter vi kontakt på Linkedin eller följer varandra på Twitter", säger Rolf Lindström.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2013

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på FacebookSe våra bilder på InstagramPrenumerera på vår kanal på YouTubeRolf Lindström, ansvarig för sociala medier på ABB i Sverige och för digital kommunikation i norra Europa.

SökLÄNKAR