Hur mår dina instrument?

2013-04-29 - Gör en hälsokontroll på dina instrument innan det är för sent. Oplanerade stopp i produktionen kan kosta stora summor och orsaka mycket problem. Vi hjälper dig att göra en översyn och dokumentation över hur dina instrument mår. En okulär inventering av dina instrument och installationer. Vi återkommer sedan med en rapport över nuvarande status, förslag på förbättringar i form av uppgraderingar, utbyten, djupare kontroller, justeringar och optimeringar.


Det är vi som kommer till dig! Från vänster: Per Hillgren, Anders Olsson och David Perkins (saknas på bilden Kenth Hillborg).


Statuskontroll
I statuskontrollen ingår en manuell översyn av din installerade bas inom ett visst segment (storleken på område kommer vi överens om innan). Du väljer en heldag eller en halvdag beroende på vilket område du vill ha inventerat. Vi gör sedan en rapport över dina instruments nuvarande status vad gäller: installation, var i livscykeln produkten befinner sig/nuvarande status, förslag på vilka förbättringar som behöver genomföras för kontinuerlig drift. Våra förslag kan gälla t.ex uppgraderingar, utbyten, förslag på djupare kontroll optimeringar med mera.Vi åtar oss endast att göra statuskontroll över ABB:s egna instrument (gäller även de som numera finns inom företaget, dvs. SattControl, Bailey, Hartmann & Braun med flera)

Statusrapport
När vi är klara med statusrapporten gör vi en gemensam genomgång över föreslagna åtgärder där ni väljer ut eventuellapunkter att gå vidare med. Allt syftar till att öka anläggningens tillgänglighet, funktionalitet och livslängd. Vi tittar även på hur man kan förbättra person- och egendomssäkerhet samt minska miljöpåverkan.Efter statusrapporten kan vi föreslå mycket förmånliga erbjudanden på utbytesprodukter och uppgraderingar.

Vad ingår?
Okulärbesiktning av installerade instrument, översyn av montage, läckage, kablage mm. Life-cycle inventering - var befinner sig produkterna i sin livscykel? samt en slutrapport. Vi kommer även att föreslå möjliga ersättningsprodukter eller reservdelar för de produkter som inte fungerar som de ska.
Erbjudandet gäller endast ABB:s egna produkter samt de produkter som numera ingår i företagets erbjudande (ex. Fisher & Porter, SattControl, Hartmann & Braun, Bailey med
flera).

Vad händer sedan?
Nästa steg blir ett åtgärdsprogram i samarbete där vi inkluderar kostnadsförslag på överenskomna åtgärder (ingår ej i statuskontrollen). Kontakta oss för mer information.

För mer information, kontakta:
Process Industries Products & Systems
Instrument och gasanalys
Tel: 021-32 50 00, fråga efter service instrumentation.

För direktkontakt med kundservice, se länk till höger.


SökKONTAKTA OSS