Wyniki finansowe Grupy ABB w IV kwartale oraz całym 2017 roku

2018-02-08 - Zmiany, jakie przeprowadziła Grupa, przełożyły się na wzmocnione portfolio i zoptymalizowaną działalność biznesową

Podsumowanie 2017 roku:

 • Wzrost zamówień podstawowych o 5 proc. we wszystkich dywizjach i regionach; zamówienia ogółem na stabilnym poziomie
 • Obroty większe o 1 proc.
 • Istotny wpływ ABB Ability™ na wzrosty we wszystkich dywizjach
 • Wzmocnione i zoptymalizowane portfolio:
  • Przejęcia B&R oraz Keymile sfinalizowane; podpisanie umowy o przejęciu GE Industrial Solutions
  • Sprzedaż biznesu kabli wysokiego napięcia, utworzenie dwóch spółek z kapitałem mieszanym, zajmujących się działalnością w obszarze EPC
  • Trwa proces zmiany modelu biznesowego w Dywizjach Produktów i Systemów Energetyki, Robotyki i Systemów Napędowych oraz Automatyki Przemysłowej
 • Marża operacyjna EBITA (12,1 proc.) mniejsza o 30 punktów bazowych przez opłaty związane z biznesem EPC
 • Wzrost zysku netto o 17 proc., do 2,21 mld USD
 • Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej na stabilnym poziomie; kapitał pracujący netto, liczony jako procent obrotów, zmniejszony do 11,3 proc.
 • 9. z kolei rekomendacja podniesienia dywidendy na akcję (do 0,78 CHF)

Podsumowanie IV kwartału 2017 roku:
 • Wzrost zamówień podstawowych o 9 proc.; wzrosty we wszystkich dywizjach i regionach; wzrost zamówień w serwisie o 7 proc.
 • Spadek obrotów o 1 proc.
 • Marża operacyjna EBITA (10,9 proc.) mniejsza o 150 punktów bazowych przez opłaty związane z biznesem EPC
 • Zyskowność w Dywizji Produktów i Systemów Energetyki utrzymuje się w założonym na 2018 rok zakresie marży, wyprzedzając tym samym przyjęte cele,
 • Przepływ gotówki z działalności operacyjnej większy o 31 proc.

- W roku 2017, który był dla nas rokiem przejściowym, usprawniliśmy i wzmocniliśmy ABB. Obecnie nasze wiodące na rynku portfolio rozwiązań cyfrowych dla klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury oparte jest na dwóch wartościach: dostarczanie elektryczności z dowolnej elektrowni do dowolnego gniazda oraz automatyzowanie przemysłu od momentu wydobycia surowca do produktu finalnego – powiedział prezes zarządu Grupy ABB Ulrich Spiesshofer. – Ogromna w swojej skali transformacja, jaką przeszła ABB, miała także negatywny wpływ na nasze wyniki finansowe. Dzięki naszym działaniom, mającym na celu zmianę środka ciężkości, poprawiliśmy konkurencyjność, skupiliśmy się na segmentach o większym potencjale i zminimalizowaliśmy ryzyko.

– Przez cztery kwartały z rzędu notowaliśmy wzrosty w zamówieniach podstawowych – dodał Spiesshofer. – Tempo, jakie osiągnęliśmy w 2017 roku oraz coraz lepsza sytuacja na globalnych rynkach stwarzają nam możliwości generowania zyskownego wzrostu. Dzisiejsza propozycja, aby dziewiąty raz z rzędu podnieść dywidendy na akcję, pokazuje, że z optymizmem patrzymy w przyszłość.


Kluczowe dane dla IV kwartału 2017 roku
Zmiana
Miliony USD (jeśli nie podano inaczej)IV kw. 2017IV kw. 2016USDWedług danych porównywalnych
Zamówienia84788277+2%-3%
Obroty92808993+3%-1%
Zysk operacyjny EBITA10211057-3%-7%
…jako % obrotów operacyjnych10,90%11,70%-0.8pts
Dochód netto przypisany do ABB393425-8%
Podstawowy zysk na jedną akcję (USD)0,180,2-7%
Zysk operacyjny na jedną akcję (USD)0,330,33-2%+2%
Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej18691428+31%
Kluczowe dane dla 2017 roku
Zmiana
Miliony USD (jeśli nie podano inaczej)20172016USDWedług danych porównywalnych
Zamówienia33387333790%0%
Obroty3431233828+1%+1%
Zysk operacyjny EBITA41304191-1%-2%
…jako % obrotów operacyjnych12,1%12,4%-0,3pts
Dochód netto przypisany do ABB22131899+17%
Podstawowy zysk na jedną akcję (USD)1,040,88+17%
Zysk operacyjny na jedną akcję (USD)1,251,29-4%-1%
Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej37993843-1%
Swobodny przepływ gotówki29263065-5%
Zwrot gotówki z zainwestowanego kapitału CROI12,40%13,8%-1,4pts


Wyniki w IV kwartale dla poszczególnych biznesów

Wyniki w III kwartale 2017 wg. dywizji
Miliony USD
(jeśli nie podano inaczej)
Zamówie-
nia
ZmianaZamówienia podstawowe firm trzecichZmianaObrotyZmiana% zysku operacyj-
nego EBITA
Zmiana
USDWg. danych porówny-
walnych
USDWg. danych porówny-
walnych
USDWg. danych porówny-
walnych
Produkty i Systemy Elektryfikacji2556+12%+10%2394+10%+8%2696+2%-1%14,7%+1,4pts
Robotyka i Systemy Napędowe2040+10%+6%1838+10%+5%2187+10%+6%10,8%-3,1pts
Automatyka Przemysłowa1796+16%-1%1638+26%+5%2012+15%0%14,8%-0,4pts
Produkty i Systemy Energetyki2493-13%-16%1994+18%+15%2809-5%-7%7,8%-2,8pts
Korporacyjne
oraz inne
(uwzględniając wyeliminowane rozliczenia między dywizyjne)
-40718-424
Grupa ABB8478+2%-3%7882+15%+9%9280+3%-1%10,9%-0,8pts


Produkty i Systemy Elektryfikacji (EP)

Zamówienia ogółem wzrosły o 10 proc. (12 proc. w USD), w związku z dużym popytem we wszystkich regionach i na rynkach końcowych, szczególnie na rozwiązania dla centrów danych, infrastruktury szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych oraz przedsiębiorstw z sektora żywności i napojów. Wzrost zamówień podstawowych o 8 proc. (10 proc. w USD). Spadek obrotów o 1 proc. (wzrost o 2 proc. w USD) – wzrost obrotów w biznesach o krótkim cyklu nie zrównoważył spadku obrotów w biznesie systemowym. Pozytywny wpływ na marżę operacyjną EBITA (14,7 proc.) miały obniżenie kosztów oraz wyższe ceny pomimo zawirowań w obszarze cen surowców.

Robotyka i Systemy Napędowe (RM)

Zamówienia ogółem większe o 6 proc. (10 proc. w USD), wzrost we wszystkich regionach. Dywizja zanotowała poprawę popytu (u klientów końcowych) w przemysłach procesowych, jednocześnie nastąpił spadek dużych zamówień w wyniku przesunięcia w czasie decyzji w sprawie przetargów. Zamówienia podstawowe wzrosły o 5 proc. (10 proc. w USD). Obroty wzrosły o 6 proc. (10 proc. w USD) w wyniku dobrej realizacji portfela zamówień. Wpływ na operacyjną marżę EBITA w wysokości 10,8 proc. miały opłaty związane z biznesem EPC oraz stale rosnące koszty materiałowe. Opłaty związane z EPC miały negatywny wpływ na operacyjny EBITA w wysokości 300 punktów bazowych.

Automatyka Przemysłowa (IA)

Zamówienia podstawowe ciągle wykazują pozytywny trend na poziomie 5 proc. w wyniku utrzymujących się inwestycji operacyjnych u klientów procesowych; zamówienia ogółem spadły o 1 proc. Zanotowano nakłady kapitałowe w przemyśle wydobywczym oraz specjalistycznych jednostkach pływających. Uwzględniając B&R oraz efekty kursowe, całkowity zanotowany wzrost zamówień wyniósł 16 proc, a wzrost obrotów wyniósł 15 proc. Obroty stabilne odzwierciedlające silne biznesy „book and bill” w kwartale. Operacyjna marża EBITA w wysokości 14,8 proc. odzwierciedla inwestycje w cyfryzację oraz negatywne zróżnicowanie sprzedaży. Przed końcem roku utworzono z firmą Arkad joint venture, wyniki zbytego biznesu zostały odjęte od wyników dywizji i zostały wykazane w wynikach działu Korporacyjne i inne, we wszystkich okresach.

Produkty i Systemy Energetyki (PG)

Zamówienia podstawowe wzrosły o 15 proc. (18 proc. w USD), napędzane głównie przez przemysł, szczególnie w transporcie oraz infrastrukturze. Zamówienia ogółem spadły o 16 proc. (13 proc. w USD) z powodu wyjątkowo dużego zamówienia UHVDC uzyskanego w Indiach w 2016 roku. Dywizja kontynuuje zmiany w modelu biznesowym rozszerzając ofertę cyfrową i serwisową. Obroty były niższe o 7 proc. (5 proc. w USD) w wyniku niższego portfela zamówień, głównie w EPC. Wpływ na operacyjną marżę EBITA w wysokości 7,8 proc. miały opłaty związane z biznesem EPC. Bez tych opłat, marża dywizji byłaby wyższa o 240 punktów bazowych. Program dywizji „Power Up”, skupiony wokół procesu transformacji oraz kreowania wartości, jest realizowany.

Perspektywy krótko i długoterminowe

Oznaki makroekonomiczne w Europie i Stanach Zjednoczonych pozostają pozytywne, spodziewany jest także dalszy wzrost w Chinach. Globalny rynek wrócił na ścieżkę wzrostu, pozostaje jednak pod wpływem geopolitycznych napięć w różnych częściach świata. Ceny ropy i efekty różnic kursowych będą nadal wpływać na wyniki firmy.

Atrakcyjne długoterminowe perspektywy w zakresie popytu w obszarze trzech głównych segmentów klienckich ABB – zakładach użyteczności publicznej, przemyśle oraz transporcie i infrastrukturze – są wynikiem dokonującej się rewolucji w energetyce oraz czwartej rewolucji przemysłowej. ABB znajduje się na dobrej pozycji, by wykorzystać powyższe szanse dla długoterminowego zyskownego wzrostu, biorąc pod uwagę mocną pozycję rynkową firmy, szeroką obecność geograficzną i biznesową, przywództwo technologiczne oraz dobrą kondycję finansową.