ABB anerkjent som et av verdens mest etiske selskaper av Ethisphere Institute

2014-03-24 - Det uavhengige forskningsinstituttet Ethisphere, som fremmer best practices når det gjelder forretningsetikk og virksomhetsstyring, har ABB på sin liste for 2014 over verdens mest etiske selskaper.

For andre år på rad plasserer Ethisphere ABB på denne listen. Instituttet anerkjenner organisasjoner som kontinuerlig arbeider for å høyne standarden når det gjelder etisk lederskap og opptreden, og ifølge Ethisphere forstår disse organisasjonene sammenhengen mellom etikk, omdømme og den gjensidige påvirkningen på deres merkevare.

- Vi gleder oss over de fremskrittene vi har gjort når det gjelder etisk lederskap i våre forretningsprosesser og i organisasjon. Etisk lederskap er av avgjørende betydning for ABBs fremgang på lang sikt, og vi er derfor stolte over at Ethisphere anerkjenner dette, sier ABBs konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

- Vi ønsker at etisk lederskap skal være dypt forankret i organisasjonen. Vårt integrity-program er avhengig av at lederne våre på lokalt nivå går foran med et godt eksempel. Alle lokale ledere må ta ansvar for etisk lederskap og forretningsatferd for å sikre at det etiske budskapet kommer fra den samme personen som fastsetter forretningsmålene, sier Diane de Saint Victor, ABB-gruppens juridiske direktør.

Evalueringen av "World's Most Ethical Companies" er basert på Ethisphere-instituttets Ethics Quotient (EQ)-rammeverk. Dette rammeverket er utviklet over flere år til en metode for å evaluere en organisasjons prestasjoner på en objektiv, konsistent og standardisert måte. Den innsamlede informasjonen dekker ikke alle aspekter ved virksomhetsstyring, risikostyring, bærekraftighet, compliance og etikk, men gir snarere et omfattende bilde av bestemte kriterier som gjelder kjernekompetanse. EQ-rammeverket og metodikken er fastlagt, gjennomgått og perfeksjonert ved hjelp av råd og støtte fra "thought leaders" i Ethispheres nettverk og undersøkningens Methodology Advisory Panel.

- Alle selskapene i "World's Most Ethical Companies" mener at tillit er av stor betydning for kunder, ansatte, investorer og myndigheter, og at etikk og god virksomhetsstyring er avgjørende for å vinne denne tilliten. ABB tilhører nå en eksklusiv gruppe som ser det som sin oppgave å bli stadig bedre ved hjelp av ledende forretningspraksis. Vi gratulerer alle ABBs medarbeidere med denne fremragende prestasjonen, sier Ethispheres konsernsjef Timothy Erblich.

Det deles ut poeng i fem hovedkategorier: etikk og compliance-program (25 prosent), omdømme, lederskap og innovasjon (20 prosent), virksomhetsstyring (10 prosent), samfunnsengasjement og -ansvar (25 prosent) og etisk kultur (20 prosent).

Den fullstendig listen over "World's Most Ethical Companies" 2014 finnes på http://ethisphere.com/worlds-most-ethical/wme-honorees/.

Det forskningsbaserte Ethisphere Institute er en ledende internasjonal tenketank med fokus på å utvikle, fremme og dele best practices når det gjelder forretningsetikk, bedrifters samfunnsansvar, antikorrupsjon og bærekraftighet. Ethisphere Magazine, som publiserer den anerkjente rankinglisten "World's Most Ethical Companies", er instituttets publikasjon og kommer ut hvert kvartal. Ethisphere er den eneste organisasjonen som foretar en uavhengig verifikasjon av compliance-programmer og etisk forretningskultur, inkludert: Ethics Inside® Certification, Compliance Leader Verification™ og Anti-Corruption Program Verification.

Søk