Klimalista legges høyere

2016-11-24 - Zerokonferansen fører til store utslipp av klimaengasjement og gir fornybar energi til det grønne skiftet.

I foredraget sitt på dag to i sesjonen ”Fornybar kraft – Norges konkurransefortrinn” var ABBs teknologidirektør Håvard Devold opptatt av hvem som har skjønt det, og hvem som ikke har skjønt det. Altså - hvordan energiframtiden vår kommer til å se ut.Håvard Devold, teknologidirektør i ABB i Norge.

- Til tross for alt vi vet i dag. mener fortsatt deler av olje- og gassindustrien at framtiden er fossil. Men jeg tror virkeligheten kommer til å se helt annerledes ut enn de tror, og vi må rigge oss slik at vi klarer å skape ny virksomhet ut av det, sier han.
Devold forteller at vi langt på vei har all den teknologien vi trenger for å nå ambisiøse klimamål. Det handler om vilje, og nå må vi gjøre jobben.

- Vi kan bruke den enorme erfaringen vi har fått med tilrettelegging for elbiler og infrastruktur de siste årene til å utvikle ny industri. Det grønne skiftet styres ikke nødvendigvis av politikerne, men av økonomi. Fornybar energi og tilhørende teknologi blir billigere. Da blir markedet større, og det blir attraktivt for store teknologileverandører som ABB, sier han.

ABB var med for åttende gang da Zerokonferansen 2016 ble gjennomført på Youngstorget 23. – 24. november 2016. På konferansen legges lista høyt på vegne av klimaet, og den gir ny giv for alle som spiller en rolle i klimakampen.

- Om noen er i tvil om det, så har vi fortsatt store utfordringer som må løses, og teknologi er stikkordet. Det har vært en enorm utvikling innen energi bare siden ABB ble med på Zerokonferansen første gang, men det er fortsatt en lang vei å gå, sier informasjonsdirektør Helene Günther Merg, som satt ringside under deler av konferansen.

Konferansetittelen ”Fra fossil til grønn særstilling” forteller at oljen har satt Norge i en unik posisjon, men at vi også kan ta tilsvarende posisjon i et utslippsfritt og energieffektivt framtidssamfunn.

- Klimadekningen i media rapporteres å være på vei ned. Det er viktigere enn noen gang å holde trykket oppe i arbeidet med klimaløsninger. Norge kan ta en lederrolle i det grønne skiftet, men da må vi gripe mulighetene som ligger i energiomstillingen, sier Günther Merg.

ABB stilte med flere av sine grønne løsninger i ZeroExpo, utstillingsområdet på Youngstorget. Der var både den kombinerte solinverteren og energilageret React, hjemmeautomatiseringssystemet Free@Home og en ny, rask hjemmelader for elektriske biler.SøkKONTAKT OSS

  • For mer informasjon:
  • Peter Tubaas
  • Informasjonssjef
    Tlf. 22 87 46 33
    Mobil 91 70 55 31