ABB först med exakt beräkning av energianvändning med effektivitetskurvor

2013-05-08 - ABB publicerar verifierade effektivitetskurvor för den nya motorserien synkrona reluktansmotorer och tillhörande drivpaket, vilket innebär nya möjligheter att beräkna den verkliga återbetalningstiden på investeringen. Att kunna tillgå exakta data för verkningsgrad i pump- och fläktsystem är en stor fördel och kommer att bidra till minskade energikostnader och lägre koldioxidutsläpp.
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, är den första tillverkaren på området som tillhandahåller effektivitetskurvor för ett standardsortiment av motorer och drivpaket.

Tidigare har endast en ungefärlig energianvändning kunnat beräknas för varvtalsreglerade motordrifter, så kallade VSD-system. VSD-system kan driva motorer över hela varvtals- och vridmomentsområdet, och i allmänhet bestäms den totala energianvändningen av effektiviteten i hela motor och drivpaketet. Men effektivitetsdata har normalt bara funnits tillgängliga för själva motorerna, och endast vid ett begränsat antal belastningspunkter (vid 100%, 75% och 50% av varvtal och belastning). Samma princip tillämpas av IE-klasserna (International Efficiency) som specificerar motoreffektivitet endast vid fullt varvtal och full effekt, vid matning med en sinusformad spänning .

Effektivitetskurvorna som ABB tillhandahåller för den nya motorserien synkrona reluktansmotorer och drivpaket (SynRM) täcker hela varvtalsområdet och blir speciellt värdefulla i pump- och fläktsystem. I dessa system justeras motorns varvtal efter behov i den aktuella processen och – eftersom lasten i pumpar och fläktar är kvadratisk – ser effektivitetsprestanda annorlunda ut jämfört med drifter vid nominell last.

Effektivitetskurvor baserade på faktiskt uppmätta värden

ABB är av uppfattningen att det endast är genom mätning som den totala verkningsgraden i ett motor- och drivpaket kan verifieras. Med hjälp av avancerad mätutrustning har vi testat våra motor- och drivpaket i standardutförande genom att mäta exakt hur mycket el som matas in i drivpaketet och hur stort vridmoment som motorn producerar. Detta innebär ett betydande framsteg vid mätning av verkningsgrad, eftersom nivån i IE-klassade motordrifter idag bestäms utifrån motorns elförluster snarare än faktisk uppmätt verkningsgrad via effektdata på utgående axel.

Effektivitetskurvorna kommer att hjälpa användare av motordrifter att minska sin energianvändning och uppfylla sina miljömål. Kurvorna presenterades vid Hannovermässan 8-12 april i Tyskland och kommer initialt att finnas tillgängliga för ABB:s synkrona reluktansmotordrifter i standardutförande.

Med dessa effektivitetskurvor kan användare av motordrifter nu basera sin energianvändning och sina investeringskalkyler på fakta istället för antaganden.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i över 100 länder och har ca 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Pressavdelningen
Tel. 021- 32 32 32
press@se.abb.com

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på FacebookSe våra bilder på InstagramPrenumerera på vår kanal på YouTube

BILDER FÖR NEDLADDNING