ABB sai 150 miljoni dollarise tellimuse maailma kõige võimsamale elektrienergia ülekandeliinile

2013-04-11 - Juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogiakontsern ABB Grupp sai 150 miljoni dollarise tellimuse konvertertrafode, alalisvoolu filtrikondensaatorite ja konverterventiilide põhikomponentide tarnimiseks Hiinas asuva maailma kõige võimsama ülekandeliini jaoks.
Konvertertrafod ja nende põhikomponendid ultrakõrgepinge-alalisvoolu (UHVDC) ülekandeliini jaoks võimaldavad edastada rohelist hüdroelektrit Hiina edelaosast idarannikule

Pärast valmimist 2014. aastal suudab 8000-megavatine (MW) Xiluodu-Zhexi liin edastada kaheksa suure elektrijaama toodangu mahus energiat ning aastas 40 miljardit kilovatt-tundi elektrit, millest piisab enam kui 11 miljoni Hiina tarbija vajaduste katmiseks. Tänu taastuva hüdroenergia kasutamisele jääb ühtlasi põletamata enam kui 12 miljonit tonni kivisütt, mis vähendab võimalikku heitgaaside kogust 34 miljoni tonni võrra aastas.

800-kilovoldine (kV) ultrakõrgepinge-alalisvoolu (UHVDC) ülekandeliin edastab rohelist hüdroenergiat Edela-Hiinas Sichuani provintsis asuvast Yibinist 1670 kilomeetri kaugusele idarannikul asuvasse Zhejiangi provintsi. ABB tarnib projekti jaoks konvertertrafod, alalisvoolu filtrikondensaatorid ja nende põhikomponendid. Konvertertrafod on ülekandeprotsessi oluline ühendusliides alalisvooluliini ja vahelduvvooluvõrgu vahel.

„Meil on hea meel toetada jätkuvalt Hiina pingutusi maailma ühe kõige ulatuslikuma ja uusimat tehnoloogiat kasutava elektrivõrgustiku rajamisel,” märkis ABB Grupi kesk- ja kõrgepingeseadmete divisjoni juht Bernhard Jucker. „Saadud tellimus parandab veelgi meie seniseid Hiinaga seotud tulemusi ning kinnistab meie kohalolu riigis insener-tehnilistes, tootmise ning teadus- ja arendustegevuse valdkondades.”

Kõrgepinge-alalisvoolu (HVDC) tehnoloogia töötas ABB välja peaaegu 60 aastat tagasi ja see võimaldab kanda suuri elektrimahte minimaalsete kadudega pika maa taha. Ultrakõrgepinge-alalisvoolu ülekanne on kõrgepinge-alalisvoolu tehnoloogia edasiarendus, mis tähistab viimase kahekümne aasta suurimat arenguhüpet võimsuses ja tõhususes. ABB on kogu maailmas kõrgepinge-alalisvoolu ülekandetehnoloogia valdkonnas juhtival positsioonil. Kontsernil on üle maailma umbes 90 kõrgepinge-alalisvoolu projekti, mille ülekandevõimsus on kokku umbes 95 000 MW.

Ultrakõrgepinge-alalisvoolu ülekannet kasutatakse järjest rohkem suure pindalaga riikides, näiteks Hiinas, kus energiat tarbitakse energiaallikast kaugel. Ultrakõrgepinge-alalisvool võimaldab edastada energiat, eriti taastuvenergiat kaugele ning vähendab seega sõltuvust fossiilsetest kütustest ja kahandab võimalikku süsihappegaasiheidet.

Elektrivõrgu juurde kuuluvad lahutamatult trafod, mis võimaldavad muundada elektrit tõhusalt ja turvaliselt kasutamiseks eri pingesüsteemides. ABB pakub mitmesuguseid trafosid: jõutrafosid, kuivi ja õliisolatsiooniga jaotustrafosid, erikasutuseks mõeldud trafosid ning nendega seotud teenuseid ja komponente.

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, kelle kliendid on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 145 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine (tuulegeneraatorid, sagedusmuundurid, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning korrashoiuteenused tööstusklientidele. ABB on pälvinud neli korda (2007-2009, 2011) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

Täiendav informatsioon käesolevas pressiteates sisalduva tehnilise terminoloogia kohta: www.abb.com/glossary

Otsi